Çalışma Kitapçıkları

12.Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 2

1.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

* Edebi metinlerde genellikle …………………………. ve ………………………………. anlatım türleri kullanılır.

*Öğretici metinlerde kelimeler somut anlamlarıyla, sanat metinlerinde ……………… anlamlarıyla kullanılır.

* “Bu akşam sendeki kitaplardan üç tanesini bana verir misin?” cümlesindeki yazımı yanlış olan kelime ………………………. dir.

* “Kızın kırmızı kurdelası çok orijinaldi doğrusu.” diyen Selim ………………………… kelimesini yanlış telaffuz etmiştir.

* Coşku ve heyecana bağlı metinlerde …………………… ve ………………………… ön plandadır.

2.“ Sabah bir kabusla uyandı. Bir gün önce yaşadıklarını düşündü. Çok etkilenmişti başına gelenlerden.”

Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır? Yazınız.

3.Öğretici metinler okuyucu üzerinde çeşitli etkiler bırakırlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?                            

A) Düşündürür.

B) Bilgilendirir.

C) Duygulandırır.

D) Yönlendirir.

E) Kanıları değiştirir.

4. Bir kişinin kendi fotoğrafı hangi tür göstergeye girer? Yazınız.

5.Zeytin dalı, güvercin ve dört yoncalı yaprak hangi tür göstergeye girer?

A) Belirtke      B) İkon C) Gönderge                  D) Simge                        E) Ko

6. Sanatsal metinlerde kullanılan anlatım türlerinden dördünü yazınız.

7.Roman ile tiyatronun ortak özelliklerinden dördünü yazınız.

8.Aşağıda verilen bilgileri doğru yanlış durularına göre işaretleyiniz.

Sanatsal metinlerde anlatılanlar doğrudan verilir. (  )

Edebi metinler üslup kaygısı taşımaz. ( )

Öğretici metinlerde kelimeler terim anlamında kullanılabilir. ( )

Destansı anlatımlarda hareket ön plandadır. (   )

Lirik anlatımlarda zamirler çokça kullanılır. ( )

Akıcılık, duruluk, açıklık, yalınlık, yoğunluk ve doğallık anlatımın ilkelerindendir.

9. “Hazal teyzeyi yolun karşısına geçirdi.” cümlesinde yukarıdaki ilkelerden hangisine uyulmamış olabilir? Yazınız.

10.Özlülük, inandırıcılık, özgünlük, iletişim dilinde yetkinlik anlatımın özelliklerindendir.

‘Aynı yazıda doğruluktan bahsedip de yalan yanlış bilgiler veren bir yazar …………………..…. olamaz.’ cümlesindeki boşluğu tamamlayınız.

[spoiler title=’12.Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 2 Cevaplar’ style=’default’ collapse_link=’false’]1. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. * Edebi metinlerde genellikle ……öyküleyici…. ve ……betimleyici…. anlatım türleri kullanılır. *Öğretici metinlerde kelimeler somut anlamlarıyla, sanat metinlerinde …soyut… anlamlarıyla kullanılır. * “Bu akşam sendeki kitaplardan üç tanesini bana verir misin?” cümlesindeki yazımı yanlış olan kelime …sendeki…. dir. * “Kızın kırmızı kurdelası çok orijinaldi doğrusu.” diyen Selim ……kurdela…… kelimesini yanlış telaffuz etmiştir. * Coşku ve heyecana bağlı metinlerde ……duygu… ve …çağrışım… ön plandadır. 2. “ Sabah bir kabusla uyandı. Bir gün önce yaşadıklarını düşündü. Çok etkilenmişti başına gelenlerden.” Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır? Yazınız. İlahi bakış açısı 3. Öğretici metinler okuyucu üzerinde çeşitli etkiler bırakırlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Düşündürür. B) Bilgilendirir. C) Duygulandırır. D) Yönlendirir. E) Kanıları değiştirir. 4. Bir kişinin kendi fotoğrafı hangi tür göstergeye girer? Yazınız. Görsel göstergeye (İkon) girer. 5. Zeytin dalı, güvercin ve dört yoncalı yaprak hangi tür göstergeye girer? A) Belirtke B) İkon C) Gönderge D) Simge E) Kod 6. Sanatsal metinlerde kullanılan anlatım türlerinden dördünü yazınız. *Mizahi anlatım *Betimleyici anlatım *Lirik anlatım *Destansı anlatım 7. Roman ile tiyatronun ortak özelliklerinden dördünü yazınız. *Olay örgüleri vardır. *Olay çevresinde oluşurlar. *Edebi bir dille yazılmışlardır. *Kurmaca metinlerdir. 8. Aşağıda verilen bilgileri doğru yanlış durularına göre işaretleyiniz. a. Sanatsal metinlerde anlatılanlar doğrudan verilir. ( Y ) b. Edebi metinler üslup kaygısı taşımaz. ( Y ) c. Öğretici metinlerde kelimeler terim anlamında kullanılabilir. ( D ) ç. Destansı anlatımlarda hareket ön plandadır. ( D ) d. Lirik anlatımlarda zamirler çokça kullanılır. ( D ) 9. Akıcılık, duruluk, açıklık, yalınlık, yoğunluk ve doğallık anlatımın ilkelerindendir. “Hazal teyzeyi yolun karşısına geçirdi.” cümlesinde yukarıdaki ilkelerden hangisine uyulmamış olabilir? Yazınız. Açıklık ilkesine uyulmamıştır. Hazal, teyzeyi yolun karşısına denebilirdi. 10. Özlülük, inandırıcılık, özgünlük, iletişim dilinde yetkinlik anlatımın özelliklerindendir. Aynı yazıda doğruluktan bahsedip de yalan yanlış bilgiler veren bir yazar …inandırıcı…. olamaz. cümlesindeki boşluğu tamamlayınız. [/spoiler]
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap