Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı B Grubu

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………. LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖN. 2. YAZILI SORULARIDIR.-B-
1.Aşağıdaki soruyu doğru (D)-Yanlış (Y) şeklinde işaretleyiniz. (10p)
( )“Savaşta aslanlarımız düşmanlarla kahramanca çarpışıyorlardı.”cümlesinde altı çizili kelimede açık istiare vardır.
( ) Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere mazmum denir.
( )Cönkler, halk şairlerinin şiirlerini topladığı eserlerdir.
( ) Fuzûlî 9. yüzyıl, lirik, divan şairidir.
( )Leyla ile Mecnun hikayesinde Mecnun’un ilahi aşktan beşeri aşka yükselişi anlatılır

2.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(9p)
– Söz arasında herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatına ……………..…denir.
– Mantıku’t-Tayr’ı …………………yazmıştır.
-Dede korkut destandan…………………………geçişin ilk örneğidir.
– Bir tek kişinin seyirci önünde bir olayı hikâyeyi hareket ve taklitlerle canlandırmasına …………..…..denir
– Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım biçimi ……………………….…dır.
-Yiğitlik, savaş, kahramanlık konusunu işleyen koşma türüne ……………………denir.
– Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme……………………., denir.
– Bektâşî tarikatına bağlı olan şairlerin söylediği şiirlere …………..….denir.
-Pişekar, Gölge Oyunundaki………………..…….karşılığıdır.

3. Geleneksel Türk Tiyatrosunun türlerini yazınız.(8p)

Divan şiirinde yerginin en önemli şairlerindendir.Kaside alanında da adı ilk sıralarda yer alır.Sağlam bir şiir tekniği,ağır ve süslü bir dili ,cesur ve fütursuz bir söyleyişi vardır.
4. Yukarıdaki paragrafta hangi şairden bahsedilmiştir?(10p)

5. Aşağıda verilen şiirlerin nazım şekillerini yanlarına belirtiniz. (8p)
Behey ala gözlü dilber
Vaktin geçer demedim mi
Gözlerin olmus harami
Beller keser demedim mi

Ten bozuldu eşk-i çeşm-i hûn-feşânumdan menüm
Köydi can gönlümdeki sûz-ı nihânumdan menüm
Tâ eser var cism ü cân-ı nâtüvânumdan menüm
Gâm kem etmez göz ü gönlüm cism ü canumdan menüm
Bu başumdan savulup ol gitse yanumdan menüm.
Suya virsun bağban gülzarı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

6.Divan edebiyatı ve halk edebiyatı şiirlerini dil,ölçü ve nazım birimi bakımından karşılaştırınız? (10p)
DİVAN EDEBİYATI DİL: (1P)
ÖLÇÜ: (2P)
NAZIM BİRİMİ: (2P)
HALK EDEBİYATI DİL: (1P)
ÖLÇÜ: (2P)
NAZIM BİRİMİ: (2P)

7.Her beyti kendi arasında uyaklı olan divan şiiri hangisidir?(5p)
Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su
Eşk: Gözyaşı
Denlü: Denli, gibi, kadar
Od: Ateş

8.Su kasidesinden alınan beyitteki söz sanatlarından iki tanesini bulunuz.(10p)

9.Halk şairi ve kalem şairi kime denir?(10p)

10.Atabetü’l Hakayık ve Kutadgu Bilig adlı eserlerin yazarları kimdir?(10p)

11.Mani ve rubai nazım şeklini birbirinden ayıran iki özellik yazınız?(10p)

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………. LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖN. 2. YAZILI CEVAPLARIDIR.-B-
S.1.Aşağıdaki soruyu doğru (D)-Yanlış (Y) şeklinde işaretleyiniz. (10p)
(D)“Savaşta aslanlarımız düşmanlarla kahramanca çarpışıyorlardı.”cümlesinde altı çizili kelimede açık istiare vardır.
(D) Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere mazmum denir.
(D)Cönkler, halk şairlerinin şiirlerini topladığı eserlerdir.
(Y) Fuzûlî 9. yüzyıl, lirik, divan şairidir.
(Y)Leyla ile Mecnun hikayesinde Mecnun’un ilahi aşktan beşeri aşka yükselişi anlatılır

S.2.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(9p)
– Söz arasında herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatınaTELMİH…denir.
– Mantıku’t-Tayr’ı GÜLŞEHRİ……yazmıştır.
-Dede korkut destandan…HALK HİKAYECİLİĞİNE..geçişin ilk örneğidir.
– Bir tek kişinin seyirci önünde bir olayı hikâyeyi hareket ve taklitlerle canlandırmasına MEDDAH…..denir
– Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım biçimi ŞARKI YA DA TUYUĞ…dır.
-Yiğitlik, savaş, kahramanlık konusunu işleyen koşma türüne …KOÇAKLAMA……denir.
– Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme..FAHRİYE, denir.
– Bektâşî tarikatına bağlı olan şairlerin söylediği şiirlere NEFES….denir.
-Pişekar, Gölge Oyunundaki…HACİVAT…….karşılığıdır.

S.3. Geleneksel Türk Tiyatrosunun türlerini yazınız.(8p)
KARAGÖZ,ORTAOYUNU,MEDDAH,KÖY SEYİRLİK OYUNLARI
Divan şiirinde yerginin en önemli şairlerindendir.Kaside alanında da adı ilk sıralarda yer alır.Sağlam bir şiir tekniği,ağır ve süslü bir dili ,cesur ve fütursuz bir söyleyişi vardır.

S.4. Yukarıdaki paragrafta hangi şairden bahsedilmiştir?(10p)
NEF’İ

S.5. Aşağıda verilen şiirlerin nazım şekillerini yanlarına belirtiniz. (8p)
Behey ala gözlü dilber
Vaktin geçer demedim mi (VARSAĞI)
Gözlerin olmus harami
Beller keser demedim mi

Ten bozuldu eşk-i çeşm-i hûn-feşânumdan menüm
Köydi can gönlümdeki sûz-ı nihânumdan menüm (MUHAMMES)
Tâ eser var cism ü cân-ı nâtüvânumdan menüm
Gâm kem etmez göz ü gönlüm cism ü canumdan menüm
Bu başumdan savulup ol gitse yanumdan menüm.
Suya virsun bağban gülzarı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su (KASİDE)

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni (İLAHİ)
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

S.6.Divan edebiyatı ve halk edebiyatı şiirlerini dil,ölçü ve nazım birimi bakımından karşılaştırınız? (10p)
DİVAN EDEBİYATI DİL:AĞIR,SÜSLÜ (1P) ÖLÇÜ:ARUZ (2P) NAZIM BİRİMİ:BEYİT(2P)
HALK EDEBİYATI DİL:SADE,ANLAŞILIR(1P) ÖLÇÜ:HECE(2P) NAZIM BİRİMİ:DÖRTLÜK(2P)

S.7.Her beyiti kendi arasında uyaklı olan divan şiiri hangisidir?(5p)
 Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su MÜBALAĞA:ŞAİRİN GÖNLÜNDEKİ ATEŞLERİN SU İLE
Eşk: Gözyaşı SÖNDÜRÜLEMEYECEK DERECEDE OLMASI(3P)
Denlü: Denli, gibi, kadar TEZAT:SU-ATEŞ(2P)
Od: Ateş

S.8.Su kasidesinden alınan beyitteki söz sanatlarından iki tanesini bulunuz.(10p)

S.9.Halk şairi ve kalem şairi kime denir?(10p)
HALK ŞAİRİ:ŞİİRLERİNİ DOĞAL OLARAK,SAZ EŞLİĞİNDE SÖZLÜ OLARAK SÖYLEYEN ŞAİRLERİR.KALEM ŞAİRİ:ŞİİRLERİNİ KAĞIT ÜZERİNE YAZAN BELLİ BİR EĞİTİMDEN GEÇMİŞ SANATÇILARDIR.

S.10.Atabetü’l Hakayık ve Kutadgu Bilig adlı eserlerin yazarları kimdir?(10p)
EDİP AHMET YÜKNEKİ,YUSUF HAS HACİP

S.11.Mani ve rubai nazım şeklini birbirinden ayıran iki özellik yazınız?(10p)
MANİ HECEYLE,RUBAİ ARUZLA YAZILIR.MANİ ANONİM HALK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMİ,RUBAİ DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMİDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap