Testler

Cümlede Anlam Test 2 (6.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TEST 2 (6.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) Ülkemizde dört mevsim yaşanır.

B) Çocuklar kardan adam yapıyor.
C) Karın yağışı çok güzeldir.
D) Kış mevsiminde hava soğur.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? (2014-DPY/6)
A) Çok çalıştı da yarışmayı kazandı.
B) Bu konuyu yarın tekrar işleyeceğiz.
C) Akşam eve tek başına geldi.
D) Konuşsam da onun bu kararını etkileyemem.

3.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? (2001-DPY/6)
A) Gezen tilki yatan aslandan yeğdir.
B) Yatanın yürüyene borcu var.
C) Toprağı işleyen ekmeği dişler.
D) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

I. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
II.Ağaç, yaprağı ile gürler.
III.Rüzgar eken fırtına biçer.
IV.Damlaya damlaya göl olur.
4.Yukarıdaki atasözlerinden hangileri yakın anlamlıdır?
A)  I-II

B) I-III
C) III-IV
D) II-IV

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “İnsan başkalarının başına gelen kötü bir durumla alay etmemelidir. Böyle durumlar herkesin başına gelebilir. Dolayısıyla gün olur, alay edenin de başına gelir.” anlamındadır?
A)Çalma
elin kapısını, çalarlar kapını.

B) Rüzgar eken, fırtına biçer.
C) Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.
D) Gülme komşuna, gelir başına. 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç-sonuç” ilişkisi vardır?
A) Hasta olduğu için işe gelememiş.

B) Okumak için kasabaya gitmiş.
C) Yorgun olduğundan pikniğe gitmedi.
D) Dinlenemezsen verimli de olamazsın.

7. Geline, “Oyna.” Demişler. “Yerim dar.” demiş; yerini genişletmişler, “Yenim dar.”demiş.
Bu atasözünün konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tembellik
B) Yoksulluk
C) Gönülsüzlük
D) Kararsızlık

8. Aşağıdakilerin hangisinde abartma söz konusudur?
A) Çanta taşımaktan kolum koptu.

B) Dükkanda elli ekmek kalmış.
C) Adamın tam üç evi varmış.
D) Her yaz mutlaka tatile gideriz.

9. (1) Sevinç Çokum, edebiyatımızda kendisine güzel bir yer edinmiştir. (2) Ona olan ilgi onun daha güzel eserler yazmasını sağlamıştır. (3) Ama o reklamlarla kitapları satılan yazarlar kadar ilgi görmemiştir. (4) Bazı yayınevleri ona ilgi gösterirken diğerleri onu görmezden gelmiştir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur?
A) 1   B) 2     C) 3      D) 4

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı nesnel değildir?
A) Sanat hayatına 2000’de katıldı.
B) Bugüne kadar yirmi öykü kitabı basıldı.
C) Hikayelerinin konusunu çocukluk anılarından aldı.
D) Bütün hikayeleri büyük bir beğeniyle okundu. 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?
A) Düşünmeden konuşmanın cezası sonunda düşünmeye mahkum olmaktır.
B) Aldığımız şeylerle geçici bir süre var olur, ama verdiğim şeylerle sonsuza kadar yaşarız.
C) Öğrendiklerinizin bilgiye dönüşmesi yeterli değildir, öğrendikleriniz yaşama aktarılmalı.
D) Başarıya ulaşabileceğine inanmazsan kimse seni başarıya götüremez.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) Yazarın romanlarında en çok işlediği konulardan biri denizdir.

B) Öykücülüğümüzün en özgün kalemlerinden biridir o.
C) Ömer Seyfettin, toplumsal konularda öyküler yazmıştır.
D) Nurullah Ataç’ın birkaç deneme kitabı var.

13. (1) Mudurnu’nun tarihi evleri, şehrin bütün soğukluğunu alıp götürüyor. (2) Binalar beyaza; kapı, pencere ve balkonlar kahverengiye boyanmış. (3) Dar pencereleri, zarif çatıları, ince ve küçücük balkonları ile bu evler, kar manzarası altında gerçekten sıcak ve büyüleyici görünüyor. (4) Kahverenginin beyazla bu denli uyum içinde olduğunu başka yerde görmedim.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde söyleyenin kişisel görüşü söz konusu değildir?
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Gevezelik yaparsan külahları değişiriz.

B) Soğuktan hasta oldu.
C) Şiiri güzel okurdu benim babam.
D) Dünya kadar derdim var.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Sanatçı, öykülerinde tarihi olayları daha çok işlemiştir.

B) Ressamın tablolarını çok beğendim.
C) Sanatçının bu romanı tiyatroya uyarlandı.
D) Bu şiirimi lise üçe giderken yazmıştım.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Günümüz Türk edebiyatında roman ve eleştiri öne çıkmıştır.

B) Başarıları göz ardı edilemeyecek sanatçılar yetişti ülkemizde.
C) Oyun, özünde taşıdığı evrensel değerlerden dolayı gücünü hiç yitirmemiştir.
D) Şiddeti yöntem edinmiş bir dünyada yaşıyoruz.

17. “Çantayı taşımaktan kolum koptu.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Abartma

B) Karşılaştırma
C) Şart
D) Amaç-sonuç

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Mutlu olasın diye sana bu çiçeği aldım.

B) Şiir okumak için kürsüye çıktı.
C) Kitap yazma düşüncesiyle araştırma yapacakmış.
D) Üşüdüğü için kalın bir kazak giymiş.

19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, kötü şekilde sonuçlanan bir olayda akıl verenin çok olduğunu, ama o olaydan önce kimsenin kişileri yönlendirmediğini anlatmak için kullanılan bir atasözüdür?
A) Acele ile yürüyen yolda kalır.
B)Araba devrilince  yol gösteren çok olur.
C) Avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir.
D)Azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır.

20.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde akılsız kişilerle dostluk yapılmaması gerektiğini, yapanların başlarına dert alacaklarını anlatır?
A) Deli ile çıkma yola, başına getirir bela.

B) Borç ödemekle, yol yürümekle tükenir.
C) Su testisi su yolunda kırılır.
D) Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.D, 4.A, 5.D, 6.B, 7.C, 8.A, 9.C, 10.D, 11.D, 12.B, 13.B, 14.B, 15.A, 16.C, 17.A, 18.D, 19.B, 20.A

cumlede anlam test 2 (6.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap