Çalışma Kitapçıkları

Edat, Bağlaç ve Ünlemlerle İlgili Etkinlikler 1

EDAT, BAĞLAÇ VE ÜNLEMLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 1

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcükler hangi kelime türüyse ilgili yere
√ işareti koyunuz.

 EDAT BAĞLAÇÜNLEM

 

1Bu telaşa kimi zaman gelecek kaygısı da ekleniyor.
2Uzmanlar, gençlerin yaşadığı gelecek kaygısının aşılmasında hedef belirlenmesinin ve yol haritası çizilmesinin önemli olduğunu söyledi.
3Her şey yolunda giderken ya çocuğuma bir şey olursa, ya sınıfta kalırsam, ya iş bulamazsam diye düşünmek enerji kaybıdır.
4Oturup iki ay sonrası için aç kalacağını düşünmek, kaygılanmak ve üzülmek rasyonel değildir.
5Kaygısı yüksek kişiler “Keşke şunu deseydim? Keşke bunu yapsaydım? Bu haksızlığa niye uğradım?” diye sürekli geçmişi düşünüyorlar.
6Hâlbuki insanda bugün mutlu olabileceği, sorunları çözebileceğine dair zihinsel kapasite var ama ilginçtir gelecek ve endişesi geçmişle ilgili kaygılar ve gelecek endişesi de canlılar içinde sadece insanda var. 
7İyi bir arkadaş grubu varsa özellikle anne ve baba gelecek ile ilgili kaygısı konusunda yanında olduğunu hissettirirse, evde sıcak ve güvenli bir ortam varsa çocukta gelecek kaygısı olmuyor. 
8İletişim teknolojisi çağında çocuğa hakikat zorla öğretilmez. Çocuğa zorla bir şey öğretmeye çalışıldığında iki farklı kişilik gelişiyor. Çocuk evet diyor, ama bildiğini okuyor. İkiyüzlü bir kişilik oluşuyor.
9Gençlerin, odasına kapanıp aile bireyleriyle bile iletişim kurmaması veya ebeveynleri dışında sosyal hayata karışmak istememesine neden olan sosyal fobinin altında yatan neden dijital dünya. 
10Sosyal fobisi olan çocuklar göz teması kurmaz, bildiği halde sınıfta parmak kaldırmaz, öğretmen soru sorduğunda yüzü kıpkırmızı olur, sesi titrer ve heyecanlanır.
11Sosyal kaygıya sahip olan çocukların toplum içerisinde bulunmak istemediği için aşırı kaygıya maruz kaldığını aktarıyor uzmanlar.
12Kadının sevilmeye ihtiyacı, erkeğe göre daha fazladır.
13Sosyal bağları zayıflayan kadınlar kendilerini çalışmaya verir. Bazıları ise dernekler gibi kendilerini kolayca ifade edebilecekleri sosyal faaliyetlere yönelir. 
14Deve kuşu başını kuma sokar, avcı kendisini görmesin diye; ama bütün gövdesi dışarıdadır.
15Telefona ve internete alışmış çocuklar ileriki dönemlerinde nomofobiye yakalanır mı? Ailelere ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz?
16İyi insan olmak gerekir elbette, ama mutlu olmak için tek başına yetmez. İlkeleri olan insan olmak önemlidir. Yoksa herkes ona iyi insan desin diye sürekli kendinden taviz veren insan da mutsuz oluyor. 
17İlkeleri Yok olma insanın doğasına göre değil. Çünkü insan yaşlandıkça yaşama arzusu artıyor, yok olmaktan korku başlıyor.  
18Bir gün bir deve ile bir fare yolculuğa çıkmışlar.  
19Hekimlikte bir hastalığı teşhis edersin, ilacı da bulursun; ama ağızdan verilecek ilacı damardan verirsen hasta ölür.  
20Bu yüzden ne yaptığın kadar nasıl yaptığın da önemli, ne söylediğin de önemli.  

 

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcükler hangi kelime türüyse ilgili yere
√ işareti koyunuz.

 EDATBAĞLAÇÜNLEM
16 yaş sonrası dönemde çocuğa özgürlük alanları bırakmak gerekiyor. Mesela çocuk okuldan geldikten sonra iki saat onun serbest zamanı olmalı. O iki saatten sonrada belli bir saate kadar derslerini çalışmalı. 
2Ergenlik dönemindeki gençler için haftalık internet kullanımı 21 saat diyoruz. Bu da günlük 2-3 saate denk geliyor. Bu saati aşan çocuklar, bağımlılığa doğru gidebilir. Sosyal medya bir araçtır ve insan kendini yönetebilir. İnterneti amacına yönelik kullanmak gerekir.
3Zaman yönetiminin iki piramidi var. Birincisi dikkat diğeri ise zamandır. İnsan, iki piramidi kullanabildiği zaman, duygusal, sosyal, psikolojik ve para sermayesini yönetebilir.
4Manchester Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalara göre 16-25 yaş arasındaki dijital bağımlı gençler, kalabalık içerisinde yalnızlar. Psikolojik ve izolasyonların olması gençleri bu yalnızlığa itiyor. Bu gençlerde davranış değişiklikleri başlıyor. Hem okuma hem satın alma hem yaşam alışkanlıkları değişiyor mesela öz bakımlarını ihmal ediyorlar.
5İnsanın hayattan beklentisi yükseldikçe stres seviyesi de yükselir. 
6Zirveye çıkıp ertesi gün intihar edenleri biliyoruz. Çünkü bunu taşıyabilecek olgunlukta değildirler.
7Pozitif olarak yaşanan stres, kişide olumlu duygulara yol açıyor, hatta bağışıklık sistemini bile güçlendirebiliyor.
8Kişi, kendini çok çalışıyor, fakat bunun karşılığında gittikçe daha az şey elde ediyormuş bir konumda görüyor. 
9İşlerine son derece bağlılar ve bu bağlılık kendi ihtiyaçlarını dahi görmezden gelecek kadar kuvvetlidir. 
10Hişt! Buraya gel!
11Stresi üzerimizden atmanın en iyi yolu hafif egzersiz yapmaktır. Mesela hızlı yürüme, yavaş koşu veya yüzme. 
12Çay içerken ya da çocuğumuzu severken mutlu olmayı öğrenmek lazım. 
13Amerika’da Zebra Neden Ülser Olmaz adında çok popüler bir kitap var. Zebralar sürü hâlinde yaşar, en büyük düşmanları da aslanlar… Aslan saldırınca zebra sürünün arasına karışıp kendini koruyor ve rahatlıyor. Tehlike geçtikten sonra da bu korkudan eser kalmıyor. Oysa insan öyle mi? Bir kere korkmayagörsün, kolay kolay unutamıyor. Ya ölürsem, ya deprem olursa, ya çocuğumu trafik kazasında kaybedersem. Beyninde bitiremiyor korkuyu. Birçok psikosomatik hastalık böyle çıkıyor. 
14Eskiden insan için temel duygunun sevgi olduğu söyleniyordu, ama anlaşıldı ki insanın temel ihtiyacı güven hissi. 
15Bana karşı nasıl böyle kötü duygular beslersin? 
16Senin de bildiğin üzere ben işten vazgeçmiş değilim. 
17Heyyt! Var mı bana yan bakan? 
18İnsan kendini güvende hissederse mutludur, zira beyni sürekli korunma hâlinde çalışan kişi mutlu olamıyor.  
19Evet, bilim adamları son zamanlarda toplumların refah düzeyi artmasına rağmen bireysel olarak huzurun neden araştırıyor.    
20Madem gelmeyecektin, neden bize geleceğine dair söz verdin?   
 Edebiyatsultani.com başarılar diler.😊   
CEVAPLAR

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcükler hangi kelime türüyse ilgili yere
√ işareti koyunuz.

 EDAT BAĞLAÇÜNLEM

 

1Bu telaşa kimi zaman gelecek kaygısı da ekleniyor.
2Uzmanlar, gençlerin yaşadığı gelecek kaygısının aşılmasında hedef belirlenmesinin ve yol haritası çizilmesinin önemli olduğunu söyledi.
3Her şey yolunda giderken ya çocuğuma bir şey olursa, ya sınıfta kalırsam, ya iş bulamazsam diye düşünmek enerji kaybıdır.
4Oturup iki ay sonrası için aç kalacağını düşünmek, kaygılanmak ve üzülmek rasyonel değildir.
5Kaygısı yüksek kişiler “Keşke şunu deseydim? Keşke bunu yapsaydım? Bu haksızlığa niye uğradım?” diye sürekli geçmişi düşünüyorlar.
6Hâlbuki insanda bugün mutlu olabileceği, sorunları çözebileceğine dair zihinsel kapasite var ama ilginçtir gelecek ve endişesi geçmişle ilgili kaygılar ve gelecek endişesi de canlılar içinde sadece insanda var. 
7İyi bir arkadaş grubu varsa özellikle anne ve baba gelecek ile ilgili kaygısı konusunda yanında olduğunu hissettirirse, evde sıcak ve güvenli bir ortam varsa çocukta gelecek kaygısı olmuyor. 
8İletişim teknolojisi çağında çocuğa hakikat zorla öğretilmez. Çocuğa zorla bir şey öğretmeye çalışıldığında iki farklı kişilik gelişiyor. Çocuk evet diyor, ama bildiğini okuyor. İkiyüzlü bir kişilik oluşuyor.
9Gençlerin, odasına kapanıp aile bireyleriyle bile iletişim kurmaması veya ebeveynleri dışında sosyal hayata karışmak istememesine neden olan sosyal fobinin altında yatan neden dijital dünya. 
10Sosyal fobisi olan çocuklar göz teması kurmaz, bildiği halde sınıfta parmak kaldırmaz, öğretmen soru sorduğunda yüzü kıpkırmızı olur, sesi titrer ve heyecanlanır.
11Sosyal kaygıya sahip olan çocukların toplum içerisinde bulunmak istemediği için aşırı kaygıya maruz kaldığını aktarıyor uzmanlar.
12Kadının sevilmeye ihtiyacı, erkeğe göre daha fazladır.
13Sosyal bağları zayıflayan kadınlar kendilerini çalışmaya verir. Bazıları ise dernekler gibi kendilerini kolayca ifade edebilecekleri sosyal faaliyetlere yönelir. 
14Deve kuşu başını kuma sokar, avcı kendisini görmesin diye; ama bütün gövdesi dışarıdadır.
15Telefona ve internete alışmış çocuklar ileriki dönemlerinde nomofobiye yakalanır mı? Ailelere ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz?
16İyi insan olmak gerekir elbette, ama mutlu olmak için tek başına yetmez. İlkeleri olan insan olmak önemlidir. Yoksa herkes ona iyi insan desin diye sürekli kendinden taviz veren insan da mutsuz oluyor. 
17İlkeleri Yok olma insanın doğasına göre değil. Çünkü insan yaşlandıkça yaşama arzusu artıyor, yok olmaktan korku başlıyor. 
18Bir gün bir deve ile bir fare yolculuğa çıkmışlar. 
19Hekimlikte bir hastalığı teşhis edersin, ilacı da bulursun; ama ağızdan verilecek ilacı damardan verirsen hasta ölür. 
20Bu yüzden ne yaptığın kadar nasıl yaptığın da önemli, ne söylediğin de önemli. 

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcükler hangi kelime türüyse ilgili yere
√ işareti koyunuz.

 EDATBAĞLAÇÜNLEM
16 yaş sonrası dönemde çocuğa özgürlük alanları bırakmak gerekiyor. Mesela çocuk okuldan geldikten sonra iki saat onun serbest zamanı olmalı. O iki saatten sonrada belli bir saate kadar derslerini çalışmalı. 
2Ergenlik dönemindeki gençler için haftalık internet kullanımı 21 saat diyoruz. Bu da günlük 2-3 saate denk geliyor. Bu saati aşan çocuklar, bağımlılığa doğru gidebilir. Sosyal medya bir araçtır ve insan kendini yönetebilir. İnterneti amacına yönelik kullanmak gerekir.
3Zaman yönetiminin iki piramidi var. Birincisi dikkat diğeri ise zamandır. İnsan, iki piramidi kullanabildiği zaman, duygusal, sosyal, psikolojik ve para sermayesini yönetebilir.
4Manchester Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalara göre 16-25 yaş arasındaki dijital bağımlı gençler, kalabalık içerisinde yalnızlar. Psikolojik ve izolasyonların olması gençleri bu yalnızlığa itiyor. Bu gençlerde davranış değişiklikleri başlıyor. Hem okuma hem satın alma hem yaşam alışkanlıkları değişiyor mesela öz bakımlarını ihmal ediyorlar.
5İnsanın hayattan beklentisi yükseldikçe stres seviyesi de yükselir. 
6Zirveye çıkıp ertesi gün intihar edenleri biliyoruz. Çünkü bunu taşıyabilecek olgunlukta değildirler.
7Pozitif olarak yaşanan stres, kişide olumlu duygulara yol açıyor, hatta bağışıklık sistemini bile güçlendirebiliyor.
8Kişi, kendini çok çalışıyor, fakat bunun karşılığında gittikçe daha az şey elde ediyormuş bir konumda görüyor. 
9İşlerine son derece bağlılar ve bu bağlılık kendi ihtiyaçlarını dahi görmezden gelecek kadar kuvvetlidir. 
10Hişt! Buraya gel!
11Stresi üzerimizden atmanın en iyi yolu hafif egzersiz yapmaktır. Mesela hızlı yürüme, yavaş koşu veya yüzme. 
12Çay içerken ya da çocuğumuzu severken mutlu olmayı öğrenmek lazım. 
13Amerika’da Zebra Neden Ülser Olmaz adında çok popüler bir kitap var. Zebralar sürü hâlinde yaşar, en büyük düşmanları da aslanlar… Aslan saldırınca zebra sürünün arasına karışıp kendini koruyor ve rahatlıyor. Tehlike geçtikten sonra da bu korkudan eser kalmıyor. Oysa insan öyle mi? Bir kere korkmayagörsün, kolay kolay unutamıyor. Ya ölürsem, ya deprem olursa, ya çocuğumu trafik kazasında kaybedersem. Beyninde bitiremiyor korkuyu. Birçok psikosomatik hastalık böyle çıkıyor. 
14Eskiden insan için temel duygunun sevgi olduğu söyleniyordu, ama anlaşıldı ki insanın temel ihtiyacı güven hissi. 
15Bana karşı nasıl böyle kötü duygular beslersin?
16Senin de bildiğin üzere ben işten vazgeçmiş değilim.
17Heyyt! Var mı bana yan bakan? 
18İnsan kendini güvende hissederse mutludur, zira beyni sürekli korunma hâlinde çalışan kişi mutlu olamıyor.  
19Evet, bilim adamları son zamanlarda toplumların refah düzeyi artmasına rağmen bireysel olarak huzurun neden araştırıyor.   
20Madem gelmeyecektin, neden bize geleceğine dair söz verdin?  
 Edebiyatsultani.com başarılar diler.😊   
edat baglac ve unlemle ilgili etkinlikler 1

edat baglac ve unlemle ilgili etkinlikler 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap