Testler

FİİLİMSİLER TEST 2

FİİLİMSİLER TEST 2

1.Yeni şairlere kızmamak elde değil. Kendi milletlerinin yazınından yararlanmak yerine adını atlaslara bakmadan göremeyeceğimiz hiç duymadığımız milletlerin edebiyatlarına özeniyorlar. Başkalarını taklit etmeyi seviyorlar.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A) kızmamak
B) yazınından
C) bakmadan
D) duymadığımız
E) taklit etmeyi

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemsi kullanılmamıştır?
A) Şiirlerinin güncel konulara yönelmesi onu öteki şairlerden ayırıyor.
B) Son kitabı beklenmedik bir ilgi gördü okurdan.
C) Garipçiler, hiç de sanıldığı gibi toplumu anlatan şiirler yazmadılar.
D) Trafik, kırmızı ışıkta geçen şoföre ceza kesti.
E) Bazı şehirlerdeki hava kirliliği sorunu doğalgazla çözüldü.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil yoktur?
A) Hafta sonunu tarlada zeytin toplayarak geçirdik.
B) Su problemini çözmek için ne yapmamız gerekiyor?
C) Hayallerinin peşinden gitmeyi unutma.
D) Odun kırma işi o kadar da kolay değilmiş.
E) Salataya sıkmak için turunç topluyormuş.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-maz” ekini alan kelime sıfat fiil değildir?
A) Aramıza aşılmaz duvarlar örüyorsun.
B) Ne söylersen söyle, yüzü kızarmaz onun.
C) Bodrum katta hava almaz bir yerde yaşıyordu.
D) Suyu içilmez bir mahalleye taşındık.
E) Ucu kesmez bıçakla kurban kestim.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil cümleye farklı bir anlam ilgisi katmıştır?
A) Oflayarak puflayarak bir yere varamazsın.
B) Şimdi sütünü içip yatıyorsun.
C) Dediklerini anlamadan ne yapabilirim ki?
D) Kalorifer peteğini elleyince ellerim yandı.
E) Bu çocuk dinlenmeksizin çalışıyor.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil kullanılmıştır?
A) Kişilerin eksik yanlarını görmezden gelebilmeliyiz.
B) İnsanlar yakınlaştıkça birbirlerini daha yakından tanıyabilir.
C) Birbirimize ruhumuzun çirkin taraflarını gösterecek kadar yaklaşmadan birbirimizden ayrılmak belki daha iyi olur.
D) Bazen insanlarla çok samimi olmaktansa onlardan uzak durmak daha iyi olur.
E) Bir kez hayallerinin gerçek olduğunu kabul edip öyle davranmalısın.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır?
A) Sanatçının hayallerden kaçamayacağını kabul edelim.
B) İçeriği önemseyen bir yapısı var.
C) Tiyatro konusu yönüyle yaşamış en iyi yansıtmış türlerden biriydi.
D) Ender rastlanır taşlardandır kehribar.
E) Yarın satılacak mallar kenara yığılmış.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A) Bakışlar, pek çok sözden daha önemli ve etkileyicidir.
B) Odunları kesme görevi bana verilmişti.
C) Sonradan görme insanlardan fayda gelmez sana.
D) Sanat niteliği taşıması için güzelin peşinden koşmalısın.
E) Kaligrafi sanatını öğrenme sürecim devam ediyor.

9. “-mış” ekini alan bir kelime için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sıfat tamlaması kurabilir.
B) Tamlamada tamlayan olabilir.
C) Adlaşmış sıfat olabilir.
D) Fiilimsi olabilir.
E) Olumsuzu kullanılmaz.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil kullanılmamıştır?
A) Hava kararır kararmaz evde ol.
B) Emekleye emekleye balkona çıkmış.
C) Nehir boyunca kayıkla gezinti yapmış.
D) Otobüs beklerken bir kazaya şahit oldum.
E) O, bana laf atmadan rahatlayamaz.

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sıfat fiil olarak kullanılamaz?
A) alıngan
B) pişecek
C) unutulmuş
D) döner
E) kirlenmiş

12. Sarı; kıskançlığın, çekememezliğin, ihanetin rengi sayılır. Fransa’da 16.yüzyılda hainlerin ve suçluların kapıları sarıya boyanırmış. Bugün de sevgilisine, kıskançlığını sarı güller göndererek anlatıyor genç aşık.
Yukarıdaki cümlelerde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1       B)2         C) 3        D) 4        E) 5

edebiyatsultani.com

13. İnsanda iyiyi, güzeli arama ihtiyacını uyandıracak araç sanat eğitimidir. Oysa bizde sanat eğitimi ihmale uğramış bir evlattır. Ömründe bir kere tiyatroya gitmemiş insanlar çoğunluktadır.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane eylemsi vardır?
A) 2    B)3     C) 4      D)5      E) 6

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır?
A) Zamanında daha fazla anlattırmak, daha fazla dinlemek, daha fazla bilmek ve öğrenmek mümkünken, hikayenin kahramanı henüz sağken ve bu kadar yakınken nasıl bu kadar gafil olabilmişim?
B) Yerine yenileri koyulamayan eksik sözcükler meramına artık yetmeyince Menije görünmeye başlamıştı evimizde.
C) Hafızası kelimelerine ihanet edip Farsça kelimeler dilinden yapraklar gibi ağır ağır düşüyordu.
D) Gözlerinin feri söneli yıllar olmuştu.
E) Derkenarlarıyla, satır aralarıyla, yazılanlardan çok yazılmayanlarıyla uzayıp giden bir mektuptu.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A) Beklenen mektup hâlâ gelmedi.
B) Bir de cevap almıştım, işte şu elimde tuttuğum zarfın içinde.
C) O, Tebriz, Batum, Tiflis, Bakü hattında halı ticareti yapmış bir tacirdi.
D) Bana anlattıklarını bir de şuradaki masaya anlatman gerekiyor.
E) Bakü’de bulunduğu sırada Bolşevik İhtilali patlak vermiş.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil kullanılmıştır?
A) İkisinin de birleşip büyük bir ırmağa dönüşmeden önce ayrı ayrı akıp geldikleri kumullu yataklar, mecralar, kimyalar var.
B) İstanbul’a geçmek niyetiyle Trabzon’a şöyle bir uğradığını sanmış, ama büyükannemle evlenince burada kalmış.
C) Benim var olmam için birbirine doğru akmış bu iki ırmağın birleştiği yerde milyonlarca ihtimal arasında mümkünlerden bir mümkünüm ben.
D) Dedemin bile başaramadığı şeyi başarmak yani geri dönmek lazım.
E) Şehri görmek arzusuyla daveti kabul ederek üç ay önce Bakü’ye gittim.

17. “Merak, zamanı gelmiş bir katmer gibi açılıyor içimde.” cümlesindekiyle aynı türde bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) İstanbul üzerinden Bakü’ye gitsem hem aynı zamanı harcayacağım hem de böylesi bir rota bana abes gelecek.
B) İstanbul’dan jet ile bir buçuk saatte alınacak mesafeyi üç saatte buradan üç saatte alacak.
C) Böylece yeryüzüne elli bin metre yükseklikten bakabildik.
D) Hiçbir şey bir noktaya dönüşmüyor, sadece ben biraz uzaktan bakıyorum.
E) Kuş uçuşu gitmişiz oradan.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Azerbaycan Hava Yolları’na ait bir uçakta abartılı makyajlarıyla Rus hosteslerin ikram ettiği kahveyi yudumlarken başımı cama dayamış dışarıyı seyrediyorum.
B) Sonunda yolculuk bitiyor, Bakü’ye iniyoruz.
C) Sempozyum boyunca misafirperverliğini esirgemediği gibi dün de bana şehri gezdirdi.
D) Yasemin’in hazırladığı güzergahta çoğunlukla yürüyerek dolaştık.
E) Az ötede, akordeonunu göğsüne yaslayarak parkın alçak duvarı üzerine oturmuş bir sokak çalgıcısı.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?
A) Burada tanıştığım bir genç kız var. Adı Yasemin.
B) Neşeli tavırlarıyla insanı kendine hayran bırakan bir hali var.
C) Nasıl bir yol arkadaşı olacağını henüz ne o biliyor ne de ben.
D) Sağlam gövdeleriyle asırlık ağaçlar koyu ve derin gölgeler arasında parıldıyor ve hafif bir rüzgar esince birçok yaprak ağır ağır düşüyordu.
E) Onun böyle kavranması, algılanması içimi eziyor.

20. Yaşadığı yere bunca yabancı duran bu adam, Sovyetlerin dağılmasından sonra gitmeyenlerden biri. Yanık, çok yakıcı, çok içli bir ezgiyle başlıyor. Büyülenmiş gibi ilerliyorum. Ben sözünü tutmayan köyün çocuklarından biri değilim, o da fareli köyün kavalcısı değil ama böyle bir müziğin etkisinden kurtulmak imkansız.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane  fiilimsi vardır?
A) 3    B)4        C)5       D) 6        E) 7

21. “-maz” ekini alan aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilimsidir?
A) Ummaz bunları senden.
B) Bu ağacın yaprakları dökülmez.
C) Benim zamanıma müdahale etmez o.
D) Bu kadar zaman yetmez ama ona güvenmem için.
E) Tahmin edilmez bir cevaptı bu benim için.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Kasım yağmurunun altında, henüz tanıştığım bir genç kızla aynı şala sarınmış, ömrümün yolculuğunun programını yapıyoruz.
B) Ne kadar kolaymış bunca yıl cesaret edip de niyet bile edemediğim o büyük yolun kapısının önümde açılması.
C) Ciddi ciddi konuşuyoruz, şartları tartarak döküyoruz.
D) Yağmur çoktan durmuş, hava neredeyse açmış.
E) Avludan geçiyor, eyvanlara açılan hücrelerden birine giriyoruz.

23. İncecik limon dilimini fincanımın içine bırakıyorum yavaşça. Kaşığın porselene dokunurken çıkardığı sesi dinliyorum ve bu yolculukta eğer bir kişi ile birlikte olacaksam bunun Yasemin olması gerektiğini anlıyorum. Bana bir yol arkadaşı lazım olduğu için değil. Gidebileceğimize, daha bulabileceğimize inandığı, bunu bir fantezi olarak görmediği ve en çok da o dünyadan olduğu, o dünyanın cilvelerine tanık olduğu için.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane sıfat fiil vardır?
A) 5     B)6     C)7      D)8       E)9

24. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A) Dedem öldükten sonra onun evinde bulunan, yer yer paslanmış, eğrilip bükülmüş bir kutu bu.
B) Kapağını açarken elim kesildi.
C) Tarhlarda açmış birkaç nergis rüzgara teslimdi.
D) İsmail dayım bu vapurla Balkan Harbi’ne gitmiş, derdi anam.
E) Meydanda bir kalabalık var, fakat alışıldık kalabalık değil.

25. Bu fotoğrafa ne kadar baktığımı bilmiyorum ama hayli uzun süre bakmış olmalıyım. Çünkü şekillerin sislendiğini, bulandığını, buğulandığını fark ettim önce. Sanki resim bana yaklaştı. İlk anda yorgunluğuma verdim, gözlerimi kırpıştırdım. Evet biçimler netleşti. Hayat kaldığı yerden devam etmeye başladı.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Beş tane fiilimsi vardır.
B) Zarf fiil kullanılmamıştır.
C) İsim fiil vardır.
D) Cümlelerden birinde hem isim fiil hem sıfat fiil vardır.
E) Adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır.

edebiyatsultani.com

CEVAPLAR:

1.B, 2.E, 3.A, 4.B, 5.D, 6.C, 7.A, 8.C, 9.E, 10.C, 11.A, 12. B, 13. C, 14.A, 15.D, 16.B, 17.B, 18.A, 19.E, 20.E, 21. E, 22.D, 23.E, 24.D, 25.A

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

FİİLİMSİLER TEST 2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap