Çalışma Kitapçıkları

Cümlenin Ögeleri Çalışma Kitapçığı 4 (8.Sınıf Türkçe)

1. Aşağıdaki cümlelerin yer tamlayıcılarını (dolaylı tümleçlerini) bulunuz.

Güvensizlik duygusu mutsuzluk ve tatminsizliğe yol açar ve bunları gidermek için de kişi maddi nesnelere yönelir.

Daha çok maddiyat insanların hayatına daha fazla mutluluk olarak geri dönmez.

Bazı araştırma sonuçlarına göre zenginliği, malı mülkü ve statüyü baş tacı eden insanlar kişiler arası ilişkilere ve ait odluları topluma katkıda bulunmaya daha az önem veriyorlar.

İnsanlar tüketim ve alışverişe, kazanma ve harcamaya çok önem verir ve onun parasal değerini düşünmeye başlarsa bir süre sonra kişilere de nesne gibi davranmaya başlarlar.

Böylece insan, kendi durumunun iyiliğine başkalarını göz ucuyla süzdükten sonra kanaat ediyor.

Maddeci değerlerin hükümferma olduğu bir toplumda çiftleri, arkadaşları, aileleri ve toplumları birbirine bağlayan bağlar zayıflar ve mahremiyet, insanın insana duyduğu yakınlık buharlaşıp kaybolur.

Zor hedefler haya kırıklığı yaratabilir.

Bin yüz arı sokması bir insanı öldürmeye yeter.

Seni korkunun yönetmesine izin verme.

Bunu bilimsel olarak incelemek istiyorum.

Korkunun seni ele geçirmesine müsaade etme.

Müsaadenizle ben odama döneyim.

Peşimizden gidip Safiye Sultan’a haber vermişler.

Valide Sultan, Mahfiruze adını verdiler bana.

Onun için bana usullerden, kaidelerden bahsetmeyin.

2. Aşağıdaki cümlelerin zarf tümleçlerini bulunuz.

Birimizin mutluluğunun hepimizin mutluluğuna bağlı olduğu yolundaki ahlaki duygu ile insan oluruz.

Seçmediğimiz alternatifleri ve onların muhtemel getirilerini zihnimizden atamadığımız için, seçtiğimiz şeyin bize yaşatacağı doyum yerine, seçmediklerimizin özlemiyle hayal kırıklığı yaşarız.

Kendi durumları diğer insanlara göre daha olduğu sürece, daha az kazanmaya razı olmuşlar.

İnsanın gelirinden memnun olup olmaması belirli bir normla yaptığı mukayeseyle ilgili.

Mutluluk kendimize hedefler tayin edebilmemizle ilgilidir.

Açlık ve yoksullukla geçti çocukluğum.

Bir ceylan gibi suya inmişti.

Onun gibi sağlıklı birini bulmak için çok güç.

En azından onu buradan çıkarabiliriz.

Aklınca benden kurtulmak istiyorsun.

Dün gece seni gördüm rüyamda.

Nihayet aradığımı buldum.

Buraya daha önce de gelmiştik.

Bu adamı böyle yaparak yenemezsin.

Zatürree olmadan al şu havluyu evlat.

Bu iş bittiğinde ne yapmak istersin?

Temel, kendini gerçekten formda hissediyor musun?

Bu serseri hiç on beş raunt görmedi.

Bu işi sensiz yapamam arkadaşım!

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap