Genel Yaşam

ELİ İŞTE GÖZÜ OYNAŞTA

 

fatih pınar

Yaptığı işlere gerektiği gibi odaklanmayan insanlara söylenen bir deyimdir; ‘Eli işte gözü oynaşta’ deyimi. Çevremizi gözlemlediğimizde  bu deyimin anlatmak istediği durumları yansıtan pek çok insan görmemiz mümkündür.

Normal şartlarda insanların yaptığı işlere gerekli ciddiyeti ve hassasiyeti göstermeleri ve işlerini layıkıyla yapmaları beklenir. Çünkü gerektiği gibi yapılmayan işler insanların hoşuna gitmez ve insanlar nazarında gerekli takdiri alamaz. Zaten öylesine yapılan işlerden gerekli verim de alınamaz.

İnsanların yapmış oldukları işlere gerektiği gibi odaklanmaları ve işlerini mükemmel bir şekilde yapmaları yerinde bir beklenti ve nihai amacımız olabilir. Ancak bazen sözcük, sözcük gurupları veya deyimler meramlarını anlatırken mezkur konuyu haddinden fazla sınırlamış da olabilirler.

Aynen kültürümüze ters düşen atasözleri gibi. Bazı atasözleri vardır ki; mevcut değerlerimizin tam tersi anlama sahiptirler. Mesela: ‘İyilikten maraz doğar’ atasözü. İnancımıza göre iyilikten kötülük doğmaz; aksine iyilikten hayırlar doğar.  ‘Düşmanına bile iyilik yap’  görüşünü savunan bir inanç sistemine mensup bir toplumda yaşamaktayız.

Meseleleri kendi bağlamında değerlendirmek bazen bize göre yanlış gibi görünen sözlerin gelişim şartlarına göre haklılık paylarının olabileceğini göstermektedir. ’İyilikten maraz doğar’ atasözünü söyleyen insan belki de iyilik yapmayalım anlamında söylememiş olabilir.

Belki de iyilik yapma konusunda temkinli olmak gerektiğini, bazı insanların yapılan iyilikleri istismar etmeye alışmış olduklarını da kastetmiş olabilir. Atasözünün gelişim aşamalarını tam olarak bilemediğimiz için ne niyetle söylendiğini bilemiyoruz.

Bildiğimiz bir şey varsa o da şudur ki; her konuyu kendi bağlamında  değerlendirmek ve olaylara farklı açılardan bakmak bizlere yeni ufuklar kazandırabilir.

Bu cümleden olarak ben de diyorum ki; ‘’Eli işte gözü oynaşta’’ diyenlere inat; eliniz işte gözünüz oynaşta olsun. Yani bulunduğunuz ortamda sadece bir iş yapmayın; aynı anda birden fazla iş yapmanın yol ve yöntemlerini araştırın. Odaklanma gerektirmeyen işlerde mesela televizyon izlerken sadece televizyon izlemeyin; aynı anda bayanlar için örgü işleri yapın, sevdiğimiz bir diziyi izlerken bilgisayarımızdan on parmak klavye programını çalışın ya da farklı elle yazı çalışması yaparak beynimizin her iki lobunun çalışmasını sağlayın. Etkinlikler kişinin ilgi alanına göre değişebilir.

Böylelikle diğer insanlar bir dizi başında saatlerini geçirirken, sizler yeni bir beceri veya beceriler kazanmanın hazzını yaşayabilirsiniz.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap