Testler

Anlatım Bozuklukları Test 10-Çıkmış Sorular

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 10 ÇIKMIŞ SORULAR

1. “Hiçbir şiire başlarken, bunu umuda, umutsuzluğa, sevince ya da acıya yönlendireyim, diye başlamıyorum”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (2005-ÖSS)
A) Gereksiz yere bağ-fiil kullanılmasından
B) Özne-yüklem uyumsuzluğundan
C) Gereksiz yere dolaylı tümleç kullanılmasından
D) Nesnenin adıl (zamir) olarak kullanılmasından
E) Yanlış bağlaç kullanılmasından   

2.” Çok çalıştığımız için başarı grafiğimiz ister istemez yükseliyor.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (2004-ÖSS)
A) Yüklemin şimdiki zamanlı olmasından
B) Yanlış ilgeç kullanılmasından
C) Ad tamlamasının yanlış kurulmasından
D) Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından
E) Yüklemin üçüncü tekil kişili olmasından

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2004-ÖSS)
A) Zarftan bir mektup, bir de fotoğraf çıktı.
B) Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemiyordum.
C) Kendimi bildim bileli bu mahallede, bu evde oturuyoruz.
D) Toplantımıza katılarak bizlere destek olan dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz.
E) Evimize taşındık, yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2004-ÖSS)
A) Bu çarşının en eski, en tanınmış esnafı benim.
B) Bu kitabında yazar, başkalarından duyduklarını değil, yalnızca gördüklerini anlatıyor.
C) Yetersiz kalan ilgi yoksunluğundan bu sanat unutulmuş.
D) Bu ailede birçok çalışan ve başarılı insan çıkmış.
E) Bu kitabı okursan, bilmediklerini öğrenir, unuttuklarını anımsarsın.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2004-ÖSS)
A) Yapıtlarındaki kişilerin, kendi aralarında didişmeleri eğlenceleri, oynanan oyunlarla kasaba yaşantısı hakkında ipuçları veriyordu.
B) Güldürü öğelerine bolca yer verdiği ilk dönem romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı.
C) Güç koşullar altında yaşayan insanların sorunlarını toplumsal açıdan ele almış, dönemin ahlak anlayışını yansıtmıştı.
D) Bu dergiyi okumaya başladıktan sonra edebiyata ve tarihe duyduğu ilgi artmıştı.
E) Türkçenin inceliklerinden yararlanarak yaptığı çevirilerle dilimize elliyle yakın yapıt kazandırmıştı.

6. “Tarihte bu uluslar, öteki ulusların arasına kaynaşmışlardı.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? (2004-ÖSS)
A) “Tarihte” yerine “tarih boyunca ” sözü getirilmeli
B) “Uluslar” yerine “devletler” sözcüğü getirilmeli
C) “bu” sözcüğü atılmalı
D) “ulusların arasına ” yerine “uluslarla” sözcüğü getirilmeli
E) “öteki” sözcüğü atılmalı      

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2005-ÖSS)
A) Okuduğu romanda olaylar geliştikçe onun da heyecanı artıyordu.
B) Bir şey okurken ya da dinlerken tüm dikkatimi onun üzerinde yoğunlaştırmaya çalışırım.
C) Hiç beklemediğim bu davranış karşısında ona nasıl bir tepki göstereceğimi bilemedim.
D) Büyük kentlerde insanlar, sürekli bir koşuşturma içindedir.
E) Gelişme çağındaki gençler kendinin ve çevrenin yönlendirmesiyle yanlış yapabilirler.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2005-ÖSS)
A)Bu kazada can kaybı yaşanmadı.
B) Söylenenleri pek de onaylamadı.
C)Yapıtları hala unutulmadı.
D)Kimseye bir yararı dokunmadı.
E)İsteği başarıya ulaşamadı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2005-ÖSS)
A) Doğanın güzelliğidir beni burada en çok etkileyen.
B) Bir ailenin verdiği insanüstü bir çabanın öyküsüdür bu.
C) Aslında gerçeğin ta kendisidir anlattıkları.
D) Tasarıları arasında ona yer yoktu aslında.
E) Şimdiye değin hiç karşılaşmamıştım böyle bir durumla.

10. “Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 
A) Nesne eksikliğinden
B) Gereksiz sözcük kullanımından
C) Tamlayan eksikliğinden
D) Yüklemin olumlu olmasından
E) Tümleç eksikliğinden    (2005-ÖSS)

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2006 – ÖSS)
A) İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular.
B) Bu tür etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.
C) Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler.
D) Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak.
E) O dönemde para üç katı değer kaybetmişti.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2006 – ÖSS)
A) İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber verseydin bari.
B) O anda, dertleşebileceği bir dosta ihtiyacı vardı;ama yanında kimse yoktu.
C) Bu karara varmadan önce, onların da görüş ve önerilerini dikkate alman gerekirdi.
D) Yazıda onun resimlerinden pek söz edilmiyor;oysa o, çok yetenekli bir sanatçı.
E) Beğendiğimiz o evi satın aldık; ancak oraya önümüzdeki yıl taşınabileceğiz.


13. Bu davranış insandan insana göre değişir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 
A) İşaret sıfatına yer verilmesinden
B) İkilemenin yanlış kullanılmasından
C) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından
D) Tümleç kullanılmasından
E) Yüklemin geniş zamanlı olmasından  (2006 – ÖSS)

14. Sevda Hanım’a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, sorunlarını anlatır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? 
A) “bu mahalledeki bütün kadınlar” yerine “bu mahallenin bütün kadınları” sözü getirilerek
B) “dert yakınır” yerine “dert yanar” sözü getirilerek
C) “bütün” sözcüğü atılarak
D) “sorunlarını anlatır”dan önce “ona” sözcüğü getirilerek
E) “anlatır” yerine “anlatırlar” sözcüğü getirilerek(2007 – ÖSS)

15.(I) Araç yapabilme insanın insanlaşmasında önemli bir aşamaydı. (II) Önceleri herkes yeteneği ölçüsünde kendi aracını yaptı ve kullandı. (III) Birlikte yaşamanın başlamasıyla her insan ortaklaşa üretilen bir aracın en iyi yapabildiği bölümünü üstlendi. (IV) Halk arasında da en iyi yaptığı işle sevilir sayılır duruma düştü. (V) Böylece insan yeteneklerinin keşfedildiği bu çalışmalarla sanatta yaratıcılığa giden ilk adımlar atıldı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. (2007 – ÖSS)

16. Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? (2008 – ÖSS)
A) “dişçiye”den sonra “ya” sözcüğü getirilerek
B) “çok” sözcüğü atılarak
C) “seyrek” yerine “az” sözcüğü getirilerek
D) “gidiyorlar” yerine “gitmezler” sözcüğü getirilerek
E) “hiç” yerine “ya hiç gitmiyorlar” sözü getirilerek

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2009 – ÖSS)
A) Yarın, uzun sürecek bir iş gezisine çıkıyorum.
B) Kızımı Fransızca kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.
C) Telefonumu nerede bıraktığımı hatırlamıyorum.
D) Bu kursta, güzel konuşmanın inceliklerini öğreniyorum.
E) Davete katılanların hemen hemen hepsini tanıyorum.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2010-YGS)
A) Sorumluluklarının bilincinde olmak, herkeste bulunan bir özellik değildir.
B) Mesleğinizde belli bir düzeye gelebilmek kadar geldiğiniz düzeyi korumak da önemlidir.
C) Azimle çalışmanın ne demek olduğunu, onları görünce anladım.
D) Bu araştırmayı sonuçlandırmak, onlar için hiç de güç olmamıştır.
E) Bizim alacağımız başarı, aslında ülkemizin başarısıdır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2011 – YGS)
A) Diplomalarını alacak öğrenciler salona sırayla giriş yaptılar.
B) Müjdeyi vermek için mutfağa, annesinin yanına heyecanla koştu.
C) Konuşmasına başlamadan önce dinleyicilere şöyle bir baktı.
D) Eski öğrencilerin de katıldığı büyük bir toplantı düzenlediler.
E) Yarıyıl tatilinde yapılacak olan Amasra gezisi ertelendi.

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2013 – YGS)
A)Kurallara uymamakta ısrar ediyorsun.
B)Bu davranışımı tehdit olarak algıladığını belirtiyorsun.
C)Yaptıklarınla herkesi şaşırtmaya devam ediyorsun.
D)Bu sözlerinle beni sinirlendirmek için çalışıyorsun.
E)Sorduğun sorularla konuyu başka bir yere çekmeye çalışıyorsun.

21.(I) Fatih Balkış, Baht Dönüşü adlı romanında, kişisel müzik çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının müzik üzerinden sorgulanmasını işliyor. (II) Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir. (III) Eline aldığı her müzik aleti, evrenin en uzak noktalarından buralara gelen bir canlıymış hissi uyandırmalıdır onda. (IV) Sanatçının piyanosunun suskunluğu, bitirilmemiş eserlerinin yalnızlığı hepimizin matemi sayılmaz mı? (V) Müzisyenin yolculuğu, o müzik aletinin lisanıyla açıklanabilecektir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? (2016 – YGS)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

22.(I) “Yazdıklarım boyumu aştı!” diyenlerden değilim. (II) Ben de elimden geldiğince iyi eserler vermeye çalıştım. (III) Ama bu eserlerdeki kaliteyi ve yeterli olup olmadığını ben değil, toplum söyleyecek. (IV) Ben de sorumluluk sahibi her insan gibi toplumsal birikime katkıda bulunmaya devam edeceğim. (V) Sağlığım el verirse çok yakın bir zamanda yeni bir romanda okurlarımla buluşmayı düşünüyorum.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? (2016 – YGS)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

1.A, 2.D, 3.B, 4.C, 5.A, 6.D, 7.E, 8.A, 9.B, 10.C, 11.E, 12.A, 13.C, 14.B, 15.D, 16.E, 17.B, 18.E, 19.A, 20.D, 21.B, 22.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap