Yazaradmin

Testler

Söz Sanatları Test 12

SÖZ SANATLARI TEST 12 1. Gözleri yaş dolu yorgun bulutlar Gökte gezip gezip iner dağlara Siyah...

Testler

Karma Dil Bilgisi Testi 4

KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 4 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri, eylemi kişi yönünden...

Testler

Şiir Bilgisi Test 4

ŞİİR BİLGİSİ TEST 4 1. Gökyay’ım derdinle adını anar Bir kararsız kuştur dalına konar...