Yazılı Soruları

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI B GRUBU

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI B GRUBU

1. Geleneksel Türk Tiyatrosu türlerinden Karagöz oyununun bölümlerini yazarak bunlardan birini açıklayınız.
2. Tanzimat tiyatrosu hakkında beş maddelik bilgi veriniz.
3. Sergüzeşt romanının temel çatışmasını yazınız. Bu romanın konusunu ve temel iletisini yazınız.
4. Realizm akımından etkilenen yazarlarda betimlemenin önemli bir anlatım biçimi olarak dikkat çekmesinin sebebi nedir? Yazınız.
5. Ateşten Gömlek romanındaki kahramanların (Ayşe, Peyami, İhsan) ortak özellikleri nelerdir? Yazınız.
6. Romanın olay akışını yönlendiren temel çatışma ve ona bağlı diğer çatışmalar nelerdir? Yazınız.
7. Ateşten Gömlek romanındaki romantizm unsurlarını yazınız.
8. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.
Acı olan mutlu olmamak değil, mutlu olabilecekken olamamaktır.
En kusursuz cinayet, yaşama sevincini öldürmektir.
İnsan kalbinde ne taşıyorsa dünyayı öyle görür.
En güvendiğin insanların bir yanılgıdan ibaret olduğunu anlayınca, köşene çekilirsin.
Bazı insanların sırf normal olabilmek için olağanüstü enerji sarf ettiklerini kimse bilmez.
9. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin yüklemi isim tamlaması ise karşısına İ, sıfat tamlaması ise S yazınız.
Bir köpek sizi zengin ya da yoksul olsanız da sever, aptal ya da akıllı olsanız da. 
Derisini değiştirmeyen yılanlar ölmeye mahkumdur.
Gönlü mahzun olanın dostu Allah’tır.
Herkesin anlayış derecesi farklıdır.
Ağaçtan düşen yaprak nasıl kurumaya mahkûmsa, gönülden düşen insan da unutulmaya mahkûmdur.
10. Aşağıdaki cümlelerin türlerini bulunuz.
*Evren, insanın okumakla sorumlu olduğu muhteşem bir kitaptır.
Anlamına göre:
Yüklemine göre:
Yüklemin yerine göre:
Yapısına göre:

*Aşırılık hiçbir yolda yakışık almaz, ışığın bile fazlası gözü kör eder.
Anlamına göre:
Yüklemine göre:
Yüklemin yerine göre:
Yapısına göre:

*Güneş doğmasına rağmen bir süre daha açık kalan sokak lambaları gibiyim.
Anlamına göre:
Yüklemine göre:
Yüklemin yerine göre:
Yapısına göre:

*Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar, öylece ortada kalakalacağız.
Anlamına göre:
Yüklemine göre:
Yüklemin yerine göre:
Yapısına göre:

*Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.
Anlamına göre:
Yüklemine göre:
Yüklemin yerine göre:
Yapısına göre:

CEVAPLAR
1. Mukaddime (giriş), muhavere(söyleşme), fasıl (oyun), bitiş adı verilen dört bölümden oluşur. Fasıl: Asıl oyunun yer aldığı bu bölümde konuya uygun olarak çeşitli tipler perdeye gelir. Bunlar kendi ağız özellikleriyle taklitler yaparak konuşur. Olaylar bir yerde düğümlenir kabadayı vb. bir tipin perdeye gelmesiyle düğüm çözülür.

2. *Tanzimat tiyatrosu genellikle fert, aile ve toplum hayatını düzeltmeyi amaçlamıştır.
*Tanzimat tiyatro yazarları kahramanlık duygularını vatan ve millet sevgisini geliştirip idealist bir sanat anlayışı benimsemişlerdir.
*Çeviri ve adapte çalışmaları bu dönemde yaygınlık kazanmıştır.
*Bu dönemde oyunlar genellikle komedi, trajedi, dram ve melodram niteliği taşır.
*Komedilerde klasisizm akımının, dramlarda ise romantizm akımının etkileri görülmüştür.
3. Temel çatışması: esaret×hürriyettir. Romanın konusu, esaret  problemidir. Temel iletisi, esir olan kızların ne büyük acılar çektiği ve bundan vazgeçilmesi gerektiğidir.
4.Çünkü realist yazarlar gerçekleri anlatırken kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı, içinde bulundukları ortamı ayrıntılarıyla vermeye çalışırlar. Bundan dolayı betimlemeye başvururlar.
5. Vatanlarını çok seven, vatanları için her türlü fedakarlığı yapacak insanlardır.
6. Vatanın içinde bulunduğu kötü durumunu, Kurtuluş Savaşı yıllarını, yaşayan Peyami, İhsan ve Ayşe’nin aşk, kıskançlık ve vatan görevleri arasında kalan ruh çatışması işleniyor.
7.Kahramanları hayalci olmaları, geleceğe dair büyük düşlerinin olması, duyguların eserde ağılıklı olması

8Acı olan mutlu olmamak değil, mutlu olabilecekken olamamaktır.
     özne                                                  yüklem
En kusursuz cinayet, yaşama sevincini öldürmektir.
özne                                        yüklem

İnsan kalbinde ne taşıyorsa dünyayı öyle görür.
özne   zarf tümleci         b.li nesne  zarf tüm. yüklem

En güvendiğin insanların bir yanılgıdan ibaret olduğunu anlayınca, köşene çekilirsin.
zarf tümleci                                                                                                     yüklem
Bazı insanların sırf normal olabilmek için olağanüstü enerji sarf ettiklerini kimse bilmez.
belirtili nesne                                                                                                            özne    yüklem

9. Bir köpek sizi zengin ya da yoksul olsanız da sever, aptal ya da akıllı olsanız da. (S)
Derisini değiştirmeyen yılanlar ölmeye mahkumdur. (S)
Gönlü mahzun olanın dostu Allah’tır. (İ)
Herkesin anlayış derecesi farklıdır. (İ)
Ağaçtan düşen yaprak nasıl kurumaya mahkûmsa, gönülden düşen insan da unutulmaya mahkûmdur.(S)
10.*Evren, insanın okumakla sorumlu olduğu muhteşem bir kitaptır.
Anlamına göre: olumlu
Yüklemine göre:isim
Yüklemin yerine göre: kurallı
Yapısına göre:birleşik

*Aşırılık hiçbir yolda yakışık almaz, ışığın bile fazlası gözü kör eder.
Anlamına göre:olumlu, olumsuz
Yüklemine göre:fiil, fiil
Yüklemin yerine göre:kurallı, kurallı
Yapısına göre:sıralı

*Güneş doğmasına rağmen bir süre daha açık kalan sokak lambaları gibiyim.
Anlamına göre:olumlu
Yüklemine göre:isim
Yüklemin yerine göre: kurallı
Yapısına göre:birleşik

*Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar, öylece ortada kalakalacağız.
Anlamına göre: olumlu
Yüklemine göre:kurallı
Yüklemin yerine göre:fiil
Yapısına göre:birleşik

*Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.
Anlamına göre:olumlu
Yüklemine göre:isim
Yüklemin yerine göre:kurallı
Yapısına göre:basit

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI B GRUBU‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap