Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı (C Grubu)

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………… 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (C grubu)

1. “Beş Şehir” adlı eserin yazarı kimdir ve bu eserin türü nedir? Yazınız.(10p)

2. Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesindeki dille ilgili görüşleri belirterek Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında dil anlayışı bağlamında inceleyiniz.(15p)
3.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.(8p)
●Cumhuriyet döneminde memleket edebiyatı zevkiyle Batı’dan gelen anlatma biçimleri Türk edebiyatında başarılı bir şekilde kullanılmıştır. ( )
●Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı öğretici metinlerinde sadeleşen Türkçe vasıtasıyla daha çok okura ulaşmıştır.( )
●Saf şiir anlayışın sahip şairler milli edebiyat şairlerinden etkilenmemişlerdir. ( )
●Fıkralarda samimi günlük akıcı bir dil kullanılmaz. ( )

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimelerle doldurunuz. ( 12p)
●Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini kesin kurallara varmadan kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüne ………………………… denir.
●Mavi ile Kara adlı deneme kitabının yazarı: ……………………………………
●Yazı hayatına şiir, makale ve tiyatro eleştirileriyle başladı. Sağlam bir üslubu vardır. Arı Türkçeyi savunur. Deneme ve eleştiri türünde başarılı eserler vermiştir. Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze önemli eserleri içerisindedir.Bu sanatçımızın adı …………………………….’dır
Genellikle tarihi , sosyal, siyasi ve güncel konularla ilgili yazılan yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlamaya çalıştığı bunun için de daha ciddi ve bilimsel bir dil kullanıldığı yazılara ………….. denir.

SANAT

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini.
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini…

Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin;
Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.

5.Yukarıda verilen Sanat şiirinin ilk dört kıtasının kısa açıklamasını yapınız. (5+5+5+5:20p)
Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine;
Iztırab çekenlerin acıklı nefesleri
Bizde geçer en hazin bir musikî yerine!

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini ;
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini…

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken,
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu`muz….
Arkadaş! Biz bu yolda türküler tuttururken,
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz….

Faruk Nafiz Çamlıbel
6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında öğretici metinlerin yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini aşağıya yazınız.(10p)

(3p)Yapı:
(3p)Tema:
(4p)Dil ve Anlatım:

KİTAP

Kendini yığın haline getiren bir millet payidar olamaz. Tek kaygısı para olan bir yığın yaşayamaz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Kitaba harcadığımız parayı, atlar için harcadığımızla kıyaslarsak, yerin dibine girmemiz gerekmez mi? Kitap sevene kitap delisi diyoruz. Kimseye at delisi dediğimiz yok. Kitap yüzünden sefalete düşen görülmemiş. At uğrunda iflas eden edene.
Cemil Meriç
7. Yukarıdaki deneme Cemil Meriç’in bir deneme kitabından alınmıştır. Cemil Meriç’in iki deneme kitabının adını yazınız.(10p)

8.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın beş özelliğini yazınız. (15p)

Başarılar dilerim. Süleyman Kara
Edebiyatsultani.com

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı (C Grubu) soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

12-snfturkedb1d1yzlcgrb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap