Editörün Seçtikleri

2019 LGS TÜM DERSLER SORU DAĞILMI VE ANALİZİ

2019 LGS’de 90 soru çıktı. LGS sözel ve sayısal olmak üzere iki grupta yapıldı. Sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce sorulardan oluşmak üzere 50 soru bulunmaktadır. Sayısal bölümde Matematik ve Fen Bilgisi sorularından oluşmak üzere 40 soru bulunmaktadır.

Sözel bölümde verilen süre 75 dakika, sayısal bölümde verilen süre 80 dakikadır.

Türkçe: 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10
İngilizce: 10
Matematik: 20
Fen Bilgisi: 20

Türkçe: 

Türkçe soruları temel dil becerilerinden ve okuduğunu anlama sorularından oluşmaktadır. Sorular ağırlıklı olarak okuduğunu anlamaya yönelik kazanımlarla ilgilidir. Sözel mantık soruları bu yılda sorulmuştur. Okuma alışkanlığı edinmemiş, okuduğunu anlamayan, bildiğini uygulamaya aktaramayan öğrenciler için bu sınav eleyici olmuştur.

Sözcükte anlam: 2 soru
Anlatım bozukluğu: 1 soru
Göresele bakarak yorum: 2 soru
Yazı türü: 1 soru
Medya okuryazarlığı/reklam yorumlama: 2 soru
Cümle anlam (cümle yorumlama): 2 soru
Fiilimsi (eylemsi): 1 soru
Cümle türleri: 1 soru
Noktalama işaretleri: 1 soru
Yazım kuralları: 1 soru
Paragraf: 3 soru
Sözel mantık: 1 soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulara Göre Soru Dağılımı:

Sorular bilgiyi ölçmeye yönelik olmaktan ziyade, dikkati ölçmeye, yorum yapma gücünü ortaya koymaya yönelik sorulardır.

Milli Mücadele Dönemi: 1 soru

Atatürk’ün Kişisel Özelliği: 1 soru
Kurtuluş Savaşı: 2 soru
Atatürkçü Düşüncede Millet Anlayışı: 1 soru
I. Dünya Savaşı: 1 soru
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: 1 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları (Çağdaş Türkiye Yolunda Atılan Adımlar): 3 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:
Din Kültürü sourları hem bilgiye hem yoruma dayalı olarak sorulmuştur. Konular kader inancı, zekat ve sadaka, dini hayat, Hz. Muhammed’in örnekliği, Kuran-ı Kerim ve özellikleridir. Zekat ünitesinden çıkan sorular sadaka ve sadaka-i cariye ile ilgilidir.

Kader inancı:  2 soru
Zekat : 3 soru
Hz. Muhammedin örnekliği: 3 soru
Kuran-ı Kerim ve özellikleri: 1
Dini Hayat: 1 soru

 

İngilizce:
Sorular okuduğunu anlama, yorumlama ve temel dil bilgisi düzeyini ölçmeye yöneliktir. Testteki sözcüklerin tamamı MEB tarafından yayımlanan ders kitaplarından alınan sözcüklerdir. Okuduğunu anlamayı grafik ve görseller eşliğinde ölçmeye dayalı sorular da vardır.

“On the Phone” (4. ünite): 1 soru
 “Science” (9. ünite): 2 soru
“Chores” (8. ünite): 1 soru
 “Friendship” (1. ünite): 1 soru
“Adventures” (6. ünite): 1 soru
“Tourism” (7. ünite): 1 soru
“The Internet”: 1 soru
“Inthe Kitchen” (3. ünite): 1 soru
 “Teen Life” (2. ünite): 1 soru

Matematik: 

Matematik sorularında mantık ve akıl yürütme becerisi ağırlığı oluşturmaktadır. Burada hedeflenen günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünde matematiksel bilgiyi, düşünceyi ve karar verme süreçlerini kullanabilme becerisidir. Sorular akademik anlamda problem çözme kabiliyetini ölçmeye yöneliktir. Sorular görsel açıdan zengin ve uzundur. Soruların çoğu birden fazla konuyu içermektedir. Soruların çoğu Pisagor bağlantısı, cebirsel ifadeler ve kare köklü ifadelerden oluşmaktadır.

Benzerlik: 1 soru
Köklü İfadeler: 1 soru
Alan (Dikdörtgen): 1 soru
Olasılık: 1 soru
Basit Eşitsizlik: 1 soru
Dönüşüm (Geometri) : 1 soru
Üslü İfadeler: 2 soru
Cebirsel İfadeler: 2 soru
Katı Cisimler: 2 soru
Üçgen Eşitsizliği: 1 soru
Problemler: 7  soru
Problemlerin içinde üslü, köklü ifadeleri gerektiren işlemler, grafik ve katı cisim geçiyor.

Fen Bilgisi:

Fen Bilgisi sorularının bir kısmının çeldiricisi oldukça güçlüydü. Uzun paragraf sorularından oluşmaktaydı.

Mevsimler ve İklim: 1 soru
DNA ve Genetik Kod: 3 soru
Basınç: 2 soru
Madde ve Endüstri: 5 soru
Basit Makineler: 2 soru
Enerji Dönüşümleri: 4 soru
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi: 3 soru

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap