Yazılı Soruları

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı (B Grubu)

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………… LİSESİ 10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR (B GRUBU)

1. Sunum yapan kişinin dikkat etmesi gereken özelliklerden dördünü yazınız. (12)

2. Sunumda dil hangi işlevde kullanılır? Yazınız. (5)

3. “Doğrular, düşüncelerin çarpışmasıyla ortaya çıkar.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.(5)

4. Açık oturumun panelden farklarından birini yazınız.(6)

5. Tartışma yaparken iyi bir tartışmacıda bulunması gereken özelliklerden altı tanesini yazınız.(12)

6. “Bir sanatçının kendi kendisi olmasını isterim.” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?(5p)

a) özgüvenli olma b) kişiliği ön planda tutma c) günceli yaşatma

d) özgünlüğe önem verme e) gururlu olma

7. İki grubun önceden belirlenen bir konuyu, yarışma havası içinde jüri ve dinleyiciler içinde tartışıp bir sonuca ulaştırma anlamına gelen münazaranın tartışmacılarına kazandırdığı özellikler nelerdir? (5p)

8. Aşağıdaki cümlelerde, iyi bir cümlenin hangi özelliğine uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu karşılarına yazınız.(Noktalı yerlere anlatımın özelliklerinden birini yazacaksınız.) (6p)

Onun dehâsına ve zekasına hayranım. …………

Annesini kardeşinden çok seviyor. …………..

9. Hava pisti. Gökyüzü renksiz, lekeli…Yağmur altındaki mağazalar,apartmanlar, ara sokaklar ruhsuz… Taşın, tahtanın, demirin soğukluğunda,paslığında… Işıklar ıslak,çipil çipil, üşütücü… Genç adam da yorgun, bezgin, tatsız…
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Doğru şıkkı işaretleyiniz.(5p)

a) görsel ayrıntılara b) kişileştirmeye c) dokunmayla ilgili ayrıntılara
d) kişisel yorumlara e) olay akışına

Yamacın eteğine varırken iri, kocaman bir damla alnımı ıslattı. Aman bu ne hoştu!Bu, büyük sancılarla inleyen göğün doğurduğu ilk rahmet damlası idi. Fakat daha sıkıntısı geçmemiş, ağrıları dinmemişti. Sağa, sola, çok yakınlara ateş, korku saçan şimşeklerden sonra işitilen korkunç gürlemeler durmadan artıyor, nur topu damlalar sıklaşıyordu.Toprak ıslanıyor, ıslandıkça kararıyor, havaya güzel bir koku yayılıyor.
10. Yukarıdaki betimlemede hangi duyu(lar)dan yararlanılmamıştır? Yazınız.(6p)

11. Aşağıda yer alan cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(8p)
a. Bir başkasının yönetiminde güncel konuların çeşitli konuşmacılar tarafından,izleyiciler önünde tartışılarak sunulmasına ……………………. denir.
b. Panelde ………………… konular üzerinde durulur.
c. Sunumda ………………………,…………………..,………………… ve …………………….. gibi teknolojik araçlar kullanılır.
d. Paneli forumdan ayıran bir özellik, dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine yer ………………………
e. Bir betimlemenin en önemli kaynağı …………………… tekniğidir.

12. “Leyla’nın güzelliğine ancak Mecnun’un gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.” sözünden yararlanarak anlatımda anlatıcının tavrı konusuyla ilgisini belirtiniz (10p) ve aşağıdaki tabloda verilen paragrafa göre soruları cevaplayınız.

Lev Tolstoy, Savaş ve Barış’ın önsözünde şunları söylüyor “ Tarihçiyle sanatçının görevi bütünüyle farklıdır. Biri yorumlar, insanların davranışlarını değerlendirir; diğeri belgelerle tarihsel olayları ortaya kor.” Tarihçiden beklenen yazardan beklenemez. Tarihçiden her olayın kanıtını isteriz. Sanatçı ise kendi yorumunu getirir. Kişilerin iç dünyalarını, toplumla ilişkilerini anlatır. Bazen kahramanlıklarını söyler, bazen de yüzlerindeki maskeyi indirir. Ancak tarihsel olayları tahrif etmez. İkinci Dünya Savaşı 1921’de başladı diyemez. Olayları tahrif etmeye hakkı yoktur. Ama yorumlama, değerlendirme ve insanların davranışlarını, düşüncelerini işleme hakkına sahiptir. Bu, onu tarihçiden ayıran temel özelliktir. Tarihçiye belge gereklidir; sanatçının belgeye gereksinimi yoktur. Olayların nasıl geliştiğine bakarak kişinin nasıl davrandığını, davranacağını anlatır. Tarihçi ise karanlık olanı aydınlatır.
1) Paragrafın konusunu yazınız:( 5p)

2) Yazar düşüncelerini inandırıcı kılmak için hangi yöntemi kullanmıştır?(2p)

3) Bu paragrafın hazırlık aşamasında hangi çalışmalar yapılmıştır? (8p)

Hazırlayan: Süleyman KARA
Edebiyatsultani.com başarılar diler.

Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. (Voltaire)

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı (B Grubu) soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

10snfdilveanltm1d1yzlbgrb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap