Testler

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 6

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 6

1. Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sertleşmiş sırtının üstünde yatmaktaydı ve başını biraz kaldırdığında bir kubbe gibi şişmiş, kahverengi, sertleşen kısımların oluşturduğu yay biçimi çizgilerle parsellere ayrılmış karnını görüyordu; karnının tepesindeki yorgan neredeyse tümüyle yere kaymak üzereydi ve tutunabileceği hiçbir nokta kalmamış gibiydi.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerin hangisi isim değildir?
A) dev      B) sırtının      C) kahverengi      D) karnını        E) nokta

2. Üstünde paketten çıkarılmış kumaş örneklerinin –Samsa’nın uğraşı pazarlamacılıktı- yayılı olduğu masanın üzerinde, kısa süre önce resimli bir dergiden kesip, altın yaldızlı güzel bir çerçeveye geçirmiş olduğu bir resim asılıydı.
Yukarıdaki cümlede ara cümleyle aynı görevde ara söz aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) 
Kürk şapkalı ve kürk atkılı bir kadın- koyu kahverengi gözlü Jesica- vardı resimde; kadın, kollarının dirsekten aşağı kalan kısımlarını tümüyle içine alan ağır bir kürk manşonu, dimdik oturduğu yerden izleyiciye doğru kaldırır gibiydi.
B) Gregor daha sonra bakışlarını pencereye yöneltti ve kasvetli hava yüzünden –yağmur damlalarının pencerenin çinko pervazına çarptığı duyuluyordu- içini büyük bir hüzün kapladı.

C) Gregor – Dönüşümü romanının başkahramanı-biraz daha uyusam ve bütün bu saçmalıkları unutsam, nasıl olur diye düşündü.
D) Bu saatte -sabahın dört buçuğunda- bu şekilde nasıl uyuyacaktı?
E) Yattığı yerde -tahta ayaklı yatağında- yatması için ne yapması gerekiyordu?

3. “Aman Allah’ım!” diye düşündü, ne kadar da yorucu bir uğraş seçmişim meğer! Günlerim hep yolculuk etmekle geçiyor. İşin bu yanı, mağazadaki asıl masabaşı işine oranla çok daha yıpratıcı, üstelik benim için bir de yolculuğun, aktarma trenlerin peşinden koşmak, düzensiz ve kötü yemeklere yargılı olmak, insanlarla sürekli değişen, asla süreklilik kazanamayan, hep içtenlikten uzak ilişkiler kurmak zorunluluğu gibi sıkıntıları da var. Şeytan alsın bütün bunları! Karnının üstünde hafif bir kaşıntı duyumsadı; başını daha iyi kaldırabilmek için, sırtüstü konumda ağır ağır yatağın başucuna doğru süründü; kaşınan yeri buldu; burada ne olduğunu anlayamadığı bir sürü küçük ve beyaz nokta vardı; ayaklarından birini oraya dokundurmak istediyse de, hemen geri çekti, çünkü değmesiyle birlikte her yanını bir titreme nöbeti kaplamıştı.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane yazım yanlışı vardır?
A)  1      B) 2          C) 3         D) 4          E) 5

4. Yararlı olmak ve bir başkasına yanıldığını göstermek istediğimizde, o kişinin söz konusu şeyi hangi açıdan ele aldığını gözlemlememiz gerekir, çünkü genelde bu şey o açıdan bakıldığında doğrudur. Bu gerçeği kabul etmeli, ancak bunun hangi açıdan yanlış olduğunu görmesini sağlamalıyız. Karşımızdaki bundan mutluluk duyacak, çünkü yanılmamış olduğunu, tek eksikliğinin bütün açılardan görememek olduğunu anlayacaktır. Çünkü her şeyi görmemesinden ve ele aldığı açıda doğal olarak yanılmasından kaynaklanır.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerin kökleri ve aldığı ekler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) fiil kökü-fiilden isim yapım eki-hal eki-iyelik eki-hal eki
B) fiil kökü-fiilden fiil yapım eki-fiilden isim yapım eki-hal eki-iyelik eki
C) isim kökü-isimden fiil yapım eki-fiilden isim yapım eki-iyelik eki-hal eki
D) fiil kökü-fiilden fiil yapım eki-fiilden isim yapım eki-iyelik eki-hal eki
E) fiil kökü-fiilden fiil yapım eki-fiilden isim yapım eki-hal eki

5. Dostça bir havayla gidin,
Samimi bir lisanla.
Yeni günahlar ve yeni sevaplar bulmaya istekli gidin.
Karşı çıkın zulmün her biçimine.
Orta yaşın kabalaştırdıklarına gidin.
Kazandığını kaybedenlere.
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin tür olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) isim-sıfat-zarf-sıfat-fiil
B) isim-isim-sıfat-zamir-sıfat
C) sıfat-isim-zarf-zamir-fiil
D) isim-zarf-sıfat-zamir-fiil
E) sıfat-isim-zarf-sıfat-fiil

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?
A) Güneş birden bire kara bulutun ucundan, baskıya karşı bir baş kaldırıyı hatırlatarak saçını çıkartıyor. Şimdi bakıyoruz ve tutunacağımız ipi, boyanacağımız boyayı ve alnımızı koyacağımız temiz yeryüzünü görüveriyoruz.
B) Mükemmelliğin hududu yoktur; İnsan, hayvandan da aşağı seviyelerden başlayarak, kamil insan derecesine kadar, her duruma müstahaktır.
C) Acaba insanın ekonomi için değil, ekonominin insan için çalışacağı bir süreç başlayacakmıdır?
D) Bunu temin edecek görüş hangi şartlarla hangi, hangi metotlarla dünyaya egemen olabilecektir? 
E) Moda ve kibarlığın bir birine bu kadar düşmanca baktığı devirler olmuş mudur? 

7. Evler, eşyalar, sokaklar böyledir. Biri gelip de onları darmadağın etmezse eskiden kendi kucaklarında yaşamış, şimdilerde ortalarda görünmeyen kişilerin yaşantılarını uzatmaktan bir an geri kalmazlar. Haşim, 1932 yılında Frankfurt’ta Goethe’nin evini gezerken Goethe ile ilgili anıların oradan oraya koştuklarını görerek şaşırmıştır. Faust yazarının 100 yıl önce içinde can verdiği oda ve yatak öylesine canlıdır ki Haşim, bir an Goethe’nin ölüsünün daha kaldırılmadığını bile sanır.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yüklemlerden biri türemiş fiildir.
B) Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş birden fazla kelime vardır.
C) Eylemsi grupları beş tanedir.
D) Belirtili isim tamlamaları vardır.
E) Birleşik zamanlı birleşik fiil vardır.

8. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) sıfat-zarf-zamir-zamir-sıfat
B) zarf-zarf-sıfat-eda-isim
C) zamir-zarf-sıfat-edat-isim
D) zarf-zarf-sıfat-isim-isim
E) zarf-zarf-sıfat-zarf-isim

9. Aşağıda altı çizili olarak verilen kelimelerden hangisi sıfat veya zamir değildir?
A) İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla bunaltır onu.
B) Nasıl ki yerine oturmuş yükler daha az engel olur geminin gidişine.
C) Bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle.
D) Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla, nasıl ki kazıklar daha derine gidip sağlamlaşır sarsıp sallamakla; onun için kalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez.
E)İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizi kendimizden koparmamız gerek .

10. İçi arınmamışsa, neler bekler insanı,
Kendi kendisiyle ne savaşlar eder boşuna!
Tutkuları içinde ne kemirici kaygılar.
Ne korkular içinde kıvranır insan!
Ne çöküntüler yapar bizde gurur, şehvet,
Öfke, gevşeklik ve tembellik!
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcük türlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) sıfat-zarf-isim-zamir
B) zamir-sıfat-isim-zamir
C) bağlaç-zamir-sıfat-isim
D) zarf-zarf-isim-isim
E) zamir-zamir-isim-zamir

11. İnsanın, olanak varsa karısı, çocuğu, parası ve hele sağlığı olmalı, ama mutluluğunu yalnız bunlara bağlamamalı. Kendimize dükkanın arkasında, yalnız bizim için bağımsız bir köşe ayırıp orada gerçek özgürlüğümüzü, kendi sultanlığımızı kurmalıyız. Orada, yabancı hiçbir konuğa yer vermeksizin kendi kendimizle her gün baş başa verip dertleşmeliyiz; karımız, çocuğumuz, servetimiz, adamlarımız yokmuş gibi konuşup gülmeliyiz. Öyle ki, hepsini yitirmek felaketine uğrayınca onlarsız yaşamak bizim için yeni bir şey olmasın. Kendi içine çevrilebilen bir ruhumuz var; kendi kendine yoldaş olabilir; kendi kendisiyle, çekiş dövüş, alışveriş edebilir. Yalnız kalınca sıkılır, ne yapacağımızı bilmez oluruz diye korkmamalıyız.
Yukarıdaki paragrafta “yalnız” sözcüğü sırasıyla hangi türlerde kullanılmıştır?
A) isim-sıfat-bağlaç
B) edat-sıfat-isim
C) zarf-isim-edat
D) edat-edat-zarf
E) zarf-edat-isim

12. (I) Yapmaya alıştırıldığımız işlerden binde biri bile kendimizle doğrudan doğruya ilgili değil. (II) Bakarsınız bir adam canını dişine takmış, kurşun yağmuru altında, yıkık bir kale duvarına tırmanıyor bütün hıncıyla; bir başkası, karşı tarafta, kan revan içinde, aç susuz savunuyor o kaleyi ölesiye: (III) Kendileri için mi gösteriyorlar bu yararlığı? (IV) Uğrunda ölecekleri ve hiç görmedikleri insan belki o sırada kılını kıpırdatmadan keyif sürmektedir. (V) Bakarsınız bir başkası; bitkin, perişan, saçı sakalı birbirine karışmış kitaplıktan çıkıyor gece yarısından sonra.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I.cümle kurallı, birleşik cümle ve isim cümlesidir.
B) II. cümlede bir isim tamlaması birden fazla sıfat tarafından nitelenmiş ve belirtilmiştir.
C) III. cümlede edat grubu zarf tümleci görevindedir.
D) IV. cümlede bağlaç, sıfat görevinde kullanılan sıfat fiil gruplarını bağlama göreviyle kullanılmıştır.
E) V. cümledeki virgülün görevi isimleri ayırmaktır.

13. (I) Bunca kitabı daha iyi, daha akıllı bir insan olmak için mi karıştırdı, sanırsınız? (II) Yok canım sen de! Ya ölecek o kitaplıkta ya öğretecek yarınki kuşaklara Platus’un dizelerini hangi düzenle kurduğunu ve falan Latince sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini. (III) Kim seve seve feda etmiyor sağlığını, canını şan şeref için? (IV) Oysa kalp bir paradan başka nedir ki şan şeref ? (V) Kendi ölümümüzden korkmakla yetinemeyiz; karılarımızın, çocuklarımızın, adamlarımızın ölümünden de korkmak zorundayız. (VI) Kendi işlerimizden çektiğimiz sıkıntı yetmiyormuş gibi komşularımızın, dostlarımızın işleriyle de dertlere sokar, bunaltırız kendimizi.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I.cümlede birden fazla türemiş fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede beş tane fiilden isim yapım eki almış kelime vardır.
C) III. cümlede yüklem haber kipiyle çekimlenmiş birleşik bir fiildir.
D) IV. cümlede sıfat tamlaması vardır.
E) V.cümlede virgülün görevi eş görevli sözcükleri ve cümleleri bağlamaktır.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatısı bakımından diğerlerinden farklı bir fiil kullanılmıştır?
A) Duvarın küçük bir deliğinden çocuklar içeri girivermişler, ağaçların dallarında oturuyorlardı.
B) Ağaçlar da çocukların geri gelmesiyle öyle hoşnut olmuşlardı ki kollarını sallıyorlardı.
C) Kuşlar uçuşa uçuşa neşe içinde cıvıldıyor, gülüyorlardı.
D) Bu, bahçenin en uzak köşesiydi, tam orada bir çocuk duruyordu.
E) Öyle küçücüktü ki ağacın dallarına yetişemiyor, çevresinde dönüp dolaşıyor, acı acı ağlıyordu.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kişi gülüşüyle terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini gösterir.
B) Sorunları sorun etmezseniz sorun yaşamazsınız.
C) Beş aydır şirketimizde çalışan herkese güzel konuşma eğitimi veriliyor.
D) Bazen başka birinin gerçeğini anlamak için tek yapman gereken bakış açını değiştirmektir.
E) Kimse için kötülük istemesem de bazı insanların bize yaşattıklarını yaşaması, kendi gibi insanlarla karşılaşmaları şart.

16. Bize verilmiş ama belirlenmemiş bir zaman parçasının giderek azaldığını hissediyoruz; ama gerçekte anlamıyoruz. Aslında bir anda beklenmedik bir biçimde son bulacağını bilsek de hiç bitmeyeceğine inanıyoruz. Çoğu kez o tükenip giden zamanın değerini hiç bilmiyoruz.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Beş tane çekimli fiil kullanılmıştır.
B) Birden fazla sıfat fiil grubu kullanılmıştır.
C) Son cümlenin ögelerinin dizilişi zarf tümleci-belirtili nesne-zarf tümleci-yüklem şeklindedir.
D) Birleşik çekimli fiil kullanılmamıştır.
E) Etken ve geçişli bir fiil birleşik fiil kullanılmamıştır.

17. Fiilimsi ekleri alan bazı kelimeler zamanla kalıplaşarak kalıcı isim olurlar.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna örnek vardır?
A) 
Birdenbire gözlerini şaşkınlıkla ovuşturdu baktı, baktı; böyle bir şeyi hiç görmemişti.
B) Bahçenin en uzak bir köşesinde, güzel beyaz çiçeklere bürünmüş bir ağaç vardı.
C) Dalları altındandı, her birinden gümüş yemişler sarkıyor, altında da sevdiği küçük çocuk duruyordu.
D) Çocuk deve gülümsedi: “Siz beni bir kerecik bahçenizde oynattınız, bugün ben de sizi kendi bahçeme, cennete götüreceğim.” dedi.

E) Acele acele bahçenin öbür ucuna geçip çocuğun yanına vardı.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden fazladır?
A) Kafamın içinde toplamam gereken kocaman yıkık bir şehir var.
B) Bir erkek sana kelimeleriyle dokunmaya başladığında elleri uzakta değildir.
C) Gömleğinin düğmelerini yanlış iliklemek gibidir bazı insanlara güvenmek.
D) En baştan yanlış yaptığını, sonuna gelmeden anlamak zordur.
E) Unutma, yükselirken kırarak çıkarsan, düşerken tutunacak dal bulamazsın.

19. Sonra herkes, kendi dünyasına daldı.
Geçti, geçmez dediğimiz zaman.
Kuşları unuttuk
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki dizelerde olmayan bir ses olayı vardır?
A) 
Hevesi kırılınca insanın, yalnızlığa düşkünlüğü artıyor.
B) Herkes hata yapar dedik, anasını ağlattınız ortalığın.
C) Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor; sadece sen yanlış kişiler üzerinde hayal kuruyorsun.
D) Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir, delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur.
E) Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir!

20. Yalan öyle nüfuz etmiş ki insanların diline “doğruyu söylemek gerekirse” diye bir cümle kalıbı var.
Yukarıdaki cümlede bulunan ses olayıyla özdeş ses olayı aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) 
Gitmez dediklerimiz nasıl gidiyorsa geçmez sandığımız şeyler de geçecek, sabredin.
B) Mezarlıklar, kendini vazgeçilmez sananlarla doluyken yerin üstündeki bu gösteriş de neyin nesi oluyor acaba?
C) Bir başkasına yapacağınız en büyük iyilik, hem maddi hem manevi zenginliklerinizi onunla paylaşmak değil, onun da sizinle paylaşmasını sağlamaktır.
D) Artık kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya, birbirimizi çok iyi anladığımızı sanırken aslında belki hiç anlamıyoruzdur.
E) İletişim sorunlarımızın çoğu, zamanında söylenmesi gerekenlerin söylenmeyip biriktirilmesinden kaynaklanıyor.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.A, 4.D, 5.E, 6.A, 7.C, 8.E, 9.C, 10.B, 11.D, 12.E, 13.A, 14.B, 15.C, 16.E, 17.C, 18.E, 19.C, 20.B

Dil-Bilgisi-Tarama-Testi-6‘yı indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap