Testler

Ek eylem Test 5

EK EYLEM (EK FİİL) TEST 5

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlı bir fiildir?
A) Ağaçların sararan yaprakları dökülüyordu.
B) Şimdi kendinizi piknikte hayal edin.
C) Parasını çalan hırsızın arkasından bakakalmıştı.
D) O, hiçbir şeyden memnun olmaz mı?
E) Güzel günlerin geçtiğini zannetme.

2. Dinlerdim telaşlı kanunlardan sarışın Türkçeyi
Nasıl da sevdim ne iştir bilmeden sevmeyi
İnsan bırakmaz sevdiğini sevmek bırakır
Kalırsa gözlerinin elinde yıldızı belki kalır.
Bu mısralarda birleşik zamanlı kaç fiil vardır?
A) 1     B) 2      C) 3       D) 4        E) 5

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik çekimli bir fiildir?
A) Okuldan çıkınca doğru bize geleydin.
B) Zamanını daha çok okuyarak değerlendir.
C) Yağmur yağarken küpleri doldurmalı.
D) Kırşehir’e Eylül’ün ilk haftası geleceksin.
E) Akşam gönlüme yine bir hüzün çöktü.

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir zamir, ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A) Elbet bir gün anlatılır iyiliklerimiz bizim de.
B) Onu kamuoyuna tanıtan, bu kitabıydı.
C) Herkesin aşağıladığı adam bugün yoktu.
D) Bendim seni el üstünde tutan.
E) Roman konusunu anlatmak sizin işinizdi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) Padişahlar şehridir, bizim Bursa’mız.
B) Yeniden bir gül açarmış kanayan rengiyle.
C) Bu sözleri dostluğumuzu tümden bitirdi.
D) Sen giderken ben geliyordum.
E) Yazar, son basılan kitabıyla tanınmıştı.

6. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla birleşik zamanlı fiil vardır?
A) Her tren yolculuğunda yanına şiir kitabı alırdı.
B) Hani seninle birlikte bağa gidecektik.
C) Sanmıyorum, bugün bize gelmeyecekler.
D) Tanınmış yazarları izleseydi daha başarılı olabilirdi.
E) Biliyorum ki bu salonda önemli misafirler ağırlanacak.

7. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik çekimli bir fiil kullanılmıştır?
A) Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana.
B) Yiğit başından devlet ırak değildir.
C) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
D) Kırılanın zararını bilene sor.
E) Körün istediği bir göz, iki olursa ne söz.

8. Aşağıdaki eylemlerden hangisi geniş zamanın rivayeti biçimindedir?
A) Ah, ben ne yapmışım!
B) Senin değerini anlayamamışım.
C) Boş yere seni sürgüne göndermişler.
D) Başından geçenleri danışmanına anlatmış.
E) Her zaman, bunda da vardır bir hayır, dermiş.

9. Aşağıdakilerin hangisinde eylem öğrenilen (duyulan) geçmiş zamanın hikâyesi ile çekimlenmiştir?
A) Hemen hemen her gün onu görmeye gelirdi.
B) Her geldiğinde ona gazete ve dergi getirirdi.
C) Bir gün sessizce elindeki gazeteyi okuyordu.
D) Bu sözler kızcağızı çok düşündürmüştü.
E) Ramazandan sonra da bayram gelecekti.

10. Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik çekimli değildir?
A) Dinleseydi deniz şarkımı, dalga dalga ağlardı.
B) Geceleri dururduk aya karşı hüzünle.
C) Rüzgâr bizden selam söyleyedursun sıladakilere.
D) Ben de çıkaydım Rize’nin yaylalarına.
E) Kim istemezdi ki bir çınar bir çınar gölgesine uzanmayı.

11. (I) Cemil Meriç’in meselesi vardı. (II) Yenilmiş bir medeniyetin çocuğuydu; (III) medeniyeti yenilmişti. (IV) Onun külleri arasında insanlığın yitiği bulunduğundan mabet inşa edercesine gece gündüz ter döktü. (V) Ufuklara sığmayan muzdarip çığlığı, idraki olanları sarsmıştı.
Numaralı cümlelerden hangisinde ek eylem yoktur?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı değildir?
A) Hastalıktan yüzü iyice karardı.
B) Bu kasabanın kavunlarını herkes bilirdi.
C) Güzel günler yavaş yavaş geliyordu.
D) Onu görmek için her sabah durağa giderdi.
E) Arkadaşıyla olan tüm bağlarını koparıyordu.

13. “İsim cümlelerinde kimi zaman, ek eylemin 3.tekil kişi ekinin kullanılmadığı da olur.”
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Aylardan en sevdiğim ay eylüldür.
B) Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.
C) Alaşehir, üzümün bol olduğu bir yerdir.
D) O, sınıfın en çalışkan öğrencisidir.
E) Sevgindir, beni sana bağlayan.

14. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) Gülünce sanki gözlerinin için gülerdi.
B) İki damla yaş süzüldü o al al yanaklarından.
C) Bize geldiklerinde saat üçe geliyordu.
D) Sen de başarılı bir öğrencisin, dedi.
E) Tren sabaha doğru gürültüyle gara yanaşmıştı.

15. (I) Şimdikilerin hiç bilmediği bir şeyi yapardık karın tadını çıkarmak için. (II) Pekmezle karı karıştırarak kar helvası yapardık. (III) Annelerimiz halıları karla süpürürdü. (IV) Yatak odalarımız soğuk olurdu; (V) ama soğuk odada yatıp kat kat yorganlarla ısınmanın tadı da başkaydı.
Numaralı cümlelerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) V. B) IV. C) III.       D) II.       E) I.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Bakkaldan aldığın ekmek bayatmış.
B) Dün seni arayamadığım için üzgünüm.
C) Medeni ilerlemenin iki kanadı vardır.
D) Çok naz âşık usandırırmış.
E) İnsan iyiliğin kölesidir.

17. “İstenen yere git, ar eyleme; istenmeyen yere gidip dar eyleme.”
Bu cümle ile ilgili söylenen aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Birleşik çekimli eylem vardır.
B) Birden fazla eylemsi vardır.
C) Ek fiil almış bir sözcük vardır.
D) Birden fazla birleşik çekimli fiil vardır.
E) İstek kipi almış bir fiil vardır.

18. “Ek eylem bazı yüklemlerde düşebilir. Ama yine de ek eylem görevi devam eder.”
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım yoktur?
A) Bitlis’te beş minare var.
B) Yüreğim yare dolu.
C) İsterim yanına geleyim.
D) Cebimde yok on pare.
E) Tüfeğim dolu saçma.

19.
Ana başa taç imiş,

Her derde ilaç imiş,
Bir evlat pir olsa da,
Anaya muhtaç imiş.
Bu dizelerde kaç tane ek fiil vardır?
A) 2     B) 3     C) 4    D) 5    E) 6

20. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, ek eylem almış bir sıfattır?
A) Ayşe, bu sınıfın en çalışkanıydı.
B) Evimizin en geniş odası oturma odasıdır.
C) Sıkıntılı günlerden sonra her şey güzelleşti.
D) Bana göre grubun en iyi oyuncusu Selim’di.
E) Güz mevsimi hasat mevsimi demektir.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.A, 4.D, 5.C, 6.D, 7.E, 8.E, 9.D, 10.C, 11.D, 12.A, 13.B, 14.B, 15.A, 16.D, 17.B, 18.C, 19.B, 20.A

ek eylem test 5 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap