Testler

Cümlede Anlam Test 9 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TEST 9 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Yazar dediğin bir sözü söylemeden, yazmadan önce ağzında yedi kez döndürür.
Bu sözlerle iyi bir yazarın hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) kolay yazması
B) yazarken titiz olması
C) çok yazması
D) her konuda yazması

2. Her koyun kendi bacağından asılır, derler.
Bu söz aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ederse sözdeki yargı reddedilmiş olur?
A) Tabii ki herkes kendi yaptıklarından sorumludur.
B) Ben de kişinin davranışlarından kendisinin sorumlu olduğunu düşünüyorum.
C) Kişinin yapmış olduğu hareketlerin sorumluluğu kendisine aittir.
D) Fakat bazen masum insanları toplum yanlışa yönlendirir, dolayısıyla hesap toplumdan sorulmalıdır.

3. 1.Sanatçı eserini oluştururken mutlaka gerçeklerden yararlanmalı.
Sanatçı, eserini gerçeklerin ışığında oluşturmalıdır.
3.Hiçbir sanatçı yoktur ki günlük hayatın gerçeklerinden yararlanmamış olsun.
4.Sanatçının büyüklüğü, hayal gücüyle doğru orantılıdır.
Numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca diğerleriyle çelişmektedir?
A) 1      B) 2       C) 3      D)4

4.Bir heykeltraşın, heykelini beyaz ve kırmızı mermerden yapması ne kadar önemsizse bir şair için de şiirin konusu öyledir.
Bu cümlede şiirle ilgili anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirde önemli olan konudur.
B) Şiir, biçimi ile düzyazıdan ayrılır.
C) Şiirde duygusallığa yer verilmelidir.
D) Şiirde konudan çok biçim önemlidir.

5. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?
A) Minibüsü kaçırdığından derse yine geç kalmıştı.
B) İşini yapmadığı için patrondan azar işitti.
C) Düzenli çalıştı mı mutlaka başarılı olur.
D) Sınavı kazanamayınca ailesi çok üzüldü.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?
A) Şu an Ağrı Dağı ile hemen hemen aynı güzellikte bir dağdayız.
B) Yol kenarında yorulmuş ve dinlenmek için oturmuş insanlar vardı.
C) Elleri nasırlı insanlar emeklerinin karşılığını istiyorlar.
D) Gelinlik kızların türküleriyle coşar bizim orada düğünler.

7. “İnsanlar, sizden kendilerini … istedikleri zaman bile, gerçekten sizden … bekliyorlardır.” cümlesindeki boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilebilir?
A) sevmenizi-sövgü
B) anlamanızı-görgü
C) görmenizi-sevgi
D) eleştirmenizi-övgü

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Ağır hava şartları ve trafik yoğunluğundan İstanbul-Ankara yolu tıkandı.
B) Akşama kadar bağıra bağıra konuşmaktan sesim kısıldı.
C) Herkes yatağına gidip mışıl mışıl uyurdu, bense balkona çıkar gökyüzünü seyrederdim.
D) Milli takımımız rakibini kendi sahasında eze eze yenince sabaha kadar eğlendik.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tavsiye ve uyarı” anlamı vardır?
A) Bir yere gitme, bana yaptıklarının hesabını vereceksin!
B) Sen bile beni bu konuda yalnız bıraktın.
C) Fazla devamsızlık yapmamalısın, yoksa sınıfta kalırsın!
D) Onu görebilmek için bir süre daha beklemelisin.

10. Geçmiş hiç ölmez, içimizde hep yaşar ve kişilerle toplulukların davranışlarını şekillendiren en önemli etkendir; yaşayanların renkleri, ölülerin hatıraları üzerine kurulmuştur.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Geçmişte yaşananlar bugünü etkiler.
B) Kökünü bilmeyen toplumlar tarihte yok olmuşlardır.
C) Geçmiş, tarih kitaplarında kalır.
D) Geçmişini unutmayanlar gelecekten ümitli olurlar.

11. Çocuk, hayata geldikten sonraki ilk öğrenme yeri olan aileden, ilk öğreticileri olan anne ve babadan, yaşam için gerekli birikimi almaktadır.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çocuk eğitimi ailede başlar.
B) Anne babalar, tecrübelerini çocuklara aktarır.
C) Hayatta gereken bilgiler, ilk olarak ailede verilir.
D) Yaşamda başarılı olmak, iyi bir eğitime bağlıdır.

12. “İnsan, kendi kendinin öğretmeni olmalıdır.” cümlesiyle anlamca aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan kendini iyi yetiştirmelidir.
B) Eğitimde öğretmene ihtiyaç yoktur.
C) Herkes öğretmen olmaya çalışmalıdır.
D) İnsan, isterse öğretmen gibi davranabilir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaygı” söz konusudur?
A) Bilgisayar kullananlar kısa sürede çoğaldı.
B) Kitap okuyanların sayısı sürekli artıyor.
C) Bu gidişle güzel ülkemiz çöl olacak.
D) Gençliğimiz ülke bütünlüğüne sahip çıkar.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart anlamı taşımaktadır?
A) Sabah olursa seninle görüşürüz.
B) Karşıya geçince bir şeyler atıştırıveririz.
C) Zil çalınca hepimiz bahçeye koştuk.
D) Baban eve gelince beni mutlaka arasın.

15. 1.sağlığı olanın
umudu
3.her şeyi
4.umudu olanın
5.var demektir
Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarının kurallı ve anlamlı sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5-1-2-4-5
B) 1-2-4-3-5
C) 1-5-3-2-4
D) 4-1-3-2-5

16. 1.Bu parkta hemen hemen bütün çiçeklerden var.
Bu parkta eskiden birçok çiçek vardı.
3.Bu parkta aşağı yukarı her tür çiçek var.
4.Bu parkta, nesli tükenmekte olan çiçeklerden var.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?
A) 1-3    B) 2-4    C) 1-4     D) 3-4

17. “İyi bir tiyatro … geniş … kültürüne sahiptir.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) kitap-oyun
B) tenkitçisi-tiyatro
C) yazarı-genel
D) perdesi-oyuncu

18. I. Bence o bu konuda hepinizden daha cesurdur.
II. Nezaketiyle hepimizin gönlünde yer eden nadir kişilerden biridir teyzem.
III. Her hafta perşembe günleri Silifke’den yoğurt getirirdi dedem.
IV. Bu kadar hoyratça davranacağını kimse tahmin edememişti.
Bu cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) I      B)II      C)III        D)IV

19.Aşağıdakilerin hangisinde söyleyenin kişisel düşüncesi hakimdir?
A) Yazar yazılarını bu eserinde üç bölüm halinde düzenlemiştir.
B) Eserinde nesnel eleştiri yöntemini uygulayan bir yazardır.
C) Kitapta bir eleştirmenin titizliğinin yansıtan birbirinden güzel yazılar var.
D) Yazar, kendi görüşlerini doğrulayan olayları da dipnotlar halinde kitaba koymayı ihmal etmemiş.

20.Aşağıdaki cümlelerde Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu cümlelerin hangisinde onun üslubu hakkında bilgi verilmiştir?
A) Mehmet Akif Ersoy, gördüğünü yazan ve hayal ile alışverişi olmayan bir şairdir.
B) Eserlerini toplum için sanat anlayışıyla ortaya koymuştur.
C) Eserlerinde günlük olaylara, halkın yaşayışına yer vermiştir.
D) Akif ilk eserlerindeki bazı yabancı sözcüklerle yabancı dil kurallarını, daha sonraki eserlerinde azaltmıştır.

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.D, 4.D, 5.C, 6.A, 7.D, 8.C, 9.C, 10.A, 11.D, 12.A, 13.C, 14.A, 15.B, 16.A, 17.B, 18.C, 19.C, 20.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap