Yazılı Soruları

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı (A Grubu)

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………LİSESİ 10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR

1. Sunumu yapacak kişi ve sunum (slaytlarla yapılan sunumlarda) sunum anında hangi özellikleri taşımalıdır? Beş özellik yazınız.(10p)

2. “Roman” ve “eğitim” konularını iki aşamada sınırlandırınız. (8p)

3. Ey oğul! Eğer şair olup şiir yazmaya karar verirsen çalış, çalış ki sözün aydınlık ola. Örneğin, bir şiirde bir sözün anlamını sen biliyorsun, başkası bilmiyor, böyle bir söz söyleme. Çünkü şairler, kendi kendileri için yazmaz, halk için yazarlar.
Bu parçada yazarın,oğlundan istediği anlatım niteliği aşağıdakilerden hangisidir? Doğru şıkkı işaretleyiniz. (5p)
A) Akıcılık B) Açıklık C) Yalınlık D) Duruluk E) Tutarlılık

4. Çok başarılı bir roman.(I) Dili çok güzel,pürüzsüz.( II) Cümleler kısa ve yalın.( III) Yazar her şeyin dilde başlayıp dilde bittiğini çok iyi anlamış.( IV) Hiçbir bölümde anlaşılamayan bir yön yok. ( V) Tiplemeler de çok canlı.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinin yerine “Söylenenler apaçık” cümlesi getirilirse parçanın anlamında daralma olmaz? (5p)
A) I B) II C) III D) IV E) V

5. (l) Toroslar, Çukurova’nın bereketli topraklarını iç Anadolu’nun bozkırından ayırır. (II) Çukurova’yı at na¬lı biçiminde kuşatmış bir duvardır sanki.(III) Ovadan bakılınca çelikten dev bir testere ağzını andıran te¬peler,yaz kış ışıl ışıldır.(IV) Toroslar öylesine sarp ve yüksektir ki kolay kolay geçilmez.(V) Tren bile Toroslar’ı geçerken tünelin birinden çıkıp ötekine girer.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetme yapılmıştır? Doğru şıkkı işaretleyiniz. (5p)
A) l. ve II. B) l. ve III. C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) IV. ve V.

6. Aşağıdaki cümlelerde, iyi bir cümlenin hangi özelliğine uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu karşılarına yazınız. (Noktalı yere anlatımın özelliklerinden biri yazılacak.)(9)

a) Bu olaydan sonra kızını kimse almaz. ……………
b) Onunla ilk kez bir arkadaş toplantısında tanıştık. ……………
c) Alkollü araç kullananlara ceza yağdırıldı. ……………

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşluklara uygun sözcükler getirerek doldurunuz.(9p)

a. Bir betimlemenin en önemli kaynağı …………………tekniğidir.
b. İki grubun önceden belirlenen bir konuyu,yarışma havası içinde jüri ve dinleyiciler içinde tartışıp bir sonuca ulaştırmasına ………………………………. denir.
c. Belli bir program dahilinde uzman ve yetkili kişilerin katılımıyla genelde bilimsel konularda yapılan seri konuşmalara …………………………………….. denir.

8. Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(10p)
► Sınırlandırılmış konuları işlemek, anlatmak daha zordur. ( )
► Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur. ( )
► Bilimsel bir havası olduğu için panelde kapalı ve süslü bir üslup tercih edilir. ( )
► “Edebiyatımızda hece ve aruz ölçüsü kullanılmalıdır.” cümlesi bir tartışma konusu olamaz. ( )
► Üslup, amaca ve alıcıya göre değişmez. ( )

Ilık bir su gibidir, içimde yalnızlığım.
Yalnızlığım, ruhumda uzak bir ses gibidir.
Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir
Ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım.
9. Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir? Şair hangi duyulardan yararlanmıştır? Belirtiniz.(10p)

10. Açıklama ve örneklendirme tekniklerini kullanarak “hoşgörü” konulu bir paragraf oluşturunuz.(10p)

11. “Leyla’nın güzelliğine ancak Mecnun’un gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.” sözünden yararlanarak anlatımda anlatıcının tavrı konusuyla ilgisini belirtiniz. (9p)

12. “Tepelerin arkasındaki boğazlara karanlık çökmeye başlıyordu.” cümlesini, “Çiçeğin ayakkabısındaki trenlere güneşlik içmeye yürüyordu.” şeklinde dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazdığımız halde cümlenin anlamsız olmasının sebebini açıklayız. (10p)

Hazırlayan: Süleyman KARA
Edebiyatsultani.com başarılar diler.

Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. (Voltaire)

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı (A Grubu) sorularını ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

10snfdilveanltm1d1yzlagrb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap