Yazaradmin

Edebi Şahsiyetler

Ziya Osman Saba

ZİYA OSMAN SABA (1910-1957) Ziya Osman, Cumhuriyet dönemi Türk şairlerindendir. Yazmaya Galatasaray...

Edebi Şahsiyetler

Virginia Woolf

Virginia Woolf (1882-1941) 9 yaşında evde abisiyle haftalık bir dergi çıkarır. 1895’te annesinin...

Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 15

Bu testte Tanzimat edebiyatı döneminde edebiyatın sosyal ve siyasi hayatla ilişkisi ve yenileşme...

Testler

Anlatım Teknikleri Test 1

ANLATIM TEKNİKLERİ TEST 1 1. (I) Zamanın onca aşındırmasına karşın güzelliğini neredeyse hiç...