Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı A Grubu

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……. LİSESİ 2. DÖNEM 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI A GRUBU

1. Sezai Karakoç’un edebi şahsiyeti hakkında beş maddelik bilgi veriniz.(10p)

2. Orhan Kemal’in iki romanının adını yazınız. (10p)

3. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.(10)

YAZAR ESERİ ESERİN TÜRÜ
Çile
Yalnızız
Ahmet Hamdi Tanpınar deneme
Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
Otuz Beş Yaş şiir
Han Duvarları

4. Cumhuriyet döneminde “Milli Edebiyat Zevk Ve Anlayışını Sürdüren Eserler” in genel özelliklerini yazınız.(10p)

5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara romanının içeriği hakkında bilgi veriniz.(10p)

6. Cumhuriyet döneminde yazılan “Osmancık” ve “Küçük Ağa” adlı romanların yazarı kimdir? Bu romanlar hangi dönemleri anlatmaktadır? Birer cümlelik bilgi veriniz.(10p)

OTUZ BEŞ YAŞ
Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

7. Yukarıda Otuz Beş Yaş şiirinden bir birim verilmiştir. Bu birimin biçim özelliklerini (uyak düzeni,kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) inceleyiniz(10p)

8. Toplumcu – Gerçekçi anlayışla eser veren yazarlar eserlerinde özellikle hangi konuları işlemiştir? Yazınız.(8)

9. Cumhuriyet döneminde anlatmaya bağlı edebi metinler dört ana anlayış etrafında gelişmiştir? Bunların adını yazınız.(12)

10. Cumhuriyet Döneminde Milli Edebiyat anlayışını savunan yazarların yazdığı roman ve hikayelerin genel özelliklerinden beşini yazınız.(10)

Başarılar dilerim. Süleyman Kara

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……. LİSESİ 2. DÖNEM 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARI A GRUBU

1. * İlk şiiri 1951’de “Hisar” dergisinde çıktı.
* Başlangıçta Pazar Postası’nda İkinci Yeni akımı doğrultusunda şiirler yazdı. Daha sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirine yöneldi.
* İstanbul’da ‘Diriliş Yayınları’ ve ‘Diriliş Dergisi’ni çıkarmıştır.
* 1990 yılında ‘Güller Açan Gül Ağacı’ amblemiyle Diriliş Partisini kurmuştur.
* Karakoç gazete yazılarında ise İslam toplumlarının çağdaş dünyadaki konumlarını ele aldı.
* Yeni biçim araştırmalarına, değişik imgelerle kendine özgü, mistik ve İslami içeriğe yer veren eserleriyle kuşağının en iyi şairleri arasına girdi.
* Onun şiiri metafizik bir şiirdir. Türk şiirini metafizik bir esasa oturtan şair Sezai Karakoç’tur. Sezai Karakoç bunu modern şiirin diliyle yapmıştır.
* O, Batı edebiyatını da iyi incelemiş bir şairdir. Modern sanattaki soyutlamanın İslam anlayışına uygun olduğu düşüncesindedir ve şiirlerini bu yönde geliştirmiştir.
* Karakoç geleneksel şiire de yaklaşır, ancak dili farklıdır. O, modern şiirin diliyle şiirlerini yazmıştır.
* Ona göre şair, şiiri soyutlamadan bırakırsa eksik bırakmış olur, tamamlaması için şairin tekrar somutlaştırması yani soyutlaştırdığı şeyi tekrar bir bağlama oturtması gerekir.
* Sezai Karakoç, şairin genel çizgilerini, pergünt üçgeni dediği üç ilkeyle anlatır: kendi kendisi olmalı, kendine yetmeli, kendinden memnun olmalı
ESERLERİ
ŞİİR: Körfez, Şahdamar, Hızır’la Kırk Saat, Sesler, Taha’nın Kitabı, Kıyamet Aşısı, Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Şiirler, Ayinler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı, Alınyazısı Saati
DENEME-İNCELEME: Yunus Emre, Yazılar, İslamın Dirilişi, İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Mehmet Akif, Mağara ve Işık, Edebiyat Yazıları 1, Edebiyat Yazıları 2
(Beş özellik yazan 10 puan alır.)

2.Orhan Kemal’in iki romanının adını yazınız. (10p)

Baba Evi, Murtaza, Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği, Avare Yıllar, Gurbet Kuşları

3.Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.(2×0,5=10p)

YAZAR ESERİ ESERİN TÜRÜ
Necip Fazıl Kısakürek Çile Şiir
Peyami Safa Yalnızız Roman
Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir deneme
Arif Nihat Asya Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Şiir
Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş şiir
Faruk Nafiz Çamlıbel Han Duvarları şiir

4. Cumhuriyet döneminde “Milli Edebiyat Zevk Ve Anlayışını Sürdüren Eserler” in genel özelliklerini yazınız.(10p)
Bu anlayışı sürdüren roman ve hikayelerde I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi, bu dönemden sonra Atatürk ilke ve inkılaplarının Anadolu’ya benimsetilmesi ile ilgili konular işlenmiştir. Halkın ve Anadolu insanının yaşama tarzı konu edilmiş, yanlış batılılaşmanın getirdiği ahlak bozuklukları, geri kalmış halk arasındaki hurafeler, halk-aydın ilişkisi ele alınmıştır. Tanzimat’tan beri eserlerde yer bulan doğu- batı çatışması işlenmeye devam etmiştir.

5.Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara romanının içeriği hakkında bilgi veriniz.(10p)
Ülkesini seven gerçek kahramanların savaşlarda ölmesi üzerine Anadolu’nun yetersiz ve taklitçi insanların elinde kalması, savaş sonrasında Ankara’da şekillenen gerçek Batılılaşma çabalarının kozmopolitleşmeyle nasıl boğulmak istendiği anlatılır. İstanbul’daki savaş vurguncusu zengin kesimlerin kısa sürede Ankara’yı mekan edinmesi, İstanbul’daki yozlaşmayı Ankara’ya da taşımak istemeleri anlatılır.
Y. Kadri, bu bozulma karşısında yeni hükümeti uyarır.

6.Cumhuriyet döneminde yazılan “Osmancık” ve “Küçük Ağa” adlı romanların yazarı kimdir? Bu romanlar hangi dönemleri anlatmaktadır? Birer cümlelik bilgi veriniz.(4+3+3)
Tarık Buğra’dır. Osmancık, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini, Küçük Ağa ise milli mücadele yıllarını anlatır.
7. -Kafiye düzeni a-b-a-b-a nazım birimi.: bent Ölçü:=11 hece ölçüsü kullanılmış. (10)
-er—– -TAM KAFİYE -ün——TAM KAFİYE -REDİF YOK

8. Toplumcu – Gerçekçi anlayışla eser veren yazarlar eserlerinde özellikle hangi konuları işlemiştir? Yazınız.(8)
Yazarlar özellikle köylerdeki toprak kavgaları, ağa-köylü, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, öğretmen-imam çatışması, köyden kente göç ve sonuçları, dar gelirlinin sorunları ve geçim mücadelesi gibi konuları işlemişlerdir.

9.Cumhuriyet döneminde anlatmaya bağlı edebi metinler dört ana anlayış etrafında gelişmiştir? Bunların adını yazınız.(12)
a- Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler
b- Toplumcu gerçekçi eserler
c- Bireyin iç dünyasını esas alan eserler
d- Modernizmi esas alan eserler

10. Cumhuriyet Döneminde Milli Edebiyat anlayışını savunan yazarların yazdığı roman ve hikayelerin genel özelliklerinden beşini yazınız.(10)
Özellikleri:

 Realizm akımından etkilenilmiştir.
 Cumhuriyet döneminin hazırlayıcıları olan I. Dünya Sa-
vaşı ve Kurtuluş Savaşı konu edilmiştir.
 Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun bir bakışla eserler
yazılmıştır.
 Yanlış Batılılaşma konusu ele alınmıştır.
 Batıl inançlar ve hurafeler eleştirilmiştir.
 Toplumsal faydayı esas alan eserler yazılmıştır.
 Doğu – Batı karşılaştırmaları yapılmıştır.
 Halkın sıkıntıları, aydın – halk çatışması konu edilmiştir.
 Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hikâyelerde
Maupassant tarzının (olay hikâyesi) özellikleri görülür.

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı A Grubu soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

12snftürkedb2dnm2yazılı A grubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap