Yazılı Soruları

Hızlı Okuma Teknikleri 2.Dönem 2.Yazılı

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………….. LİSESİ LİSE 2 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR:

1. Eleştirel yaklaşımlı okumayı üç maddede açıklayınız.
2. Kitap okumada yazardan ve eserin yapısından doğan engelleri yazınız.
3. Yineleyerek okumada hızlandırma önerilerinden beşini yazınız.
4. Anahtar sözcükleri bulma tekniği için okumanın üç temel kuralı vardır. Bunlar nelerdir? Yazınız.
5. Çalışma için okumada değiştirgecin etkin süreci hangi aşamalardan oluşur? Bunları yazınız.
6. Kavrayışa etki eden faktörler nelerdir? Yazınız.
7. Kolon okuma türlerini yazınız.
8. Hızlı okumaya alışmak için ne yapılmalıdır? Hızlı okumayı yavaşlatan nedenler nelerdir? Yazınız.
9. Eleştirel yaklaşımlı okuma daha çok hangi yazılarda kullanılır? Yazınız.
10. Yavaş okumada hızlandırma önerileri nelerdir? Yazınız.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………….. LİSESİ LİSE 2 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARIDIR:
1. a. Bilimsel içeriği göz önüne alarak düşünmek:Doğrular, düşünceler, tema ve öyküler, yazarın ne yazmak istediğinin öngörüsü.
b. Yazarın konuyu nasıl algıladığı: Konuyu seçmesi, sıralaması, bilişim ifadesini kullanması, konuyu tarafsız ele alıp işlemesi, metnin etkin ve verimli olması için yapısal etken ve etmenler
c. Yazarın yazımdaki başarı derecesi: Yazarak iletmek isteği ile okunan metnin bağdaşması ve çakışmasıdır.

2. a. Yazarın üslubu, seçtiği dil
b. Edebi, felsefi teknik bilgi yoğunluğu veya yoksunluğu
c. Gramer ve yazım hataları
d. Yapıta olan ilgi ve yazı hakkındaki ön bilgi.

3. a. Bilinmeyen sözcükler olsa bile, okuma aşkınızı kesmeyiniz.
b. Anımsanmasını istediğiniz yerleri işaretleyin ya da zihninizde not ediniz.
c. Okuma bittiğinde önemli gördüğünüz noktaları anımsamaya çalışınız.
d. Güçlük çektiğinizde metni yeniden gözden geçiriniz.
e. Okuma tarzınızı kendi kontrolünüze alınız.

4. a. Önemli tümcelerin tamamını okumak
b. Yardımcı fikirleri anlatan tümceleri hızlıca geçmek
c. Metnin temasını ivedili olarak bulmaktır.

5. a. Göz atma
b. Amaç belirleme
c. Seçici okur olma
d. Güven sağlama
e. Revizyon ve gözden geçirme
f. Kıyaslama
g. Doğrulama ve değerlendirme

6. a. Algılama hızı
b. Algılama doğruluğu
c. Bilişime erişim yetenek ve usu
d. İstek ve amaç
e. Konsantrasyon, yoğunlaşma

7. a. Tek kolon okuma
b. Çift kolon okuma
c. Üçlü kolon okuma
d. Çapraz okuma
e. Zikzak okuma
f. Sicim okuma
8. Hızlı okumaya alışmak için öncelikle sesli okuma terk edilmeli, dudak kıpırdatmamaya özen gösterilmelidir. Alışkanlığın terk edilememesi durumunda uyarıcı görevle, işaret parmağı dudaklar üzerine konulmalı ve kıpırdamalar yok olmalıdır. Okurların, düşünmezsem anlayamam korkusu hızlı okumayı yavaşlatmaktadır.

9. Yaratıcı yazılarda, buluş açıklamalarında, yeni bilgi ve düşünce üreten makalelerde kullanılır.

10. a. Yanlış davranışları düzeltmeye çalışınız.
b. Gözünüzün sözcükler üzerinden kayıp geçmesini sağlayınız.
c. Seslere kulak asmayınız.
d. Gözlerinizi fazla hareket ettirmeden okumaya çalışınız.
e. Sessiz ve bütünsel okumak için zaman harcadığınıza üzülmeyiniz, uygulamayı sürdürünüz ki işiniz kolaylaşsın.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap