Yazılı Soruları

Hızlı Okuma Teknikleri 2.Dönem 1.Yazılı

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………. LİSESİ, HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI:

1. Hızlı okumada içgüdünün güçlenmesi için neler yapılmalıdır?Yazınız.(10)

2. Geriye dönük okumanın nedenleri nelerdir? Açıklayınız. (10)

3. İyi bir okumada bulunmayan nitelikler nelerdir? Bunları gidermek için neler yapılmalıdır? Yazınız. (10)

4. Okumadan okuma uygulamasında okuma amacı hakkında hangi soruları yanıtlamalıyız?Yazınız. (10)

5. Fotoğrafik okuma nedir? Açıklayınız. (10)

6. Öğrenmeyi engelleyen etmenler nelerdir? Yazınız. (10)

7. Üç aşamalı sorgulama prensibinin aşamalarını yazınız, bu aşamalardan birini açıklayınız ve bu aşamada hangi sorular sorulduğunu belirtiniz. (10)

8. Hızlı okuma esnasında not alma ve işaretlemeyle ilgili olarak neler yapılmalıdır? Açıklayınız. (10)

9. Sözcük dağarcığını geliştirmek için neler yapılmalıdır? Yazınız. (10)

10. Öğrenme nedir? Yazınız. (10)
Başarılar dilerim.
Süleyman Kara

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………. LİSESİ, HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI CEVAPLARI:

1. Hızlı okumada içgüdünün güçlenmesi için neler yapılmalıdır?Yazınız.(10)
a) Hızlı okumaya hemen başlanmalıdır.
b) Hızlı okuma iki aşamada yapılmalıdır.
c) Hızlı okuma alışkanlık haline geitirilmelidir.
d) Daha hızlı ve etkin okumak için uygulanacak içgüdü sözleşmesi yapılmalıdır.

2. Geriye dönük okumanın nedenleri nelerdir? Açıklayınız. (10)
a) Metin zorluğu
b) Okumada dikkatsizlik
c) Okumayı önemsememe
d) Yoğun olarak okumaya yönelmemedir.

3. İyi bir okumada bulunmayan nitelikler nelerdir? Bunları gidermek için neler yapılmalıdır? Yazınız. (10)
a) Okurken başın sağa sola hareket etmesi yorgunluğa ve baş ağrısına neden olur.
b) Sözcükleri parmakla veya kalemle izlemek hızı keser ve kötü bir görünüm oluşturur.
c) Masada okurken parmakla işaret ederek okumayı sürdürmek hıza ters etki yapar. Okurları zora koşan bu davranış sinir bunalımı ile sonuçlanır.
Gevşeyerek, dinlenerek, yorgunluğunu gidererek okumak en iyi yöntemdir.

4. Okumadan okuma uygulamasında okuma amacı hakkında hangi soruları yanıtlamalıyız?Yazınız. (10)
a) Bu metni niçin seçtiniz?
b) Metinden ne kadar bilgi bekliyorsunuz? Örneğin yalnızca ana düşünce mi, bütün gerçeklere ulaşma düşüncesi mi yoksa yeni bir bilgi mi?
c) Elde edeceğiniz bilgi özellikle bir işe yarayacak mı? Örneğin işteki bir problemin çözümüne, derslerde işlenen konulara yardımcı veya temel bilgi verecek mi?

5. Fotoğrafik okuma nedir? Açıklayınız. (10)
Keskin bakışla göz dikme yerine, dalgın ve yumuşak bir gözle tüm sayfa ya da paragrafa bakarak gerçekleştirilen okumadır.

6. Öğrenmeyi engelleyen etmenler nelerdir? Yazınız. (10)
a) Diğer insanların olumsuz tavır ve etkileri
b)Düşüncelerdeki değişiklik
c) Yeni becerileri uygulamak için yeterli inanca sahip olmamak
d) İyi olmadığını kabullenip kolaya kaçmak
e) Bireysel şevk ve istek eksikliği

7. Üç aşamalı sorgulama prensibinin aşamalarını yazınız, bu aşamalardan birini açıklayınız ve bu aşamada hangi sorular sorulduğunu belirtiniz. (10)
a) Bilgi toplama: Yapıtı sorgulama amacı ile temel bilgiler edinmektir. Yazı türü, tipi, erişmek istediği hedefler saptanmaya çalışılır. Temel bilgi saptamaları çok ayrıntılı olmayabilir, yalnızca bilgi toplamaya yarayıp okuma kararına yardımcı olmalıdır. Bu aşamada şu sorular sorulur: Ne? Kim? Ne zaman? Niçin? Nasıl? Nerede? Ne kadar sık?

8. Hızlı okuma esnasında not alma ve işaretlemeyle ilgili olarak neler yapılmalıdır? Açıklayınız. (10)
Not alma, okuma hızını azaltarak verimi düşürür. Sınıftaki diğer öğrencilerin dikkatini dağıtarak onları konudan uzaklaştırır. Metnin karışıklık derecesine ve uzunluğun bağlı olarak not almanın gerekliliği önceden karara bağlanmalıdır. Not alınacaksa ana sözcükler ve kavramlar alınmalıdır. İşaretleme, konuya geri dönme bakımından yararlı olabilir; ama not almak yersizdir.

9. Sözcük dağarcığını geliştirmek için neler yapılmalıdır? Yazınız. (10)
a) Yeni karşılaşılan sözcüklerin tanımları öğrenilmeli ve metin okunurken bunlara dikkat edilmelidir.
b) Ders kitaplarındaki sözcükler listesi, sözcüğün geçtiği sayfayı göstereceğinden, bağlam yakalanmaya çalışılmalı ve indeks işlevinden yaranılmalı.
c) Metnin anlaşılmaması durumunda, sözcükler daha iyi kavranmaya çalışılmalı.
d) Sözcük ya da deyimin metnin ilk defa neresinde geçtiği araştırılmalı.
e) Nasıl ve hangi bağlamda kullanıldığı kavranmalı ve araştırılmalı

10. Öğrenme nedir? Yazınız. (10)
Deneyim veya deneme sonucunda davranışlarda oluşan kalıcı değişikliklerdir.

 

Hızlı Okuma Teknikleri 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Hızlı Okuma Teknikleri 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap