Yazılı Soruları

2018-2019 6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları A Grubu

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI A GRUBU

Her bir soru 10 puandır.

KÜRESEL ISINMA AVRUPA’DA YILDA 152 BİN KİŞİYİ ÖLDÜREBİLİR

  Uluslararası online bir dergide iklim değişiklikleri ile ilgili bir araştırma yayımlandı. Bu araştırmaya göre küresel ısınma için önlem alınmazsa 2100 yılında iklim nedeniyle oluşacak felaketlerden ölenlerin sayısı yıllık 150 binden fazla olacak. Dünya nüfusunun üçte ikisinin değişen hava koşullarından etkilenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda araştırma, 1981-2010 yılları arasında her yıl hava koşullarından dolayı ölen 3 bin civarındaki insan sayısının 2071-2100 yılları arasında 152 bin kişiyi bulacağını gösteriyor. Araştırmacılar, iklim kaynaklı en öldürücü nedenin sıcak hava dalgası olacağını belirtiyorlar. Benzer şekilde kıyı taşkınları sebebiyle senede ortalama 6 ölüm vakası görülürken yüzyılın sonunda bu rakamın yıllık 233’e çıkması bekleniyor. Araştırmanın yazarları arasında olan Avrupa Komisyonu’nun İtalya’daki ortak araştırma merkezinden Giovanni Forzieri (Ciyovanni Forziyeri), küresel ısınmanın 21. yüzyılda insan sağlığını tehdit eden en büyük unsur olduğunu söyleyerek konunun önemini bir kez daha vurgulamıştır.

1.Bir gazeteden alınan yukarıdaki metinde savunulan düşünce nedir? Yazarın böyle düşünmesinin nedenlerini yazınız.

2.Aşağıdaki atasözlerinin bazı kelimeleri eksik bırakılmıştır. Bu atasözlerini parantez içlerindeki isimlerle, isim tamlaması oluşturacak şekilde örnekteki gibi tamamlayınız.

………………………………………….. yatsıya kadar yanar. (yalancı/mum)

Lafla …………..…………….. ………………………. yürümez. (peynir/gemi)

…………………..………. ……..…….…………… uzaktan hoş gelir. (davul/ses)

Komşu …………….…….… ………….…………… muhtaçtır. (komşu/kül)

……………….….…… ………..……………… ceviz silkilmez. (ay/ışık)

3.Aşağıdaki cümlelerde bulunan sıfat tamlamalarının altını çiziniz. 

Balıkçıların kovalarında irili ufaklı balıklar var.

Eğlenceli bir gezi olacağa benziyor.

Kız Kulesi, masalsı bir kuledir.

Her yerde tarihî yapılar var.

Bugün ilginç bir efsane dinledik.

4.Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

a. Yemekleri görünce ağzının suyu aktı.

b.Okulda futbol maçı yapınca böyle su içinde kalmış.

c.Bu iki arkadaşın aralarından su sızmaz.

d.İflas ettiğini bir türlü kabul etmiyor, işleri toparlamak için kalburla su taşıyordu.

e.Son model arabayı görünce adamın ağzı sulandı.

f.Hasta çocuk ateşlenince su gibi terledi.

g.Ortaklıkları süresince içtikleri su ayrı gitmezdi.

h.Senin yaptığına havanda su dövmek derler, bırak artık şu işle uğraşmayı.

5. Sokak lambasının ışığına toplanan kelebekleri seyretti gülümseyerek. Sonra bana döndü, yüzündeki gülümseme iyice aydınlanmıştı: “Kelebekler… Ne kadar da güzeller değil mi?” dedi. Ne diyeceğimi bilemedim.
Yukarıdaki paragrafın anlatıcısı hakkında bilgi veriniz.

ANADOLU

Anadolu, Sultan Osman’ın yurdu.
Tuğrul Bey’ın konağıdır o eller!
Milletimiz orda doğdu, büyüdü,
Bize ana kucağıdır o eller!

Osmanlılar unutmasın soyunu;
Anadolu’dan aştık hudud boyunu,
Orda oldu zorlu ateş oyunu,
Ataların ocağıdır o eller!

Bu devlete orda temel atıldı.
O meydanda can alınıp satıldı;
Yaylasında zağlı silah çatıldı,
Kahramanlar otağıdır o eller!

Bir zamanlar krallardan taç aldık,
Uçan kuştan, akan sudan bac aldık.
Nice yavuz düşmanlardan öc aldık.
Bu kuvvetin kaynağıdır o eller…

6. Şair, “ Bize ana kucağıdır o eller.” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.
7. Sizce toplulukları millet yapan değerler nelerdir? Yazınız.
8. “Anadolu” şiirinin birinci ve ikinci dörtlüğünde, çoğul, hâl ve iyelik eki almış kelimelerden üçer örnek yazınız.
9.
Aşağıda “Anadolu” ve “Kardeşim” şiirlerinden verilen bölümleri okuyunuz. Altı çizilmiş olan kelimeleri inceleyiniz. İncelediğiniz kelimeler ve verilen bölümlerden hareketle bu iki şiirin benzer ve farklı yönlerini belirleyerek aşağıya yazınız.

ANADOLU
(…)
Rıza, canım o ellere kurbandır.
Sinesinde yatan, atan, anandır.
Anadolu asıl eski vatandır.
Anamızın kucağıdır o eller.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

KARDEŞİM
(…)
Tabiata Veysel Âşık
Topraktan olduk gardaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben bac’ mıyım?
Aşık Veysel ŞATIROĞLU
*Bac: Değersiz, kıymeti olmayan, önemsiz.

ANA DİLİ

Dilimiz çözülünce ilk defa “ana” deriz biz,
“Ana dili” adını alır bizim ilk dersimiz.
İlk şarkımız ninniyi anamız öz sütüyle,
İçirir ruhumuza bu dilde damla damla.

Bu dil bizim ruhumuz, aşkımız, canımızdır,
Bu dil birbirimizle ahd ü peymanımızdır.
Bu dil tanıtmış bize bu dünyada her şeyi.
Bu dil ecdadımızın bize koyup gittiği.

10.Ana Dili şiirindeki“dünyayı dil ile tanımak” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

 CEVAPLAR:

1. Savunulan Düşünce: 2100 yılında iklim nedeniyle oluşacak felaketlerden ölenlerin sayısının 150 binden fazla olacak olması.

Gösterilen Nedenler: Küresel ısınma nedeniyle mevsimlerin değişmesi, sıcak hava dalgasının artması, kıyı taşkınları.

2…..Yalancının mumu…………. yatsıya kadar yanar. (yalancı/mum)

Lafla ….peynir gemisi……. yürümez. (peynir/gemi)

…………Davulun sesi…………zaktan hoş gelir. (davul/ses)

Komşu ………komşunun külüne.…………… muhtaçtır. (komşu/kül)

………Ay ışığında……… ceviz silkilmez. (ay/ışık)

3. Balıkçıların kovalarında irili ufaklı balıklar var.

Eğlenceli bir gezi olacağa benziyor.

Kız Kulesi, masalsı bir kuledir.

Her yerde tarihî yapılar var.

Bugün ilginç bir efsane dinledik.

4.a-e, b-f, c-g, d-h

5. Kahraman anlatıcı kullanılmıştır.

6. İnsanlar bebekliklerinde kendilerini güvende hissettikleri tek yer annelerinin kucaklarıdır. Şair de Anadolu’yu bu yönüyle ana kucağına benzetmektedir.

7. Kültür, tarih, konuşulan dil, din, vatan toprağı.

8. hâl eki alanlar: orda, bize, soyunu
çoğul ekini alanlar: Osmanlılar, eller, ataların
iyelik ekini alanlar: yurdu, konağı, milletimiz

9. Benzer Yönleri: Her iki şiirde de kafiye vardır. Her iki şiirde de şairler isimlerine yer vermişlerdir.

Farklı Yönleri: “Anadolu” şiirinde günümüz İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. “Kardeşim” şiirinde yöresel bir dil kullanılmıştır. “Anadolu” şiirinde üç dize kendi aralarında kafiyeliyken “Kardeşim” şiirinde iki dize aralarında kafiyelidir.

10. Çevremizdeki her şeyin dil ile anlam kazanması.

2018-2019 6.sinif turkce 2.donem 1.yazili sorulari a grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap