Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları A grubu

yazili sorulari

edebiyat sultanı yazılı soruları

S-1)Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütleri yazarak bunlardan ikisini açıklayınız.

S-2)Desten, mesnevi ve roman türlerini Türk edebiyatında görülme sırasını göz önünde bulundurarak hangi edebi dönemin ürünleri olduklarını ve bu ürünlerin aralarındaki en önemli ortak özelliğin ne olduğunu yazınız.

S-3)Doğal destan ile yapma destan arasında ne gibi farklılıklar vardır. Bu farklılıkları maddeleyerek İran ve Yunanlılara ait doğal destanları yazınız.


Sagu

Alp Er Tunga öldi mü                                               ıssız – kötü

Issız ajun kaldı mu                                                    ajun – dünya

Ödlek öçin aldı mu                                                   ödlek – felek

Emdi yürek yırtılır

S-4)Yukarıdaki saguyu açıklayarak, ölçü-kafiye, rediflerini gösteriniz.

S-5)Yukarıdaki dörtlükten hareketle sagu hangi törenlerden doğmuş? Sagu hakkında bilgi veriniz.

S-6)Aşağıdaki cümlelerde görülen boşlukları doldurunuz.

*Sözlü Dönem Türk edebiyatında İslami  unsurlara ……………….

*Edebi  eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceleyen kişiye ………………… denir .

*………………. duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazıyla edebi biçimde ifade edilmesidir.

* Kopuz eşliğinde …………, ……………, ………….  söylüyorlardı.

S-7)Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız .

*İslamiyetin kabulünden önceki metinlerde saf Türkçe kullanılırdı. (  )

*Türklerin İslamiyet ‘ i kabul etmesi edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında ölçüt olmuştur. (  )

*Koşuğun divan edebiyatındaki karşılığı kasidedir. (  )

S-8) Sözlü edebiyat ürünleri hangi törenlerden doğmuştur?

S-9)Göktürk ve Uygur destanlarının isimlerini yazınız.

S-10)Destan- mitoloji kavramlarını açıklayarak dünya edebiyatının en zengin mitoloji hangi ülkeye aittir? Yazınız.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap