Testler

Fiil Kipleri Test 4

FİİL KİPLERİ TEST 4

1.Aşağıdakilerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?
A) Duyarım yazmışsın iki satır mektup,
     Vermişsin trene hâlini unutup.
B) Kara tren gecikir belki hiç gelmez, 
     Dağlarda salınır da derdimi bilmez.
C) Dumanın savurur hâlimi görmez,
     Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez.
D) Yara bende derman sende,
     Ya kendin gel ya da bana gel de.
E) Bir türlü gözümden gitmez.
     Ne gurbetlere düşmüşüm

2. Aşağıdakilerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?
A) Başın öne eğilmesin.
B) Ağladığın duyulmasın.
C) Yukarıya kaldır yüzünü.
D) Çekmişti, gözlerine sürme.
E) Aldırma gönül aldırma.

3. “Adam aldırma, çek git diyemem aldırırım.
      Çiğnerim, çiğnenirim; hakkı tutar kaldırırım.”
Yukarıdaki dizelerde kaç tane çekimli fiil kullanılmıştır?
A) 5         B) 6         C) 7       D) 8        E) 9

4. Aşağıdaki cümlelerden hanisinin yüklemi kişi (şahıs) bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Derslerine çalışmazsan sınıfta kalacaksın.
B) Okulda dün beni aramışsın.
C) Bu konuyu bize bir güzel anlatsın.
D) Pazar alışverişinde babana yardım etmelisin.
E) Dünkü toplantıya yine gelmemişsin.

5. Aşağıdakilerden hangisinde geniş zamanın olumsuzu ile çekimlenmiş bir eylem vardır?
A) Ne ağlarsın benim zülfü siyahım,
     Bu da gelir bu da geçer ağlama.
B) Göklere erişti feryadım ahım,
     Bu da gelir bu da geçer ağlama.
C) Bir gülün çevresi dikendir hardır,
     Bülbül har elinde ah ile zardır.
D) Ne de olsa kışın sonu bahardır,
     Bu da gelir bu da geçer ağlama.
E) Daimiyem her can ermez bu sırra,
     Gerçek âşık olan erer o nura.

6. Senden yalnız bir gül kaldı ellerimde
Üzülsem bil ki dertliyim
O kötü günümüzü düşündüğün zaman
Belki bir nebze kendime gelirim
Bu parçada aşağıdaki eylem kiplerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Emir
B) Geniş Zaman
C) İstek
D) Dilek-Şart
E) Bilinen Geçmiş Zaman

7. Aşağıdakilerden hangisinde hem haber hem de tasarlama kipi ile çekimlenmiş eylemler vardır?
A) Sarı saçlarını deli gönlüme,
     Bağlamışım çözülmüyor Mihriban.
B) Ayrılıktan zor belleme ölümü,
     Görmeyince sezilmiyor Mihriban.
C) Yâr deyince kalem elden düşüyor,
     Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor.
D) Lambada titreyen alev üşüyor,
     Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban.
E) Her nesnenin bir bitimi var ama,
    Aşka hudut çizilmiyor Mihriban.

8. Bir yüz tanıdım, ruhuma nakşoldu zamanla.
Bir yüz ki bütün hatları şimşekle doluydu.
Ben yalnız onun resmine daldım heyecanla.
Benden çocuğum, yalnız onun şiirini duydu.
Bu dörtlükte kaç tane çekimli fiil vardır?
A) 1      B) 2       C) 3       D) 4       E) 5

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin, sözün söylendiği zamanda gerçekleştiği anlaşılmaktadır?
A) Sesler duymaktayım, davran ve boğuş!
B) Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
C) Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!
D) Mehmet’im, sevinin, başlar yüksekte!
E) Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman (anlam) kayması yoktur?
A) Dört kaplumbağa bir gün pikniğe çıkar.
B) Erzakları hazırlayıp yola koyulurlar.
C) Derken otuz yıl sonra piknik yerine varıyorlar.
D) Hemen erzakları çıkarmaya başlarlar.
E) Gazozları, açmak için açacak getirmemişler.

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eylemin gerçekleşmesinin koşula bağlı olduğunu bildiren bir kip vardır?
A) Bugünün bir daha asla doğmayacağını düşün.
B) Sevgi her zaman karşılık görür, kin de…
C) Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır.
D) Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.
E) Dağlara çıkmayan, uzakları göremez.

12. Bu akşam aklıma yine sen geldin
Dersi bıraktım, çalışamadım
Saat bire geliyordu aney yatamadım
Uyku gözüme girmedi
Sen bu saatlerde beşiğimi sallardın
Uykunu harap ederdin benim için
Ağladığım zaman, sancılandığım zaman.
Yukarıdaki parçada kaç tane olumsuz çekimli fiil kullanılmıştır?
A) 3        B) 4           C) 5           D) 6          E) 7

13. Aşağıdakilerden hangisi için zaman kavramından bahsedilemez?
A) Yağmur iyilerin de üzerine yağar, kötülerin de…
B) Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar.
C) Hızlı yaşamanın ötesinde, hayatın bir anlamı olmalı.
D) Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz.
E) Yardım almaya alışanlar, gün gelir buyruk almaya da alışırlar.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem emir hem istek kipi vardır?
A) İzin ver ağam ben eve gideyim.
B) Ah çekip de arkam sıra dağlar var.
C) Bakarım bakarım sılam görünmez.
D) Aramızda yıkılası dağlar var.
E) Nerde güzel görsen ona çevrilme.

15. I. Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun?
II. Gördün güzelleri beni unuttun.
III. Sılaya dönmeye yemin mi ettin?
IV. Gayrı dayanacak özüm kalmadı.
V. Mektubu yazacak sözüm kalmadı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen eylemlerden hangileri herhangi bir kişi eki almamıştır?
A) I.-III.
B) II.-IV.
C)I.-II.
D) I.-IV.
E) IV.-V.

16. “En son söyleyeceğimi başta söyleyivereyim isterseniz: Siz bu sınavı kazancaksınız.”
Altı çizili sözcüğün kipi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) koşul
B) istek
C) geniş zaman
D) gereklilik
E) emir

17. Gün geldi (I) saat çaldı (II),
Aranızda verin (III) yer (IV);
Sararmış(V) biri kaldı (VI)!
Numaralı sözcüklerden hangileri çekimli eylem değildir?
A) I.-II.
B) II.-IV.
C) III.-V.
D) IV.-V.
E) V.-VI.

18. Aşağıdakilerin hangisinde geniş zaman kipinin olumlu ve olumsuz çekimi bir arada kullanılmıştır?
A) Bizi telefonla arar, belki hiç gelmez.
B) Söyleyene değil söylenene bak.
C) Burası garipler hanı, ıpıssız.
D) Kimi kimsesi olmadığını bilmiyordum.
E) İyice yorulmuşsun, uyumayacak mısın?

19. “Gelme ecel gelme üç gün ara ver.
         Al benim sevdamı götür yâre ver.”
Yukarıdaki dizede kaç tane çekimli fiil kullanılmıştır ve bu çekimli fiillerin kipi nedir?
A) 4-dilek
B) 6-istek
C) 6-emir
D) 4-koşul
E) 2-gereklilik

20. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan sözcüklerin hepsi fiildir?
A) Acıkan doymaz, susayan kanmaz.
B) Cömert derler, maldan ederler.
C) Çaldık, kesmedi; dürttük, geçmedi.
D) Çalma elin kapısını, çalarla kapını.
E) Bir işi bitiremeyince başka işi konuşma.

21. I. Bizim ilde cana kıyan beyler var.
II. Bizim buğday benizli zülfü dolaşık
III. Gitme diye beni yolda eğler var.
IV. Karacaoğlan der ki; Kendim öveyim.
V. Taşlar alıp kara bağrımı döveyim.
Bu dizelerden hangisinde hem haber hem dilek kipi vardır?
A) I.         B) II.          C) III.      D) IV.        E) V.

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.E, 4.C, 5.E, 6.C, 7.B, 8.D, 9.A, 10.E, 11.C, 12.A, 13.C, 14.A, 15.E, 16.B, 17.D, 18.A, 19.C, 20.C, 21.D

fiil-kipleri-test-4 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap