Genel Editörün Seçtikleri

DÜŞÜNDÜĞÜN GİBİ YAŞARSIN

 

Düşündüğün Gibi Yaşarsın ya da Kendini Gerçekleştiren Kehanet:

Kuantum Düşünce Sisteminin temelini oluşturan; ‘Düşündüğün gibi yaşarsın, ne düşünürsen o olursun.’’ fikri günümüzde geçerliliğini koruyan bir görüştür.

Düşündüklerimizi yaşıyorsak, olumsuzluklarla dolu bir bilinçaltı ile başarıya ve mutluluğa ulaşmamız imkansızdır. Olumlu düşünce kalıplarının bilinçaltı tarafından edinilmesi, bireyin arzu ettiği pozitif değişimi kısa sürede kalıcı olarak değiştirmesi mümkündür.

Günümüzde düşünce yapımızın hayatımızı şekillendirdiği yani nasıl düşünüyorsak; o düşünceye paralel olayların başımıza geldiği fikri pek çok insan tarafından kabul gören bir görüş haline gelmiştir.

Bu yazımızda bu konunun hem bilimsel hem de manevi boyutuna göz atacağız.

Yeni tanıştığımız bir insan hakkında ‘’ben bu insanla geçinemem’’ şeklinde bir düşünceyle yaklaştığımızda çoğunlukla geçinemediğimizi fark ederiz. Ya da belirli bir bölge insanıyla geçinemeyeceğimiz hakkında bir kanaatimiz varsa; o bölge insanıyla geçinemediğimizi görmüşüzdür. Belki de o bölge insanlarından geçimsiz birkaç insanla üst üste tesadüfen tanışmamız böyle bir kanaat geliştirmemize sebep olmuş olabilir.

Aslında bu insanlarla geçinememe sebebimiz bizim kafamızdaki düşünce yapımızdır. Yani bir insanla ilgili geçinemeyeceğimize dayalı bir kanaat varsa, o yönde davranışlar sergileriz ve karşıdaki insan bizim beden dilimizden olumsuz düşüncelerimizi sezer ve o da bize karşı olumsuz bir davranış içine girer.

Bu sistematiği bilinçli olarak organize edenler için diyecek sözümüz yok ancak maalesef pek çok insan farkında olmayarak olumsuz bir döngüyü kurgulamamaktadırlar. Belki de başarılı olacakları birçok konuda bu bilinç eksikliğinden dolayı başarısız olmaktadırlar.

Kuantum Düşünce Sisteminde insanın düşünce şeklinin geleceğini yarattığı gibi bir inanış vardır. Gelecekleri ile ilgili olumlu düşünce sahiplerinin genelde olumlu olaylarla karşılaştığı olumsuz düşünen insanların ise olumsuz olaylarla karşılaştığını görüyoruz.

Korktuğum başıma geldi diye bir söz vardır. İnsanlar korktukları ve endişe ettikleri olayları yaşarlar. Yani olumsuz anlamda bir şeyler düşünüyoruz ve bunları yaşıyoruz.

Korktuğumuz veya çekindiğimiz insanların bize musallat olduğu olayları çok yaşamışızdır. Kimden sakınırsak üstümüze üstümüze gelirler. Bu durumu korkan insanları köpeklerin sezmesi ve onlara saldırmasına da benzetebiliriz.

Manevi inançlarımıza göre bir şeyin olması ya da olmaması Rabbimizin takdirine bağlıdır. Sebeplere riayet etmek her zaman olumlu sonuçlar verir diye bir görüşü yüzde yüz bekleyemeyiz. Kuantum düşünce sistemi faydalı bir düşünce sistemi olsa bile İşin takdir boyutunu göz ardı edemeyiz.

Manevi yönden bir paragraf açacak olursak; biz kati olarak düşündüğümüzü yaratırız gibi bir görüşü farklı bir yönden değerlendireceğiz. Rabbimiz ‘’ Ben kulumun zannı üzereyim, kulum beni nasıl biliyorsa öyleyim.’’ Demektedir. Başarılı olabilmek için her zaman Allah’ın rahmetinden ümitli olarak yaşamalıyız.

Bir durum karşısında başarılı olmak istiyorsak; Allah’ın sıfatlarına ve Esma’sına sarılmalıyız. Örnek olarak derslerde ve sınavlarda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin önünde iki alternatif vardır; ya Allah’ın Alim ismine ve ilimle ilgili diğer Esma’larına ve sıfatlarına sığınarak başarılı olacağını varsayacak ya da şeytanın vesvesesine sığınarak başarısız olacağını düşünecek.

Seçim kişinin kendisine kalmış. Genel olarak pek çoğumuzun yaptığı şey hemen her konuda ilk etapta başarısız olacağımız düşünerek karamsarlığa kapılmak ve  kendi kendimizi sabote etmektir. Oysa ‘’Bilinçli bir Müslüman Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.’’

Bilinçli bir insan olaylardan şikayet ederek karamsarlığa kapılmaz ve hemen her konuda olumlu sonuçlarla karşılaşacağını düşünerek kendi kendisini olumlu anlamda programlar. Aslında tüm insanların yapması gereken de budur.

Hayatta başarılı olabilmek için problemlerimiz ne ise, o problemlerimizle ilgili Esma’ları çokça zikrederek kendimizi manevi olarak güçlü tutmalıyız. Eğer sağlıkla ilgili bir problemimiz varsa önce tıbbi tedbirlere baş vurmalı, tedavimizi eksiksiz yaptırmalı ve Rabbimizin Şafi ismini çokça zikrederek sağlıklı olacağımızı düşünmeli ve kendimizi sağlıklı olarak hayal etmeliyiz.

Bize düşen Kuantum Düşünce Sistemini Manevi inançlarımızla birleştirerek hayatımızda verimlilik patlaması yaşamaktır.

 

 

 

 

 

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap