Edebi Şahsiyetler

Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967)

Ahmet Kutsi Tecer fotoŞiir, inceleme, araştırma, tiyatro gibi alanlarla eserler veren Cumhuriyet dönemi sanatçılarındandır.

Edebi yaşamına şiirle başlamıştır. Şiirleri Dergah, Milli Mecmua, Varlık, Oluş, Yücel ve Ülkü dergilerinde yayımlanmıştır.

Sanatını tek başına kurmuş, hececilere bağlanmamıştır.

İçtenlikli, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanınmıştır.

Heceye yeni ses ve söyleyiş imkanları getirmiştir.

Memleketçi, ulusçu yolu izleyen şairlerdendir.

Şiirini oluştururken Halk edebiyatından, folklordan, Anadolu motiflerinden, günlük yaşantıdan büyük ölçüde yararlanmıştır.

Şiiri tüm süslerden arındırarak, şiirin saf sesini vermek istemiştir.

Daha sonraları oyun yazarlığına başlamıştır. Oyunlarında milli değerlere önem vermiştir.

Köşebaşı adlı oyunununda Batı’ya bilinçsizce özenenleri eleştirmiştir.

Sağlam, geniş kültürlü, açık fikirli, hür düşünceli bir kişiliği; ince, özlü, aydınlık, az mecazlı, duygu yüklü bir şiir yapısı vardır.

Halk şairimiz Âşık Veysel’in keşfedilip edebiyatımıza kazandırılmasında rolü büyüktür.

Eserleri:

Şiir:

Şiirler, Tüm Şiirleri

Oyun:

Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmadan

İnceleme:

Köylü Temsilleri, Sivas Halk Şairleri Bayramı

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap