Testler

Ekler Test 2

Ekler Testi

Yapım ekleri ve çekim eklerinin görevleri ile ilgili sorulardan oluşan bir testtir.

EKLER TEST 2

 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki kullanılmıştır?
A) Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşmüş.
B) Çok ama çok ihtiyacım var şu anda sana.
C) Sanırım bunun için biraz geç kaldık.
D) Hayatının her gününü iyi değerlendir.
E) Adamlar altınları aldılar ve kaçtılar.

2.“Senden ne istediklerini biliyor musun?” cümlesindeki altı çizili ekin görevi aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili ekle ortaktır?
A) İçgüdülerinbazen seni yanıltabilir.
B) İçi vişne suyu dolubardakla salona girdi.
C) Bu onun bana son bakışı olmuştu.
D) Onu keçi inadından vazgeçirmek zordur.
E) Zika virüsü kaç kişinin hayatını aldı?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eki kullanılmıştır?
A) Biraz zaman alacak ama yapabilirsin.
B) Sabah onda merkez kütüphanede buluşalım.
C) Çocuklar mersedesin yan camını kırmışlar.
D) Bu iş çok tehlikeli, gelmek istediğine emin misin?
E) Amca oğlu dağlarda gezmeyi sever.

4.“-ı” eki aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Kızının sizde olduğunu düşünüyor.
B) Yoksa neler olacağını biliyorsun değil mi?
C) Arşiv görevlisiolmayı çok istemişti.
D) Masal saatibitti haydi uyu bakalım.
E) Şirketimizin veri tabanına ne zaman sızmışlar?

5. “Kitabın son sayfasındaki parayı gördün mü?” cümlesindeki altı çizili ekle aynı görevdeki ek aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Onu verince buradan çıkıp gidecek misin?
B) Benim küçük şirin torunum nerede?
C) Acil kilitlenme işlemi başladı.
D) Salondakilerin hepsi bayıldı buna
E) Senin kızın gerçekten çok cesurmuş.

 6. “Bu atı bana babam aldı.” cümlesindeki altı çizili ekin göreviyle aynı görevde bir ek aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Arabanın aküsü ne çabuk bitti?

B) Turşu şişesi masadan düştü yere.
C) Sanatçının son albümü herkesin ilgisini çekmişti.
D) Akdeniz sahilleri ne güzeldir.
E) Çabuk ol, sekiz treni kaçacak.


7
. Bizim köyün muhtarı kim oldu?

Kitabın ortasından konuşmayaymışım.
Abimin telefonundan bir tane de ben istiyorum.
Bu yıl okulumuzda bilim şenliği yapılacak.
Yukarıdaki altı çizili “-ım” ekinin görevlerinden biri aşağıdakilerden hangisinde verilmemiştir?
A) Tamlayan eki
B) Şahıs eki
C) Fiilden isim yapan ek
D) İsimden fiil yapan ek
E) İyelik eki

8. “Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.” cümlesinde kaç tane ek kullanılmıştır?
A)3       B)4        C)5        D)6          E) 7

9.“Seni hep kıskandım.” cümlesindeki altı çizili ekin görevi aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili ekle özdeştir?
A) Yara bandıbulundurmalısın yanında.
B) Bu parçayı sana armağan ediyorum.
C) Şehrimizin yolları her yıl yeniden yapılıyor.
D) Sanat hayatının yirminci yılını kutladı.
E) Hedefi yazılım mühendisi olmaktı.

10. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili kelimelerden hangisinde daha fazla yapım eki kullanılmıştır?
A) Vizyona girecek filmin biletleri tükendi.
B) Saçlarını kazıttıktan sonra yanıma geldi.
C) Bu çocuğun düğününü kim yaptırdı?
D) Videonun hızlandırılmışını izledik.
E) Şu eşyaları aşağıya indirelim.

edebiyatsultani.com

11. “Herkes mi yalancı, herkes midolandırıcı?” cümlesindeki altı çizili kelimedeki eklerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) fiilden fiil yapan ek-fiilden fiil yapan ek-fiilden isim yapan ek
B) fiilden fiil yapan ek-fiilden isim yapan ek
C) fiilden isim yapan ek-isimden isim yapan ek
D) hal eki-isimden isim yapan ek
E) fiilden isim yapan ek-isimden isim yapan ek

12.“Öyleyse git,malının başında otur.” cümlesindeki altı çizili kelimede hangi ekler kullanılmıştır?
A) hal eki-iyelik eki
B) tamlayan eki-hal eki
C) iyelik eki-tamlayan eki
D) iyelik eki-hal eki
E) hal eki-tamlayan eki

13. “Çobanı kasabaya çağırttılar.” Cümlesindeki altı çizili kelimenin aldığı ekler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Fiilden isim yapım eki-kip eki-iyelik eki
B) Fiilden fiil yapan ek-şahıs eki-hal eki
C) Fiilden fiil yapan ek-kip eki-çoğul eki
D) Fiilden fiil yapan ek-kip eki-şahıs eki
E) Kip eki-fiilden isim yapan ek-şahıs eki

14. “Hızır’ı görünce Ceylin’in benzi sarardı.” cümlesindeki altı çizili kelimede hangi ekler kullanılmıştır?
A) fiilden fiil yapan ek-zaman eki
B) isimden fiil yapan ek-zaman eki
C) fiilden isim yapan ek-şahıs eki
D) isimden isim yapan ek-şahıs eki
E) isimden isim yapan ek-zaman eki

15. “Kızının aniden ölümüyle sarsıldı.” cümlesindeki altı çizili kelimedeki yapım ekiyle görev bakımından ortak ek aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde vardır?
A) Uçurtma elli metreyeyükseldi.
B) Serseriler masum çocuğu kovaladı.
C) Bardağı kıran hizmetliyi işten attılar.
D) Uydu alıcıları ne çabuk bozuldu?
E) Kendisine bağrılınca hemen yerinden fırladı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki kullanılmamıştır?
A) İki saatlik yol sekiz dakikaya indi.
B) Ilgaz tüneli bugün açılıyor.
C) İki şehir arasında kaç kilometrelik asfalt yol var?
D)Yaralıyı hemen hastaneye kaldırdılar.
E) Senden beni anlamanı beklemiyorum.

17.”-ler” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-gil” anlamında kullanılmıştır?
A) Çuvalları yan yana dizmişler.

B) Şehrimizdeki hurdacılar iyi para kazanıyor.
C) Sinirlenen futbolcular birbirlerine girdiler.
D) Halamlar akşam yemeğine bize gelecek.
E) Çocuklar sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkıyorlar.

18.”-ce” ekini alan hangi kelime durum bildirmektedir?
A) Sence ben bu işin üstesinden gelebilir miyim?

B) Öğretmenlerini sessizce dinlediler.
C) Dağ çantasının rengi kızılca.
D) Türkçe dünyanın en çok konuşulan dillerindendir.
E) Onca işimin arasında bir de sizinle ilgilenemem.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eki kullanılmıştır?
A) İşte bizim hikayemiz burada başlıyor.

B) Eski sokaklarda saatlerce dolaştık.
C) Hangi çocuk oyun oynamayı sevmez.
D) Burası balta girmemiş ormana benziyor.
E) İşte baba olmak bu yüzden çok zor.

20. Aşağıdakilerin hangisinde hem tamlayan hem iyelik eki almış bir kelime vardır?
A) Sabahın köründe kalkıp yollara düştük.

B) Kardeşimin bir kızı daha olacakmış.
C) İndirimli bilet uygulaması kaldırılmış.
D)Mavinin bin bir tonunu bulursunuz buralarda.
E) Adamın ayakkabı numarası kırk altıydı.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış bir kelime vardır?
A) Akacak kan damarda durmaz.

B) Bilgi edinmek için ne yapmalıyız?
C) Çocukları niye bu pis işlere soktunuz?
D) Ahmet’in o taraklarda hiç bezi yok.
E) Çekin onun kulaklarını.

22. “Şişeyi bir dikişte bitirdi.” cümlesindeki altı çizili kelimedeki eklerin görev bakımından özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ben senin yerinde olsam böyle yapmazdım.
B) Fabrika bacalarından zehir çıkıyordu.
C) Yıllarca dört duvar arasında yaşamış.
D) Çocuklarına bakmayı hiçbir zaman ihmal etmedi.
E) Yeni yılda nemlendirmeye dair bildiğiniz her şeyi unutun.

23.  “Senin yanın kadar korunacağı başka bir yer yok.” cümlesindeki altı çizili  kelimedeki eklerin görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) fiilden isim yapan ek, hal eki
B) fiilden fiil yapan ek, hal eki, iyelik eki
C) fiilden fiil yapan ek, fiilden isim yapan eki, iyelik eki
D) iyelik eki, hal eki, iyelik eki
E) isimden fiil yapan eki, fiilden isim yapan ek, iyelik eki

 24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme hal eki kullanılmıştır?
A) Eldiveni ne kadar da güzelmiş.
B) Ellerine sağlık anneciğim.
C) Ayda bir bilgisayarın klavyesi bozuluyor.
D) Oğlumu sana emanet ediyorum.
E) Beş Katlı Evin Altıncı Katı okundu mu?

25. “Şimdi sinirleri yatıştırma zamanı.” cümlesindeki eklerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) fiilden isim yapan ek-fiilden fiil yapan ek-isimden isim yapan ek
B) fiilden fiil yapan ek-fiilden fiil yapan ek-fiilden isim yapan ek
C) fiilden isim yapan ek-isimden isim yapan ek-isimden fiil yapan ek
D) isimden fiil yapan ek-isimden fiil yapan ek-isimden isim yapan ek
E) isimden isim yapan ek-isimden fiil yapan ek-fiilden isim yapan ek

 26.”İlyas, kaç gündür gözüm seni arıyor.” cümlesindeki  altı çizili ekin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) hal eki
B) isimden isim yapan ek
C) şahıs eki
D) eşitlik eki
E) iyelik eki

 edebiyatsultani.com

27.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bütün kelimeler yapım eki almıştır?
A) Adımlarını yavaşça atmalısın.
B) Akşama toplantı yapacağız.
C) İşine geldiğini nasıl duyuyor.
D) Yıkan, giyin, fırla.
E) Bandajı gece yatarken çıkar.

28.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hiçbir yapım eki kullanılmamıştır?
A) Bu hemen alışabileceğim bir şey değil.
B) Kamyon tartıda kaç kilo geldi?
C) Az önce otele girdi adam.
D) Arabayı çalıştır da toplantıya gidelim.
E) Ziyaret saatlerini hiç aksatmazdı.

 29.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A)Diyeceklerin çok önemli olsa gerek.
B) Sonra karşılıklı sustuk.
C) Zorla doğruldu yerinde ve gitti.
D) İki elini birden alnına götürerek beni selamladı.
E) Söylediği sözün önemini kavramamı istermiş gibi bir süre sustu.

30. ” O konferansta ben de bulunmuştum.” cümlesindeki altı çizili “-n” ekiyle aynı görevde kullanılmış “-n” aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Başları tıraşlıydı arkadaşların.
B) Yeni asker elbiseleri içinde, gözüme daha erişilmez göründüler.
C) İki saat sonra yolunsonuna gelinmişti.
D) Lafın sonunu getiremedi.
E) Diyeceğinbaşka bir şey var mı?

31. “Hep sırtımdan bıçakladınız.” cümlesinde altı çizili kelimedeki ekler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) fiilden isim yapan ek-kip eki-şahıs eki
B) isimden fiil yapan ek-fiilden fiil yapan ek-şahıs eki
C) isimden isim yapan ek-kip eki-şahıs eki
D) fiilden isim yapan ek-isimden fiil yapan ek-kip eki -şahıs eki
E) fiilden fiil yapan ek-kip eki-şahıs eki

32. “Her şeyin bir vaktvardır.” cümlesindeki altı çizili ekle aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi aynı görevdedir?
A) Şirketin vertabanına sızmışlar.
B) Caddeybayraklarla süslemişler.
C) Bizbarışa davet ediyorlar.
D) Bunu yapmakla benincitmiş olursun.
E) Siz de mi onun teklifini reddediyorsunuz.

 edebiyatsultani.com

Cevaplar:  1-D, 2-B, 3-C, 4-E, 5-A, 6-E, 7-D, 8-D, 9-B, 10-D, 11-A, 12-C, 13-D, 14-B, 15-B, 16-B, 17-D, 18-B, 19-A, 20-B, 21-B, 22-D, 23-C, 24-D, 25-B, 26-E, 27-D, 28-C, 29-B, 30-B, 31-D,
32-E

Testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

EKLER-TEST-2

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap