Testler

Cümlede Anlam Test 13

CÜMLEDE ANLAM TEST 13

1. Şair adını hak etmiş tek bir sanatçı gösterilemez ki, bir davayı savunmak, bir düşünceyi yaymak, bir sorunu doğrulamak için şiir yazmış olsun.

Bu söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her şair ve yazar bir düşüncenin savunucusu olamaz.
B) Gerçek sanatçı toplumun sorunlarını eserlerinde işleyendir.
C) Gerçek şair bir düşünceyi savunmak veya yaymak için şiir yazmaz.
D) Düşünsel yönü ağır basan şiirler de vardır.
E) Bazı şairler savunduğu düşünceyi şiirlerine aktarabilir.

2. (I) Bir tane şiire benzer bir şey bulsam, öpüp başıma koyacağım. (II) Fakat yok. (III) Ne kadar, ne kadar isterdim genç şairlerin şiirlerini zevkle okumayı. (IV) Fakat ortada benimkinden iyi şiir yok. (V) Zaten beni eleştirenler, kendi şiirleri bir şeye benzemeyenlerdir.

Bu parçada hangi cümleden itibaren “övünme” söz konusudur?
A) I.     B) II.      C) III.     D) IV.      E) V.

3. Aşağıdakilerden hangisinde birinci cümle, ikinci cümlenin nedeni durumundadır?
A) Bütün arkadaşlarla görüştük, yarın tatile çıkıyoruz.
B) Bir ay sonra sınavınız var, çalışmaya başlamalısınız.
C) Pazarcılar çadırlarını kurdular, tezgâhlarını açtılar.
D) Tüm arkadaşlarını çağırmıştı, ancak çoğu gelmemişti.
E) Biraz daha odun, kömür gerekiyor; kış çetin geçeğe benzer.

4. (I) Yakup Kadri, romanlarının yanında anılar da yazdı. (II) Hatta anılarında, romanlarından daha akıcı bir üslup yakaladığını söyleyebiliriz. (III) “Politikada 45 Yıl, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda” onun anılarından birkaçı. (IV) Bir de Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan var ki bunlar da mensur şiir adı verilen kısa yazılardan oluşur. (V) Yakup Kadri’nin, gerek ansiklopedilerde gerekse okul kitaplarında romancılığı öne çıkarılmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, öznel bir yargı içermektedir?
A) I.     B) II.      C) III.     D) IV.      E) V.

5. Aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili bir yargı değildir?

A) Şimdiye dek, Türkçede bu denli canlı, böylesine kıpır kıpır bir anlatıma rastlamadım.
B) Sait Faik, öykülerindeki balıklar gibi mavilikten pul pul dökülen sözcükleri ustalıkla yan yana diziyor.
C) Gerçek bir yazar tutumuyla, Türkçeyi anlaşılır bir şekilde kullanıyor.
D) İstanbul’u betimlerken en renkli, en güzel sözcükleri bir araya getiriyor.
E) İstanbul’dan Fransa’ya uzanan yaşam çizgisiyle, kendi gözlemlerini birleştiriyor.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaygı” söz konusudur?
A) Gelecekte bizleri çok zor işler bekliyor.
B) Ömrüm boyunca bu güzel anı unutmayacağım.
C) Bu kitabı mı alsam, ötekini mi?
D) Acaba bu yemekleri bütün misafirler beğenecek mi?
E) Benimle o konuyu yine tartışacak mısınız?

7. Edebiyatımız, hele öykülerimiz, kötümser bir gerçekliği; sefaletimizi, çaresizliğimizi göstermenin ötesine geçemedi.
Bu cümlede anlatılmak isteneni aşağıdakilerden hangisi karşılar?

A) Sanatçı, toplumun sorunlarını anlattığı gibi onların çözümlerini de aramalıdır.
B) Edebiyat, yalnız kötülüklerin anlatılması değildir, aynı zamanda yaşama sevincini duyurmalıdır.
C) Edebiyatın toplumun problemlerini ya da iyi yönlerini anlatması sanatçının bakış açısına bağlıdır.
D) Sanatçılarımız toplumun problemlerini, sıkıntılarını anlatmaktan başka bir şey yapmıyorlar.
E) Türk edebiyatının istenen düzeye gelmemesinin nedeni yalnız kötülükleri, bunalımları anlatmasıdır.

8. I. Bireyi biçimlendiren, içinde yaşadığı koşullardır.
II. Birey temel gerçektir, bireyin varlığını koruması için toplumdan sıyrılması gerekir.
III. Toplumun dışında bir birey düşünüleyemeceği gibi bireyden soyutlanan bir toplum da düşünülemez.
IV. Birey, toplumun içinde yaşarsa sosyalleşebilir.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinde anlamca birbirine zıt fikirler yer almaktadır?
A) I. ve III.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) II. ve IV.
E) I. ve IV.

9. (I) Son zamanlarda bir sanatçı furyasıdır aldı gidiyor. (II) Bir öykü, deneme yazan, resim yapan: “Ben sanatçıyım.” diye ortaya çıkıyor. (III) Geçmişte de Psikanlanist Lacan psikanalizmin bunalım döneminde “Ben psikalanistim.” diyen kimsenin psikalanist olarak ortaya çıktığını söylemişti. (IV) Bu “Ben sanatçıyım.” diyenler, ne ölçüde sanatçı olarak kabul edilebilecek? (V) Öyleyse resim yapan ve sergi açan herkese sanatçı demek mümkün değildir.
Bu sözleri söyleyen kişi numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatılanlardan bir sonuç çıkarmıştır?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

10. Sanatçı memleketin meseleleri üzerine eğileceği yerde, dizelerini çoğu zaman kişisel duygu ve imgelerle dolduruyor.
Aşağdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?
A) Sanatçının amacı, alabildiğince kişisel olmak, duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktır.
B) Eserine kişiliğinin damgasını vuramayan sanatçı, özgünlüğe ulaşamaz.
C)  Sanatçı, sanatını toplumun emrine vermeli, toplumsallığı ilke edinmelidir.
D) Sanatçı, kişisel olabildiği ölçüde eseri geniş kitlelere seslenir.
E) Sanatçının görevi, toplumsal problemlere çözüm üretmek değildir.

11. Hobi olarak resim yapan kimse, resimlerdeki renk ve çizgiler istediği kadar güzel olsun sanatçı değildir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Ressamların tablosu herkesinkinden daha güzeldir.
B) Bazı kişilerde çok güzel resim yapma yeteneği vardır.
C) Sanatı ancak yaşam biçimi hâline dönüştürenler sanatçı olabilir.
D) Başarılı bir eser ortaya koymak sanatçı olmayı gerektirmez.
E) Sanatçı olarak bilinen, fakat bu ismi hak etmeyen kişiler vardır.

12. (I) Bugün kullandığımız bilgilerin, nesnelerin kendi devrimizde ortaya çıktığına inanırız. (II) Bu yüzden tekerleği her kullandığımızda, onu bundan altı bin sene önce icat eden Sümerlere borçlu olduğumuzu hiç düşünmeyiz. (III) Saati 60 dakikaya bölen de yine onlardır. (IV) Bugün kullandığımız takvim ise eski Mısır’da geliştirilmiş bir sistemin ürünüdür. (V) Geçmişin deneyim ve bilgilerini sandığımızdan çok kullanıyoruz. (VI) Yaşam boyunca onlarla her an karşılaşıyoruz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden sonraki cümlenin gerekçesi durumundadır?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3. B, 4.B, 5.E, 6.D, 7.D, 8.D, 9.E, 10.C, 11.C, 12.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap