Testler

Cümlede Anlam Test 13-8.Sınıf Türkçe

CÜMLEDE ANLAM TEST 13 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Bedri Rahmi Eyuboğlu “Tablosuna koyduğu rengin koyuluk derecesinden sorumlu olmayan kişi, ressam değildir.” demiş.
Bu cümleden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Sanat, mükemmele ulaşma çabasıdır.
B) Sanat, sorumluluk isteyen bir uğraştır.
C) Sanatçı, işini yaparken ayrıntıya girmemelidir.
D) Sanat, toplumun sorunlarına çözüm getirmelidir.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı anlatıma örnek olabilir?
A) Arkadaşı Asım’a “Yarın seninle kütüphanede buluşalım.” dedi.

B) Valery “Aslanın vücudu, yediği hayvanlardan oluşur.” demiştir.
C) Mart Twain doğru kelime ile, doğruya yakın kelime arasındaki fark, ateşle ateş böceğinin farkı kadardır, der.
D) Usta dilci dilimizdeki yaşananların bir dil faciası olduğunu söyledi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır?
A) Edebiyatımızda eski yeni çatışmasının Tanzimat’la başladığını söyleyebiliriz.

B) Tanzimat sanatçıları edebiyatımızda pek çok tür denemişlerdir.
C) Batı edebiyatını tam anlamıyla tanımamız çok zaman almıştır.
D) Divan şiiri, halk şiirine oranla daha kuralcı ve daha sağlam yapıdadır.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel nitelik taşımamaktadır?
A) Deneme türünde yazar, ileri sürdüğü düşünceleri kanıtlamak zorunda değildir.

B) Anlatımda kullanılan her imge anlatımı daha etkili kılmış.
C) Bacon’ın denemelerini okumak insana mutluluk verir.
D) Bu parçalar denemelerden gelişigüzel alınmış gibi.

 5. (I) Simyacı romanının yazarı, farklı kültürlere ılımlı bakmasını bilen bir yazar. (II) Roman kahramanı Santiago, hem romanın düğüm noktası hem de Arap kültürünü ve çölü tanıtan bir yorumcu olma kimliğinde. (III) Romanın konusu hayatın manasını araştırmak gibi yüce bir konu. (IV) Ama bu yücelik bir halk masalı gibi basit bir olay örgüsüne indirgenmiş. (V) Hele gerçek hayattan ziyade rüya âlemi gibi bir dünyada yol alan Santiago’ya ne demeli bilmiyorum. (VI) Lakin romanın hakkını da vermek lazım, doğrusu çok akıcı, bir solukta okutuyor kendini.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde “olumsuz eleştiri” yapılmıştır?
A) I-II
B) III-IV
C) IV-V
D) II-VI

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenmeme ve öneri” anlamı vardır?
A) Ödevlerinizi yine istediğim gibi yapmamışsınız.

B) Bu kadar karmaşa içinde olumlu olmayı nasıl başarıyorsun?
C) Benim bildiğim, telefon önce kendisini tanıtır.
D) İşine ne zaman sahip çıkacaksın?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “tereddüt” bildirmektedir?
A) Bu şato sahibi elbette şatonun her şeyiyle uğraşmak zorundadır.
B) Şu şiirleri okuduktan sonra diğerlerini de okusam mı ki?
C) Bu virüs belirli oranlarda genetiği değişmiş bir virüstür.
D) Beni iyice görmek için sağlam gözünü yüzüme çevirdi.

8. (I) Yıllar önce “Günlüklerim” isimli bir yazı kaleme almıştım. (II) O sayfalarda kıpırdaşan eski anılar, eski kişiliğim, eski aşklarım, beni büyük bir bezginliğe götürecek sonunda. (III) Yaşanmadan yaşanmış, bile bile yanlış atılmış, harcanmış yılların tümü, kişinin üzerine öyle bir ağırlıkla yükleniyor ki! (IV) Ama her şeye rağmen bir yazarın günlük tutmasının gerektiğine inanıyorum.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde günlükle uğraşanlar için bir “yılgınlık duymama” anlamı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili değildir?
A) Yaban romanında Yakup Kadri köylüyü eleştirmiştir.
B) Yahya Kemal, sözcükleri kullanırken ahengi ön planda tutmuştur.
C) Sabahattin Ali’nin akıcı ve sade bir dili vardır.
D) Ahmet Haşim, şiirlerinde duygularını sembolik ifadelerle anlatmıştır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem, gücenme” anlamı vardır?
A) Seneler sonra adımı duyunca “Kimdi o?” demişsin.
B) Bahçenin temizliği yarına kadar bitecek mi acaba?
C) Aranan kitap şehrin en büyük kütüphanesinde bile bulunamadı.
D) Bir gün senin de adın mazinin tozlu sayfalarında kalacak.

11. Biz, dil sayesinde bizden çok önce yaşayan insanlarla ilişki kurabildiğimiz gibi, bizden çok uzaklarda yaşayan insanlarla da görüşmeden anlaşabiliriz.
Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biz dilin fonksiyonlarını yeterince anlayabilmiş değiliz.

B) Dil zaman ve mekan engellerini aşarak insanlar arasında iletişim sağlar.
C) İnsanlar duygu ve düşüncelerini dil vasıtasıyla başkalarına aktarır.
D) Dil en önemli iletişim aracıdır.

12. (I) Roman Türk hakanı hakkında verilen bilgi ile başlamaktadır. (II) Burada hakanın büyüklüğü ve kahramanlığı anlatılmaktadır. (III) Sanatçı bu bilgiyi verdikten sonra hakanın başka kaynaklarda ne şekilde yer aldığını aktarmaktadır. (IV) Bu eser hakanın kahramanlığını abartılı olmadan betimlemektedir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi eserin üslubuyla ilgilidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

13. İki türlü sanatsal anlayış asırlardır sürdürülür: Biri halkın zevklerinin, geleneklerinin ön planda tutulduğu sanatsal anlayış, diğer üreten kişinin kendi tutkularının esas alındığı anlayış…
Yukarıdaki parçada “üreten kişinin kendi tutkuları” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçının duygu, düşünce ve zevk anlayışı
B) Sanatçının okuyucuya anlatmak istedikleri
C) Okuyucunun sanatçıdan bekledikleri ve duymak istedikleri
D) Okuyucunun hoşuna gidecek şeylerin anlatılması

14.
Ay böyle kıpkırmızı kalmaz, solar

Bahar çiçekleri düşer dalından
Umutlar ardında, insanı tüketen
Boyumuzdan büyük işler peşinde koşmak neden
Bu parçada “boyumuzdan büyük işler peşinde koşmak” ifadesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların geçici şeylere bağlanmamaları gerektiği
B) İnsanların boş umutlar yerine gerçekçi umutlar peşinde olması
C) İnsanların kapasitelerini aşan işlerle uğraması
D) İnsanların yaşamdan zevk alarak küçük şeylerle uğraşması

15. (I) İnsan kendine çok şey ister, bunların pek azına ihtiyacı vardır. (II) İnsanlardaki ihtiyaçların çokluğu sınırsız istekler ortaya çıkarmıştır. (III) Bu yüzden insanın her şeyi istemesi insanı doyumsuz hâle getirmiştir. (IV) Aslında insanın ihtiyaçları az olmasına rağmen istekleri sınırsızdır.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I-IV
B) II-III
C) III-IV
D) II-IV

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.D, 4.A, 5.C, 6.C, 7.B, 8.D, 9.A, 10.A, 11.B, 12.D, 13.A, 14.B, 15.A

cumledeanlamtest13-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap