Testler

İsimler Test 2

İsimlerle ilgili 20 soruluk testtir.

İSİMLER TEST 2

1.Her gece yağmur (I)yağar rüyalarına (II)
Yoksa sen kuzum bir ırmak (III) mısın ona
Sevgi (IV )için ıslandığın bu ormanda
Ağaçlar (V) gibi tahammül edersin yağmura
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I numaralı sözcük somut isimdir.
B) II numaralı sözcük çoğul isimdir.
C) III numaralı sözcük tekil isimdir.
D) IV numaralı sözcük soyut isimdir.
E) V numaralı sözcük topluluk ismidir.

2. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi, soyut isimdir?
A) Balıkçılar hazırlıklarını tamamlayınca bir tekne ile denize açıldılar.
B) Sıla özlemi bitmiyor, tersine gün geçtikçe artıyor.
C) Açık havaya çıkınca gözlüğünü taktı.
D) Bu çanta birkaç günden beri masada duruyor.
E) Yazısını yazmak için yanında kalem taşır.

3. Tam otların (I) sarardığı zamanlar
Yere (II) yüzükoyun (III) uzanıyorum
Toprakta (IV) bir telaş, bir telaş
Karıncalar öteden beri dostum (V)
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) I.      B) II.       C) III.       D) IV.        E) V.

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde altı çizili sözcüklerin ikisi de isim değildir?
A) Anlattı erenler: Bir bahar değil
Âşığın ömründe bin bahar varmış
B) Hicranla ağaran bu saçlar değil
Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış
C) Sorardım sırrını hiç düşünmeden
Bu fani gönlümün sevinci neden
D) Beni günden güne meğer genç eden
Daima değişen maceralarmış
E) Dolmadan boşalmaz birinin yeri
Gönlümde, anladım, her dem baharmış

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır?
A) Bir toplumun gelişmesi kitap okumasıyla yakından ilgilidir.
B) Eğitim vakfının mütevelli heyeti, yarın toplanacakmış.
C) Kenan’la yıllar önce bir dost meclisinde tanışmıştım.
D) Öğleden sonra okulun bahçesinde top oynardık arkadaşlarla.
E) Annem, gül demetini bir vazoya yerleştirdi güzelce.

6. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür?
A) Dağların başına duman, sis çökmüş.
B) Başladı bahçemde yaprak dökümü
C) Tükendi ömrümde baharlar, yazlar
D) Gurbetlik garibe meskenmiş, yurtmuş
E) Kaç çınar yeşerdi, bu baharda

7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynı değildir?
A) Toprağa gözyaşı değil, gönlüm düşüyor anne.
B) Acıyı parmak uçlarıyla tanır her çocuk.
C) Gözlerimi kızıl bir akşam rengine çevirdi.
D) Bu mevsim insanlar, göç yolunu ararlar.
E) Yeryüzünde gördüğüm rüyalar yetmiyor bana.

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Hüznün adı gurbet olsun baş köşeye otursun.
B) Dili yoktur rüyanın, ince yorum gerekir.
C) Ömür yelesi elimizde bir kısraktır.
D) Sen hâlâ hüzün yüzlü bir çocuksun.
E) Baharın beyazlığına kaç güvercin saldım.

9. Yaktı yanardağ gibi can yurdunu son bakış
Ve gönlüm koşmaz oldu maceralar ardında
Önünde dün beyazlar giyinirken kara kış
Bugün sensiz kalan yaz kara bağlar ardında
Bu dizelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) can
B) son
C) yurdunu
D) gönlüm
E) yaz

10. Nedendir de kömür gözlüm nedendir
Şu geceki benim uyumadığım
Çetin derler ayrılığın derdini
Ayrılık derdine doyamadığım
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İsmin yerini tutan sözcük kullanılmıştır.
B) Özel isim kullanılmıştır.
C) Soyut isim kullanılmıştır.
D) Dil sanatsal işlevde kullanılmıştır.
E) Hem tekil hem çoğul isim vardır.

11. Bağından (I) her güzel bir gül (II) seçerdi,
Bundan mı sarardın soldun, ey gönül?
Kadınlar (III) geçerdi, kızlar (IV) geçerdi,
Bir zaman aşk (V) için yoldun, ey gönül
Numaralanmış sözcüklerden hangisi soyut isimdir?
A) I.      B) II.      C) III.       D) IV.        E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Şair, boğaz kenarındaki çay bahçesinde uzun süre güneşin batışını izledi.
B) Yorgun romancının ölümsüz eserler vermesi çok zordur.
C) Ölçülü ve uyaklı şiirler okuyucunun her zaman ilgisini çekmiştir.
D) Ağıtlarda ölüm karşısında duyulan acı dile getirilmiştir.
E) Şair, yazın dünyasına lirik şiirler yazarak adım atmıştır.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?
A) Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan
B) Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya
Giriyor, birbiri ardınca, ilahi yapıya
C) Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher
Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer
D) Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri
Üzengi öpmeye hasretti Garb’ın elçileri
E) Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgârını
Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, çeşidi bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Yalvardım, yakardım, köpürdüm taştım
Bir gece rüyamda sana ulaştım
B) Uçtum hasretinle, döndüm kuşa ben
Geldim Yalnızçam’a, Ardanus’a ben
C) Hani vaatlerin? Nerdesin Çoruh
Hâlâ boynu bükük, yerdesin Çoruh
D) Çamlar sisten çıkmış, sesini kısmış
Evler ayağının ucuna basmış
E) Birikmiş yamaca hepsi üst üste
Hepsinin kulağı sendeki seste

15. Eskişehir’e bağlı Seyitgazi’de bir kaya anıtı, güneşin ilk ışınları onu öpünce onuruna dikildiği o büyük kralın adını fısıldar: “Midas…”
Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Çoğul isim
B) Özel isim
C) Somut isim
D) Topluluk ismi
E) Soyut isim

16. Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta(I)
Ben bu kaldırımların (II) emzirdiği çocuğum (III)
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta (IV)
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum (V)
Bu dizlerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. sözcük, tekil isimdir.
B) II. sözcük çoğul isimdir.
C) III. sözcük somut isimdir.
D) IV. sözcük topluluk ismidir.
E) V.sözcük cins ismidir.

17. Ilgaz, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle her dönemde tatilcileri kendine çeker. Sayısız mesire yeri, piknik yapmak ve dağ havası solumak isteyenlere geniş olanaklar sunar. Çam kokuları arasında yürüyüş yapmak, balık tutmak, yaylaya çıkmak en önemli etkinlikler arasında yer alır.
Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) Serin
B) Zengin
C) Geniş
D) Kokuları
E) Önemli

18. Ilıman iklimi ve humusla karışık kumlu toprakları seven sarımsak ilkbahar başında dikilir.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özel isim, soyut isim, çoğul isim
B) Cins ismi, topluluk ismi, çoğul isim
C) Özel isim, somut isim, tekil isim
D) Cins ismi, soyut isim, tekil isim
E) Cins ismi, somut isim, tekil isim

19. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen kavrama uygun bir örnek değildir?
A) İdareciler halkın sorunlarına çözüm bulmak zorundadır. (topluluk ismi)
B) Bugün yetkin sanat eserlerine hava ve su kadar ihtiyacımız var. (soyut isim)
C) Bu kitaba albenisi olan, ölçüleri farklı ama günümüzle ilgisi olan yazıları seçtik. (çoğul isim)
D) Şimdi kendimi kelebekler kadar özgür hissediyorum. (cins ismi)
E) Çocukların o saf neşesini taşımak isterim her an. (somut isim)

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı kullanılmıştır?
A) Eğitim bir çocuğun geleceğine yapılan en iyi yatırımdır.
B) Sanatın gelişimi için sanatseverlere de önemli görevler düşüyor.
C) Kitap fuarlarının yazarlarla okurları buluşturduğuna tanık oluyoruz.
D) Ulusların kalkınmasında eğitimli bireyler önemli bir rol oynar.
E) Gençlerin sözcük dağarcığının zenginleşmesi kitap okumalarına bağlıdır.

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.C, 4.D, 5.D, 6.D, 7.D, 8.B, 9.B, 10.B, 11.E, 12.D, 13.D, 14.C, 15.D, 16.D, 17.D, 18.E, 19.B, 20.D

isimler test 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap