Testler

Dil Bilgisi Tarama Testi 16

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 16

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Burası o kadar ayakaltı idi ki değme polis hafiyesinin aklına gelmezdi.
B) Bunu yapmaya takatim kalmadı arkadaşlar.
C) Buz gibi yerlerde neden yalınayak dolaşıyorsun.
D) Sizin başucu kitaplarınız nelerdir?
E) Bu hastalığın tedavisi sırtüstü yatmaktır.

2.(I) Bu koşucu, kovalayıcı köpekler, nedendir bilinmez, en çok yol hazırlığını severler. (II) bundan daha çok sevdikleri hiçbir şey yoktur. (III) Atlılar köy kapılarında toplanmayagörsün, hemen koşup gelirler. (IV) O hay hay, o kargaşa içinde kafileye katılırlar. (V) Sonra istediğiniz kadar kovun, azarlayın, uzaklaştıramazsınız onları.
Yukarıda numaralı cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede bir ara söz kullanılmıştır.
B) II. cümlede isim tamlaması vardır.
C) III. Cümlede fiilimsi durum bildirmektedir.
D) IV. cümlede bir isim tamlaması sıfat tamlaması sıfat tarafından belirtilmiştir.
E) V. Cümlede bulunan fiiller geçişlidir.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Gecenin karanlığında, denizin gürleyen dalgaları saldırıya geçiyor, kayalara çarparak çatlıyordu.
B) Toprak ise inim inim inleyerek denizin bu saldırılarını püskürtüyordu.
C) Karanlıklara dağılmaya, ağarmaya ve kuduran denizin kıyıları döven köpüklü dalgaları, belirmeye başlamıştı.
D) Kara ile denizin çarpıştığı yerlerde soğuk bir sis, çevrintili bir çise yükseliyordu yukarı doğru.
E) Bu inatçı dalgalar, birbiri ardınca ve olanca güçleriyle karaya saldırıyordu.

4.Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerden hangisi çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Çekilirken yitip gidecek baygın köpükler ve çürümüş yosun kokusu kalıyordu arkalarında.
B) Şimdi aydınlık, sabahın loşluğunu boğuyordu.
C) Yavaş yavaş karanın engebeleri ortaya çıkıyor, deniz aydınlanıyordu.
D) Ama enginlerde, uzaklarda deniz yatışmış, durgunlaşmıştı.
E) Deniz üzerinde süzülen bulutlar şimdi kıyılardaki yükseltilere doğru kayarak ondan uzaklaşıyorlardı.

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “daha” kelimesi diğerlerinden farklı türde bir zarftır?
A) Bu konuya daha çok çalışmalısın.
B) Okuduğum son roman diğerlerinden daha uzundu.
C) Sipariş verdiğimiz bisiklet daha gelmedi.
D) Daha iyi bir gelecek için bu okulda okumalısınız.
E) Sırt çantasının daha büyüğünden almalıydınız.

6.Hava karanlık olduğu zamanda da biliriz onun yerini. Bunun için yıldızlara başvururuz. Yıldızlar bizi hiç yanıltmaz, hep doğru yönü gösterir. Ama bunun için her yıldızın nerede olduğunu bilmen gerek. Zamanla öğrenirsin bunları.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Geçişli fiil
B) Oldurgan fiil
C) Etken fiil
D) Birleşik fiil
E) Edilgen fiil

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Gerçekçiliğe ilk yönelme Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt’i, Nabizade Nazım’ın Zehra’sı, Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası’nda görülür.
B) Bu üç roman arasında Sergüzeşt kitap olarak basıldığı tarih bakımından öbür romanlardan önde gelir.
C) Sergüzeşt edebiyat tarihimizde gerçekçi sayılabilecek romanlardan biridir.
D) Konu olarak kölelik ve köle alışverişi ele alınmıştır.
E) Bu bakımdan yazarın içinde yaşadığı dönemde işlenmesi güç bir konudur.

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Asıl konu kölelik olmakla birlikte romanda o zamanki evlenme düşüncesi ve bu düşüncenin yanlış yanları da belirtilmiştir.
B) Olgu, Rusya’dan gelen bir vapurun kıyıya yanaşması ve kölelerin vapurdan çıkarılması biçiminde küçük bir olayla başlıyor.
C) Konakta Cele Bey’le Dilber arasındaki sevgi ve yaşayış gerçeğe uygundur.
D) Bu romanda yavaş yavaş etkisini artıran bir sevgiyi izliyoruz.
E) İlk zamanlar Dilber, Celal Bey için resim yapılacak bir modeldir, bir oyuncaktır.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Edebiyatla başbaşa kalmak için bütün vatanda karar kılacağım bir yer yoktu.
B) Onun birdenbire parlaması beni oldukça şaşırtmıştı.
C) Yazar, yer yer olayları konuyla ilgisi olmayan açıklamalarla kesmekten kendini kurtaramamıştır.
D) Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı nasıl davranmak gerektiğini söylemişti.
E) Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim.

10.I. Tatlı bir rüzgar esiyordu sahilde.
     II. Nehir bugün çok hırçın akıyor.
     III.Keskin bakışlarıyla hepimizi korkuttu.
     IV.Muğla deprem korkusuyla dün gece sabaha kadar uyumadı.
     V. Ben hayatımda böyle pişkin bir adama rastlamadım.
Numaralanmış ifadelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Duyular arası aktarma
B) İnsandan doğaya aktarma
C) Ad aktarması
D) Doğadan insana aktarma
E) Dolaylama

11.
Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca
Alt katında uyumayı bir ranzanın
Üst katında çocukluğum…
Kâğıttan gemiler yaptım kalbimden
Ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı.
Aşk diyorsunuz,
limanı olanın aşkı olmaz ki bayım!
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlaç
B) İlgeç
C) Birleşik zamir
D) Çekim eki almış sıfat
E) İşaret sıfatı

12.
Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün
Dağıtır gecelerim sarışınlığını
Uykularımı uyusan nasıl korkarsın,
Hiçbir dakikamı yaşayamazsın.
Aysel git başımdan ben sana göre değilim.
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veerilmiştir?
A) adıl-bağlaç
B) ilgeç-zamir
C) zarf-edat
D) sıfat-edat
E) zamir-bağlaç

13.
Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ek eylemin iki görevine de örnek sözcük vardır.
B) Çekimli eylemlere yer verilmiştir.
C) Bağlama grubu vardır.
D) Arasına sıfat giren isim tamlaması vardır.
E) Sıfat göreviyle kullanılmış eylemsi vardır.

14. (I) Yüzlerce, belki binlerce senelik zeytin ağaçlarının arasında uzanan, çukur, iki yanı böğürtlen ve hayıtlarla örülü yolda ağır ağır yürüyordum. (II) Arkamdan yükselen güneş, gölgemi araba izlerinin kıvrımları üzerine serip uzaklara kadar götürüyordu. (III) Deniz tarafından yüzüme doğru esen hafif, fakat serin bir bahar rüzgârı, kasabadan uzaklaştığımı hatırlatıyordu. (IV) Kırağı yemiş toprak ve taze çimen kokusu etrafı kaplamıştı. (V) Tarla kuşlarıyla serçeler, ötüşe ötüşe ağaçtan ağaca sıçrıyor, güneşin vurduğu yerlerden dalgalı bir buğu yükseliyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlenin yüklemi ek eylem almış bir fiildir.
B) II. cümle üç ögelidir.
C) III. Cümlenin öznesi, sıfat tamlamasından oluşmaktadır.
D) IV. cümlede bağlama grubu vardır.
E) V. Cümlede isim ve sıfat tamlaması vardır.

15. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını
      Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin
      Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara
      Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtili isim tamlaması
B) Pekiştirme sıfatı
C) Durum zarfı
D) Edat grubu
E) Fiilde isim yapım eki almış sözcük

16. Genç ( I) doktorun odasını sordu. (II) On sekiz yaşındaki bu delikanlı merdivenleri çıkarken nefes nefese kalmıştı. (III) Kilolarıyla başı bayağı dertteydi anlaşılan. (IV) Hemşire onu kolundan tuttu ( V) doktorun yanına götürdü.
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül işareti getirilirse anlam değişir?
A) I    B) II     C)III      D)IV      E)V

17. Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yüklem-özne
B) Yüklem-nesne
C) Yüklem-zarf tümleci-nesne
D) Yüklem-dolaylı tümleç-özne
E) Yüklem-özne-nesne

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik cümledir?
A) Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle.
B) Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı.
C) Serbest çağrışım, karışık hayal ve kompleks ifade tarzı daha ziyade iç âlemle ilgilidir.
D) Tarancı, Türk şiirini zenginleştirmiş bir şairdir.
E) Tarancı ömrünün sonuna kadar yalnız şiir düşünmüş, şiir yaşamış ve şiir yazmıştır.

19. Faruk Nafiz’in manzum olarak yazdığı Akın, Türklerdeki her şeyden üstün olan yurt sevgisini ele alırken Özyurt, Türklerina adaletin, sanat sevgisini, yerleştikleri yerleri bayındır bir duruma getirmek için gösterdikleri çabaları ortaya koymaya çalışır.
Bu parçadaki numaralanmış söz öbeklerinden hangileri sıfat tamlamasıdır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve V
E) III ve IV

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim fiil, eylemi durum yönüyle nitelemiştir?
A) İnsan balıklama dalmalı içine hayatın.
B) Derme çatma bir kulübecikte yaşıyordu.
C) Çocuklarda konuşabilme yeteneği kaç yaşında oluşur?
D) Seni anlamayı ben de çok isterdim.
E) Yere sağlam basmayı öğretmediler mi sana?

21. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili söz öbekleri ikişerli gruplanırsa hangisi dışta kalır?
A) Melih Cevdet’in bireyden topluma yönelen iki başarılı oyunu İçerdekiler ile Mikado’nun Çöpleri’dir.
B) Gögeler’de Dıranas, toplumumuzdaki ataerkil ailenin, değişen ve modernleşen değerler karşısında ortadan kalktığını ortaya koymuştur.
C) Cengiz Hanın Bisikleti’nde Refik Erduran, eski yaşayış biçiminde kurtulamadığı halde kurtulmak için çabalayan bir adamın tutumundan hareket ederek yanlış Batılılaşmayı işler.
D) Duvarların Ötesinde’de Turgut Özakman toplumun suçlu insanları bir kenara itişini eleştirerek onlara uygarca davranmak gerektiğini belirtir.
E) Sağırlar Dövüşmesi’nde devlet kurumları ile halk arasındaki kopukluk işlenir.

22.
Bu adam o adam gelip gider

Senin ellerinde rüyam gelip gider
Her affın içinde bir intikam gelip gider
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın.
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sıfat
B) Sıfat fiil
C) Zarf fiiller
D) Şahıs zamirleri
E) İşaret zamirleri

23.
Senin kalbinden sürgün oldum ilkin

Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin yortuların dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim 
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yumuşama
B) Ulama
C) Kaynaştırma harfi
D) Daralma
E) Ünlü değişimi

24
.
Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim 
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eylemsi olan sekiz sözcük vardır.
B) İsim fiil olan dört sözcük vardır.
C) Üçten fazla sıfat fiil vardır.
D) Sıfat fiillerden biri sıfat göreviyle kullanılmamıştır.
E) Durum bildiren bağ eylem kullanılmıştır.

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.B, 4.B, 5.C, 6.E, 7.C, 8.E, 9.A, 10.E, 11.E, 12.C, 13.C, 14.B, 15.A, 16.A, 17.C, 18.D, 19.C, 20.A, 21.D, 22.B, 23.D, 24.B

Dil bilgisi tarama testi 16 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap