Roman Yorum-Özet

DELİKANLI-DOSTEYEVSKİ

delikanlı

DELİKANLI ROMAN ÖZETİ

Dostoyevski’nin diğer eserlerinden daha fazla hayatı sorguladığı eseri Delikanlı romanıdır. Eserde insanlar arası ilişkiler, kuşaklar arası çatışmalar, hayatın anlamsızlığının sorgulanışını görme imkanına sahip olabiliriz. Edebiyat çevreleri tarafından çok fazla felsefi sorgulamalar yapmakla suçlanan eser genel itibarı ile karmaşık bir yapıya sahiptir.

Eserimizin başkahramanı zevk ve kadın düşkünü bir adamın gayrı meşru çocuğu Dolgorukiy adındaki delikanlıdır. Babası zengin ve toprak sahibi bir insandır. Yaklaşık 18 yaşlarında olan bu delikanlının Petersburg’da babası ile olan ilişkileri ve çatışmaları eserimizin ana temasını oluşturmaktadır.

Dolgorukiy, babası ile aynı kadına aşık olmuş, ancak bu aşkını itiraf etmek konusunda çekingen davranmış bir gençtir. Karmaşık ve toplumsal değerlere zıt davranışları onu farklı bir tip olarak ortaya çıkarmıştır.

Baba ve oğul arasındaki duygusal, ideolojik ve manevi çatışmalar eserin tamamında etkisini göstermektedir.  Dolgorukiy sıra dışı bir delikanlıdır ve yaşam tarzı o çevredeki gençlerin yaşam tarzı ile uyuşmamaktadır. Delikanlının mizacı zıtlıklarla doludur.

Dolgorukiy kendi davranışlarını zaman zaman sorgulama cesareti gösteren bir gençtir. Kendi ruhsal dünyasında uyumlu bir insan olmak için kendi düşüncelerine sadık yaşamak gerektiğini düşünür.

Ancak kendi düşüncelerine göre yaşama çabası çevresinde problemlere sebep olmaktadır. Dolgorukiy kendi doğrularına paralel yaşamaya gayret sarf ederken bir taraftan da babasının çevre baskısına karşı kendisini konumlandırmasına kızmaktadır.

Aslında Dolgorukiy kendisini bir özgürlük savaşçısı olarak görmektedir. Hayatında yaşamış olduğu zorluklar ve bu zorluklara karşı vermiş olduğu mücadeleler; insan olma mücadelesi, karnını doyurma mücadelesi buna benzer sayısız zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan kahramanımız tüm bu mücadeleleri kendi özgürleşmesinde bir aşama olarak görmektedir.

Dolgorukiy yaşamındaki mücadeleleri ve iç dünyasındaki çekişmeleri ile dolu dolu bir yaşam mücadelesi sürmektedir. Bu mücadeleler esnasında sayısız günah işleme durumunda da kalmıştır.

Kahramanımızın bağımsız yaşama ve bireysel takılma düşüncesi zaman zaman onun hiç beklemediği zorluklarla karşılaşmasına sebebiyet vermiştir. Bu zorluklardan en önemlisi de toplum tarafından dışlanma ve ötekileştirilme durumudur.

Dostoyevski’nin Delikanlı isimli eserinde mutsuz Dolgorukiy’in eserin tamamında çevreye ve topluma uyum sağlama mücadelesini görme ve okuma imkanına sahip olmaktayız.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

1 yorum

Yorum yap