Çalışma Kitapçıkları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 3

1. “Türk Hikayesi”ni iki aşamada sınırlandırınız.

2. Bir konunun sınırlandırılmasında etkili olan şartları yazınız.

3. Aşağıdaki kelimeleri özelden genele doğru sıralayınız.
hayvan-varlık-Minnoş-kedi-Van kedisi-

4.Yazma ve konuşmada hazırlık sürecinde neler yapılmalıdır? Yazınız.

5. Özet çıkarmada en önemli öge nedir? Yazınız.
6.Bilgi toplama sürecindeki yapılması gerekenlerden dördünü yazınız.

7.Yazma ve konuşmada hazırlık yapmanın önemini dört maddede açıklayınız.

8. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken niteliklerinden dördünü yazınız.

9.Tartışma türlerinden dördünü yazınız.

10. Konuşmayı bozan etkenlerden dördünü yazınız.

[spoiler title=’Cevaplar’ style=’default’ collapse_link=’false’]

1. “Türk Hikayesi”ni iki aşamada sınırlandırınız.
Türk Romanında Ömer Seyfettin’in Yeri Ömer Seyfettin’in hikayelerinde olay örgüsü

2. Bir konunun sınırlandırılmasında etkili olan şartları yazınız.
a. amaç      b. ana düşünce      c.anlatım biçimi      d. konuya bakış açısı

3. Aşağıdaki kelimeleri özelden genele doğru sıralayınız.
(hayvan-varlık-Minnoş-kedi-Van kedisi )
Minnoş-Van kedisi-kedi-hayvan-varlık

4.Yazma ve konuşmada hazırlık sürecinde neler yapılmalıdır? Yazınız.
a.Hedef kitleyi belirleme
b. Düşünceleri sınıflandırma
c. Çeşitli kaynaklardan bilgiler toplama
d. Bilgileri kişisel tecrübelerden faydalanarak geliştirme

5. Özet çıkarmada en önemli öge nedir? Yazınız.
Ayrıntıları atmadır.

6.Bilgi toplama sürecindeki yapılması gerekenlerden dördünü yazınız.
a. Kaynak metinleri okuma
b. Okunan metinlerden notlar çıkarma
c. Okunan bir metnin ya da dinlenen bir konuşmanın özetini çıkarma
d. Okunan metinlerden alıntı yapma

7.Yazma ve konuşmada hazırlık yapmanın önemini dört maddede açıklayınız.
a. Hazırlık yapmak tutarlı olmayı sağlar.
b. Kime, niçin, neyi ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmada ve yazmada tutarlı olunamaz.
c. Yazmaya başlamada ve konuşma yapmadan önce yeni bilgilere ihtiyaç olup olmadığı sorgulanmalıdır.
d. Yazma ve konuşma öncesinde bilgi toplamak, deneyimleri toplanan bilgilerle zenginleştirmek, düşünceleri gruplandırmak gerekir.

8. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken niteliklerinden dördünü yazınız.
a. Vurgu ve tonlamaları konuya uygun yapmalıdır.
b. Hitap ettiği kitleye göre bir konuşma yapmalıdır.
c. Konu dışına çıkmamalıdır.
d. Konuşması özgün, akıcı, açık ve doğal olmalıdır.

9.Tartışma türlerinden dördünü yazınız.
a. Açık oturum       b. Panel      c. Forum       d. Sempozyum

10. Konuşmayı bozan etkenlerden dördünü yazınız.
a. telaffuz hataları      b. konuya ilgisizlik ve sözü kesmek       c. sözü gevelemek       d. yetersiz kelime hazinesi

[/spoiler]
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap