Testler

Fiil Kipleri Test 1

FİİL KİPLERİ TEST 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipi zaman bildirmemektedir?
A) Meydanın en loş havzasından bir ses bağırıyordu.
B) Ona bazı eşyalar götürelim.
C) Kendisinin aç olduğunu o an hatırladı.
D) O da halk için kurulmuş bayram sofrasına koştu.
E) Zambak resmi hiç mi hiç karın doyurmaz.

2. Aşağıdakilerden hangisinde dilek kiplerinden biri bulunmaktadır?
A) Bir insanın hem aç, hem geceyi nerede geçireceğini bilememesi başlı başına bir dertti.
B) Anlatılmayacak kadar hoş bir sesti bu.
C) Tıpkı bir bülbülün ötüşünü andırıyor.
D) Bir çeşme yalağında servet dolu sandık var.
E) Şarkıyı kuş gibi, huzurlu, gamsız bir şekilde söyle.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, emir kipiyle çekimlenmiştir?
A) Üçer üçer köşeye doğru ilerleyelim.
B) Beni böyle görürseniz korkup telaşa kapılmayınız.
C) Peşinden gelmesi için ona işaret etmelisin.
D) Keşke ben de onlarla pikniğe gitsem.
E) Kimse onların peşinden gitmeye cesaret edemedi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber, hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiillere örnek gösterilebilir?
A) Bir yandan da evlerin pencereleri kapanıyor, soğuk gittikçe artıyordu.
B) Asım onun yanına geldi, elinin tersiyle şöyle bir itti.
C) “Hey durun ahlaksızlar! O kadını bırakın!” diye gürledi.
D) Homurdanıyor, ağzından köpükler çıkararak onları ısırıyordu.
E) Kuş uçup gitti, elimizde yarasa kaldı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipi kullanılmıştır?
A) Kalmak istedi, ancak çok sersemlemişti, her tarafı pek ağrıyordu.
B) Bu Paris’in çamuru da amma kötü kokuyor.
C) “Eyvahlar olsun, donacağım.” diye bağırdı.
D) Boş yere böyle deli gibi koşturma.
E) O zaman bu saman alevinin karşısına geçeyim.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil gereklilik kipindedir?
A) Böyle deli gibi koşup kaçacağına geri dön.
B) Parıldayan ışığa doğru yol almalısın.
C) Lütfen ilerlemeye devam ediniz.
D) Sema abla geçerken bana selam verir.
E) Elindeki bastonla etrafını yoklayarak ilerliyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kipinde anlam kayması vardır?
A) Nihayet herkesin anladığı dille konuşan birine rastladı.
B) Sütü almak için yarın size gelirim.
C) Sonra köre arkasını dönüp yoluna devam etti.
D) Bodrum pencerelerinden tırmanıyorlardı.
E) Üç zavallı dilenci ise hâlâ İsmail’in peşini bırakmamışlardı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin yapılış zamanıyla cümlenin söylenme zamanı aynıdır?
A) Şaşkın şaşkın bu kalabalığın arasında yürüyor.
B) Bir ara geri dönmeyi düşündü.
C) Onun için çaresiz, bu dalgaya kendini bırakarak ilerledi.
D) O zaman kendini geniş bir meydanlıkta buldu.
E) Koltuk değneklerini kaldırdığı gibi yere atmış.

9. Aşağıdaki cümlelerde bulunan kiplerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Bir ara geri dönmeyi düşündü.
B) Fakat artık iş işten geçmiş.
C) Bir kabus görüyormuş gibi başım dönüyor.
D) Burası ne tuhaf yer.
E) Ona bu işi nasıl başardığını anlatmalısın.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi istek kipiyle çekimlenmiştir?
A) Herkes komşusuna aldırmadan bağırıp çağırıyor.
B) İtiş kakışta hırpani elbiseler yırtılmış.
C) Hiçbir şey söyleme, sessiz sedasız otur.
D) Haydi şuraya oturalım biraz!
E) Bana öyle hitap etmeyiniz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipinin olumsuzuyla çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) O zamana kadar Emre kendini toparlayamaz.
B) Fakat Ceyda yenilgiyi kabul etmez.
C) Arkadaşınızı dinlemeden yargılamaya kalkmayınız.
D) Madem öyle biz de gitmeyelim.
E) İhtiyar kadının homurdanmasına aldırış bile etmedi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın olumsuzu ile çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Zeynep böyle durumlarda hiç istifini bozmaz.
B) Fener parası falan ödemeyeceksin.
C) Buralarda seni bir daha görmeyeceğim.
D) Bunu bir daha yapmamalısın.
E) Darağacının hiçbir şeyi eksik değildi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipinde anlam kayması vardır?
A) Saat üçte bize geliyor.
B) Niye ayakta duruyorsun?
C) Çocuklar böyle nereye gidiyor?
D) Üç çocuk bezelyeleri ayıklıyor.
E) Çekyatta kitabını okuyor.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?
A) Şu ağaca tırmanabilir misin?
B) Üstelik de onlara teşekkür etmelisin.
C) Nalan ödevlerini yapıyor.
D) Zavallı şair de epey heyecanlı dakikalar yaşadı.
E) Birazdan buradan çıkan yemekleri yiyebilecekti.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber, hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiillere örnek gösterilebilir?
A) Böyle yapmasa bu kadar beklenmedik olaylar karşısında aklını oynatır.
B) Odanın içinde gidip geliyor, bir iskemlenin yerini değiştiriyor.
C) Eğildi; fakat doğrulduğu zaman elinde bir hançer vardı.
D) Dudakları kabarmış, burun delikleri açılmıştı.
E) Arkadaşlık nedir, bilir misin sen?

16. Aşağıdakilerden hangisinde görülen geçmiş zaman kipi ile çekimlenmiş bir fiil kullanılmıştır?
A) Eğik duran uzun, siyah kirpiklerinden tarifi imkansız ışık çıkıyor.
B) Tasvir etmek istediği zaman modellerinin yüzünde hep bu ifadeyi canlandırır.
C) Peki, senin hoşuna gitmek için bir insan ne yapmalı?
D) O zaman sevgi dolu bir eda ile sormuş.
E) Esmeralda ciddi bir tavırla ona baktı.

 

Cevaplar: 1-B, 2-E, 3-B, 4-C, 5-E, 6-B, 7-B, 8-A, 9-E, 10-D, 11-C, 12-A, 13-A, 14-C, 15-A, 16-E

Bu yazıyı word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

fiil kipleri test 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap