YazarSüleyman Kara

Testler

Yazı Türleri Test 4

YAZI TÜRLERİ TEST 4 1.Aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde yazar ileri sürdüğü düşünceyi kanıtlamak...

Testler

Sözcükte Anlam Test 4

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 4 1.Dilimizde yürek sözcüğü pek çok deyimde kullanılmaktadır. Örneğin...

Testler

Edebiyat Tarama Testi 15

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 15 1.Yüreğim seninle yaylalar kadar serin    Ne bir çizgi, ne bir nokta gam  ...

Testler

Edebiyat Tarama Testi 13

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 13 1.Edebi metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)...

Genel

HASTA ŞİİRİ

“Vak’a Halkalı Ziraat Mektebi’nde geçmişti” – Bence Doktor, onu siz...

Genel

Kocakarı ile Ömer

Üstâd-ı necîbim Ali Ekrem Bey’e Yok ya Abbâs’ı bilmeyen, kimdi? … O sahâbîyi dinleyin şimdi:...

Testler

Edebiyat Tarama Testi 11

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 11 1.Cumhuriyet dönemi edebiyatı şiir ve yazarlardandır. Dilimize yeni bir...

Testler

Edebiyat Tarama Testi 9

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 9 1. … adlı romanda Adalet Ağaoğlu, Fıtnat Hanım’ın ailesinin...

Testler

Edebiyat Tarama Testi 8

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 8 1.  I. Ahlak, erdem, gerçek gibi değerler şiirin amacı değildir, anlatım...

Testler

Edebiyat Tarama Testi 7

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 7 1.Bir şairin, kayalık bir kıyıyı döven dalgalara bakarak “Nasıl...

Testler

Edebiyat Tarama Testi 6

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 6 1.Küçükken derdi ki dadım Çoğu gitti, azı kaldı Büyüdüm ihtiyarladım Çoğu...

Testler

Dil Bilgisi Tarama Testi 15

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 15 1. 1928 yılında Virginia Woolf, Vita Sackville-West’e yazdığı bir...