Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı B Grubu

2016 2017 EĞİTİM ÖGRETİM YILI …………. LİSESİ 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1. Manzume ile şiir arasındaki farkları yazınız.(10p)
Merdiven
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
Ahmet Haşim
2. Okuduğunuz şiirdeki benzetme ve eğretileme sanatlarını ve bunların nasıl yapıldıklarını tabloya kısaca yazarak şiire katkılarını açıklayınız. (10p)
Teşbih
İstiare
3. Şair, hayatın yollarında ağır ağır çıkan, aşkı, hayatı en güzel biçimde yaşayan insanların bir süre sonra yaşayacağı duyguları hangi öğelerle dile getirmiştir? Açıklayınız. (10p)

4. Şiirin temasını söyleyiniz. (10p)
5. Millî Edebiyat Dönemi şiirinde ve diğer edebî ürünlerde millî değerlerin kullanımına dönülmesini nasıl değerlendirdiğinizi açıklayınız. (10p)

6. Millî Edebiyat Dönemi edebî ürünlerinin, millî değerleri kullanmasında hangi siyasi ve sosyal olayların etkisi olduğunu açıklayınız. (10p)
7. Millî bir akımı oluşturmada dilin önemini açıklayınız. (10p)
8.Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan adlı makaleyi yazma amacını belirtiniz. (10p)
9.Üç edebî dönemi, oluşum nedenleri açısından karşılaştırınız. Sonuçları tabloya yazınız. (10p)

Tanzimat Dönemini hazırlayan etkenler

Edebiyat-ı Cedide’yi hazırlayan etkenler

Fecr-i Âtî topluluğunu bir araya gelmeye sevk eden etkenler

Üç edebî dönemin oluşum nedenleri arasındaki farklılıklar

Oluşumunu
hazırlayan
etkenler

Kar Mûsikîleri
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu;
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.

Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı,

Bir erganun âhengi yayılmakta derinden…
Duydumsa da zevk almadım İslâv kederinden.

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.

Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık
10. Okuduğunuz şiirin ahenk öğelerini inceleyerek tespitlerinizi aşağıya yazınız. (10p)

2016 2017 EĞİTİM ÖGRETİM YILI …………. LİSESİ 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 3.YAZILI CEVAPLARI

1. Manzume ile şiir arasındaki farkları yazınız.(10p)

Şiirde anlatılanları düz yazıyla ifade edemeyiz, manzumede anlatılanları düz yazıyla ifade edebiliriz.
Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır.
Şiirde bireysellik duygu ve çağrışım ön plandadır; manzumede toplumsal konular yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar işlenir.
Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.
Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir.
Merdiven
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
Ahmet Haşim
2. Okuduğunuz şiirdeki benzetme ve eğretileme sanatlarını ve bunların nasıl yapıldıklarını tabloya kısaca yazarak şiire katkılarını açıklayınız. (10p)
Teşbih Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
Bülbüller aleve benzetilmiş. Benzeyen: bülbül, benzetilen: alev
Neden tunca benziyor mermer? Mermer tunca benzetilmiş.
İstiare Merdiven – İnsan hayatı merdivene benzetilmiş (açık istiare)
Bir yığın yaprak – insanın anıları (açık istiare)
Akşam – ölüm, hayatın sonu (açık istiare)
Güllerin kanaması – Güller yaralanmış, kanı olan canlı bir varlığa benzetilmiş. (kapalı istiare)
3. Şair, hayatın yollarında ağır ağır çıkan, aşkı, hayatı en güzel biçimde yaşayan insanların bir süre sonra yaşayacağı duyguları hangi öğelerle dile getirmiştir? Açıklayınız. (10p)
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ifadesiyle insanın hatıraları, geçmişi, acı tatlı günleri anlatılmak istenmiş olabilir. Yaşlılık döneminde insan yaptıklarını hatırlayarak bazen hüzünlenir, bazen buruk bir mutluluk duyar.
4. Şiirin temasını söyleyiniz. (10p)
Şiirin teması “ölüm” duygusudur. Şiirde, merdiven, ha¬yat; akşamı ve sonbahar mevsimi ise hayatın sona yak-laşması olarak düşünülmüştür.
5. Millî Edebiyat Dönemi şiirinde ve diğer edebî ürünlerde millî değerlerin kullanımına dönülme¬sini nasıl değerlendirdiğinizi açıklayınız. (10p)
Milli edebiyatla birlikte halka dönüş başlamış, toplumsal konular işlenmiş, Anadolu insanı ve sorunları eserlerde işlenmiştir. Gerçek edebiyatın halka yönelmekle, halkın sorunlarına eğilmekle, milli değerleri işlemekle ortaya konacağı düşüncesi bu dönemde ortaya çıkmıştır.

6. Millî Edebiyat Dönemi edebî ürünlerinin, millî değerleri kullanmasında hangi siyasi ve sosyal olayların etkisi olduğunu açıklayınız. (10p)
Milli Edebiyat sanatçıları, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı halk üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkilerini gidermek, halka moral aşılamak amacıyla eserlerinde milli değerleri işlemişler, Türk tarihinin şanlı dönemlerini, kahramanlıklarını anlatmışlardır. O dönemde öne çıkan Türkçülük düşüncesi doğrultusunda milli bilincin geliştirilmesi için çalışmışlardır.
7. Millî bir akımı oluşturmada dilin önemini açıklayınız. (10p)
Milli bir akımın en önemli unsuru dildir. Kullanılan dil, bir milletin öz malı olmalıdır. Millet kendi diliyle duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde aktarabilecek, kendi dilinde yazılmış yazıları şiirleri anlayacak ve hissedecektir.

8.Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan adlı makaleyi yazma ama¬cını belirtiniz. (10p)
Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan makalesini yazma amacı dilde sadeleşmenin sağlanması, Türkçenin kullanılmasının gerekliliğidir.
9.Üç edebî dönemi, oluşum nedenleri açısından karşılaştırınız. Sonuçları tabloya yazınız. (10p)

Tanzimat Dönemini hazırlayan etkenler Edebiyat-ı Cedide’yi hazırlayan etkenler Fecr-i Âtî topluluğunu bir araya gelmeye sevk eden etkenler Üçedebî dönemin oluşum nedenleri arasındaki farklılıklar
Oluşumunu
hazırlayan
etkenler Batılılaşma düşüncesi
Yenileşme çalışmaları
Batı’da ortaya çıkan düşünce akımlarının Osmanlıdaki etkisi Fransız edebiyatı
Siyasi baskılar, sansür
Recaizade Mahmut Ekrem’in edebiyat anlayışı
Eski-yeni çatışması Batı’daki edebiyat topluluklarını örnek almaları
Kendilerini halka duyurma isteği
Edebiyatımızı tanıtma isteği
Servetifünun’a karşı olmaları Tanzimat edebiyatının oluşumunda sosyal ve siyasi faktörler daha etkilidir. Tanzimat edebiyatında siyasi ve sosyal hayatı etkileme, yönlendirme amacı vardır. Diğer topluluklarda edebi amaç görülür.

Kar Mûsikîleri
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu;
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.

Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı,

Bir erganun âhengi yayılmakta derinden…
Duydumsa da zevk almadım İslâv kederinden.

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.

Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık
10. Okuduğunuz şiirin ahenk öğelerini inceleyerek tespitlerinizi aşağıya yazınız. (10p)
KAFİYE :-es: tam uyak, 2. beyitte –am: tam uyak, 3. beyitte –erin: zengin uyak, 4. beyitte –ak: tam uyak….
Redif : 1. beyitte –idir bu, 2. beyitte –lı, 3 beyitte –den 4. beyitte -ta
Ölçü : Aruz ölçüsü
Uyak düzeni : aabb cc dd… (mesnevi biçiminde)

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı B grb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap