Çalışma Kitapçıkları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 1

Kasabanın ortasından bir dere akar;tahta köprü iki yakasını bir araya getirir kasabanın.Derenin göllenen yerlerinde çocuklar yüzer oynaşarak.Kasabanın rüzgarı hiç bitmez.Yüzümüzde,hep bir serinlik hissedersiniz. Rüzgar hep çam kokularını taşır size.

1.Bu paragrafın anlatımında hangi duyularla  ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir?(5p)

 

“Eleştiri belki güzel bir şey değildir;ama gereklidir.Ağrı ile aynı işi görür.Ağrı da vücutta bir arıza olduğunu belirtir.”

2. Chuchill, bu sözünde düşüncesini geliştirmek için hangi yönteme başvurmuştur? (3p)

“Şiir için nesir olmayan şey derler.Belliyi belirtmek gibi görünen bu tanımlama yerinde değil mi? Valery düz yazıyı yürüyüşe,şiiri raksa benzetir.Yürüyüşün açık bir amacı vardır.Yürüyüş gibi düzyazının da bir hedefi amacı vardır.”

3.Bu parçada anlatımında kullanılan

a.Anlatım tekniği nedir? Sadece adını yazınız(3p)

b.Düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Sadece adlarını yazınız. (3p)

4.“Açıklama – Tasvir – Karşılaştırma – Örneklendirme – Kanıtlama – Benzetme – Öyküleme” Paragrafın yazımında kullanılan bu tekniklerden hangileri düşünceyi geliştirme yollarındandır? (6p)

5.Aşağıdaki cümlelerde özel isimlerin ve onlara gelen eklerin yazımı doğruysa boş paranteze (D),yanlışsa (Y) yazınız. (10p)

(…) Bu yıl Fransa’nın Güneyine gidilecekmiş.

(…) Kıvanc’ın resimleri sergide çok beğenildi.

(…) THY’nin yaz tarifesi değişmiş.

(…) Ahmet Çavuş,askerlik anılarını anlatmaya başladı.

(…) Bütün Gebze’liler,O’nu karşılamak için yollara dizilmişdi.

6. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa boş paranteze (+),yoksa (-) yazınız. (20p)

(…) Seni neden terkettiğimi  anlamadın mı?

(…) Tıraş olmak için berbere gidiyordu.

(…) Bu işden az-çok biz de anlarız.

(…) Bu derste,”bir çok,birkaç,herhangi birşey, orjinal, yada, hiçbir…” gibi sözcüklerin yazımını

öğrendik.

(…) Umarım,bir gün bu yazılarda kitaplaşır.

(…) Ramazan Bayramı,bizim için de eğlenceli bir takım etkinlikler anlamına geliyordu.

(…) Kızım, Özlem Teyzesine kazak aldırdı.

(…) Neden arkadaşınla hiç görüş müyorsun?

(…) Selim’de bu bilgi yarışmasına katılacakmış.

(…) Buraya sizlerde daha önce gelmiştiniz.

7.Aşağıdaki cümlelerde tarih ve sayıların yazımı doğruysa boş paranteze (D),yanlışsa (Y) yazınız. (14p)

(…) 1985’te üniversiteden mezun olmuş.

(…) Onaltı yaşında,umut dolu bir gençti.

(…) 1998 de askere gitmesi gerekiyor.

(…) 14 şubatta doğmuştu kardeşim.

(…) 24.Ocak.1974’de evlenmişler.

(…) XXI.yüzyıl bizim yüzyılımız olacak.

(…) Son ders 16.40’da bitiyor.

(…) Bu zavallı kadın 7’nci çocuğunu da kaybetti.

8.Aşağıda görevlerinden bazıları verilmiş olan noktalama işaretleri hangileridir? Uygun boşluğa sadece adlarını yazınız. (6p)

– Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerden sonra ………………………………konur.

– Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için……………konur.

– Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için ……………………………konur.

9.Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleriyle ilgili verilen bilgiler doğru ise (D), yanlışsa (Y) yazınız. (10p)

(  ) Kısa çizgi eş görevli sözcükler arasına konur.

(  ) Cümlede vurgulanması gereken özneden sonra iki nokta kullanılır

(  ) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır.

(  ) Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kesme işareti kullanılır.

(  ) Öğeleri arasına virgül konulmuş sıralı cümleleri ayırmada iki nokta kullanılır.

10.Aşağıdaki cümlelerde ( ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (10p)

Yayla yavaş değil( ) sabırlı ( ) ağır değil( ) temkinlidir.

Deyimler ayrı yazılır ( )ayıkla pirincin taşını( )kaşla göz arasında ( ) gel zaman git zaman ( )dostlar alışverişte görsün( )

Dili bir kağıda benzetebilirsiniz ( )Düşünce ( )kağıdın ön yüzü( ) ses ( ) arka yüzüdür.

Ahmet( )in kardeşi( ) Karabük( )ten vapurla mı gelecek( )

Kar yılın ilk karı( ) Belliydi yağacağı,kaç gündür neydi o soğuklar öyle( ) (91/1)

11.Aşağıdaki cümleler noktalama açısından doğru ise (D), yanlışsa (Y) yazınız. (4p)

( ) Bazı isimler –lik’le türetilmiştir:odunluk,gelinlik…

( ) At ölür,meydan kalır:yiğit ölür,şan kalır.

12.Birikim kazanma yollarından sadece ikisinin adını yazınız. (6p)

a)…………….

b)……………

[spoiler title=’11. Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar’ style=’default’ collapse_link=’false’] Kasabanın ortasından bir dere akar;tahta köprü iki yakasını bir araya getirir kasabanın.Derenin göllenen yerlerinde çocuklar yüzer oynaşarak.Kasabanın rüzgarı hiç bitmez.Yüzümüzde,hep bir serinlik hissedersiniz. Rüzgar hep çam kokularını taşır size. 1. Bu paragrafın anlatımında hangi duyu organlarıyla ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir?(5p) Tatma + işitme duyusundan yararlanılmamıştır. “Eleştiri belki güzel bir şey değildir;ama gereklidir.Ağrı ile aynı işi görür.Ağrı da vücutta bir arıza olduğunu belirtir.” 2. Chuchill,bu sözünde düşüncesini geliştirmek için hangi yönteme başvurmuştur? (3p) -Benzetme + karşılaştırma yöntemi “Şiir için nesir olmayan şey derler.Belliyi belirtmek gibi görünen bu tanımlama yerinde değil mi? Valery düz yazıyı yürüyüşe,şiiri raksa benzetir.Yürüyüşün açık bir amacı vardır.Yürüyüş gibi düzyazının da bir hedefi amacı vardır.” 3. Bu parçada anlatımında kullanılan c) Anlatım tekniği nedir? Sadece adını yazınız(3p) -Tartışma(kanıtlama) d) Düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Sadece adlarını yazınız. (3p) -Örnekleme-tanımlama-karşılaştırma 4. “Açıklama – Tasvir – Karşılaştırma – Örneklendirme – Kanıtlama – Benzetme – Öyküleme” Paragrafın yazımında kullanılan bu tekniklerden hangileri düşünceyi geliştirme yollarındandır? (6p) – Karşılaştırma –Örneklendirme – Benzetme 5. Aşağıdaki cümlelerde özel isimlerin ve onlara gelen eklerin yazımı doğruysa boş paranteze (D),yanlışsa (Y) yazınız. (10p) (Y) Bu yıl Fransa’nın Güneyine gidilecekmiş. (Y) Kıvanc’ın resimleri sergide çok beğenildi. (D) THY’nin yaz tarifesi değişmiş. (D) Ahmet Çavuş,askerlik anılarını anlatmaya başladı. (Y) Bütün Gebze’liler,O’nu karşılamak için yollara dizilmişdi. 6. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa boş paranteze (+),yoksa (-) yazınız. (20p) (+) Seni neden terkettiğimi anlamadın mı? (-) Tıraş olmak için berbere gidiyordu. (+) Bu işden az-çok biz de anlarız. (+) Bu derste,”bir çok,birkaç,herhangi birşey, orjinal, yada, hiçbir…” gibi sözcüklerin yazımını öğrendik. (+) Umarım,bir gün bu yazılarda kitaplaşır. (+) Ramazan Bayramı,bizim için de eğlenceli bir takım etkinlikler anlamına geliyordu. (+) Kızım, Özlem Teyzesine kazak aldırdı. (+) Neden arkadaşınla hiç görüş müyorsun? (+) Selim’de bu bilgi yarışmasına katılacakmış. (+) Buraya sizlerde daha önce gelmiştiniz. 7. Aşağıdaki cümlelerde tarih ve sayıların yazımı doğruysa boş paranteze (D),yanlışsa (Y) yazınız. (14p) (D) 1985’te üniversiteden mezun olmuş. (Y) Onaltı yaşında,umut dolu bir gençti. (Y) 1998 de askere gitmesi gerekiyor. (Y) 14 şubatta doğmuştu kardeşim. (Y) 24.Ocak.1974’de evlenmişler. (D) XXI.yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. (Y) Son ders 16.40’da bitiyor. (D) Bu zavallı kadın 7’nci çocuğunu da kaybetti. 8. Aşağıda görevlerinden bazıları verilmiş olan noktalama işaretleri hangileridir? Uygun boşluğa sadece adlarını yazınız. (6p) – Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerden sonra ….iki nokta….konur. – Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için…noktalı virgül…konur. – Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için …..nokta….konur. 9.Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleriyle ilgili verilen bilgiler doğru ise (D), yanlışsa (Y) yazınız. (10p) (Y) Kısa çizgi eş görevli sözcükler arasına konur. (Y) Cümlede vurgulanması gereken özneden sonra iki nokta kullanılır (D) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır. (D) Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kesme işareti kullanılır. (Y) Öğeleri arasına virgül konulmuş sıralı cümleleri ayırmada iki nokta kullanılır. 10. Aşağıdaki cümlelerde ( ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (10p) f) Yayla yavaş değil (,) sabırlı (;) ağır değil(,) temkinlidir. g) Deyimler ayrı yazılır (:)ayıkla pirincin taşını(,)kaşla göz arasında (,) gel zaman git zaman (,)dostlar alışverişte görsün(…) h) Dili bir kağıda benzetebilirsiniz (:)Düşünce (,)kağıdın ön yüzü(;) ses (,) arka yüzüdür. i) Ahmet(‘)in kardeşi(,) Karabük(‘)ten vapurla mı gelecek(?) j) Kar yılın ilk karı(…) Belliydi yağacağı,kaç gündür neydi o soğuklar öyle(!) (91/1) 11. Aşağıdaki cümleler noktalama açısından doğru ise (D), yanlışsa (Y) yazınız. (4p) (D) Bazı isimler –lik’le türetilmiştir:odunluk,gelinlik… (Y) At ölür,meydan kalır:yiğit ölür,şan kalır. 12. Birikim kazanma yollarından sadece ikisinin adını yazınız. (6p) a)..Dinleme. b)..Okuma. [/spoiler]
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap