Roman Yorum-Özet

DOLUDİZGİN-SAMİM KOCAGÖZ

doludizgin

Samim Kocagöz’ün Doludizgin isimli eseri Kurtuluş Savaşı’nı destansı bir dille anlatmaktadır. Kahramanlarının büyük bir bölümü Kurtuluş Savaşını yaşayan, o döneme tanıklık eden insanlardan oluşmaktadır.

Eser, yazarın bir başka eseri Kalpaklıların devamı niteliğinde bir eserdir. Eserde Türk Milletinin toparlanarak düzenli orduyu kurması, İnönü Savaşlarında verilen mücadeleler, Başkomutanlık Meyden Muharebesi, nihayet düşmanın İzmir’de denize dökülmesi anlatılmaktadır.

Yazar Samim Kocagöz, savaşta yaşanan duygulu anları, verilen mücadeleleri, yaşanan acıları kahramanların tanıklığı ve belgelerin ışığında harika bir şekilde anlatmıştır.

Eserde hem cephedeki dramatik olayları okurken hem de cephe gerisinde verilen büyük mücadeleler, yaşanan ekonomik güçlükler, zorluklar, milli mücadeleye karşı gösterilen reaksiyonlar anlatılmaya çalışılmıştır. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara karşın vatanı kurtarmak için amacına odaklanmış insanların “Dolugizgin” vermiş olduğu mücadeleleri de görebiliyoruz.

Eserde acı, imkansızlıklar, üzüntüler, hayal kırıklıkları gibi olumsuz duyguları sevinç, mutluluk, başarı, vatanseverlik gibi olumlu duygularla birlikte okuma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Kısacası doludizgin ilerleyen sürükleyici bir anlatım görmek mümkündür.

Geçmişimizi ve geçmişte yaşanan tarihsel olayları sadece tarih kitaplarında kuru bir anlatımla okumaya çalışmak, yaşanan mücadelenin duygusal yönünü eksik bırakmak bugünün nesillerine tarih bilincini gerektiği gibi verememektedir. Yazarımız eserinde duygusal yöne ağırlık vererek savaş yıllarında yaşanan olayları çok etkileyici bir şekilde yansıtmıştır.

Yazar Samim Kocagöz, Kurtuluş Savaşı’nı destansı bir anlatımla ve belgelere dayalı olarak anlatmaya çalıştığı için eseri etkileyici bir eser olma özelliği taşımaktadır.

Kalpaklılar isimli eserinde olduğu gibi savaşın zorluklarını hem ekonomik yönden hem siyasi yönden hem de sosyal yönden dile getirmeye çalışmıştır.

Eserde, insanları milli mücadeleye inandırmanın, güçlükleri aşarak zafer kazanılacağına olan ümitsizliği kırmanın zorlukları anlatılmaya çalışılmıştır. İnsanların bir kısmının cehalet sebebiyle, bir kısmının da ihanetinden dolayı kurtuluş mücadelesine zarar vermeye çalıştıkları da dikkatlere sunulmaya çalışılmıştır.

Eserde yoksul Anadolu insanının ezikliği, çaresizliği nazara verilmeye çalışılırken; zorluklar içindeki insanların gönlündeki iman ve vatan sevgisi ile vatanını savunma çabaları çok enfes bir şekilde işlenmiştir.

Samim Kocagöz’ün Doludizgin isimli bu eseri genç kuşaklara vatanseverlik bilinci kazandırma potansiyeline sahip mükemmel eserlerden birisidir.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap