Yazaradmin

Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 14

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 14 1.Sanat hayatının birinci döneminde yazdığı manzumelerde tam  bir...

Testler

Divan Edebiyatı Test 7

DİVAN EDEBİYATI TEST 7 1.Kasideyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?A) Beyit sayısı...

Testler

Halk Edebiyatı Test 5

HALK EDEBİYATI TEST 5 1.”Semai” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A)...

Testler

Yazı Türleri Test 5

YAZI TÜRLERİ TEST 5 1. Olmuş ya da olması mümkün olayları anlatan uzun yazı türüdür. Gerçek ya da...