Gazel Örnekleri

Kadı Burhaneddin’in Gazelleri

Kadı Burhaneddin'in Gazelleri

Kadı Burhaneddin şiirlerinde tasavvufun düşünce ve mecazlarına yer vermekle beraberi daha çok lirizmden hoşlanan ve dünya zevklerini dile getiren bir şairdir.

KADI BURHANEDDİN’İN GAZELLERİ

GAZEL 1

Ölmüş tenüme aşkı anun rûh değül mi
Gamzesi ile dil dahi mecrûh değül mi

Aşkiyle kavuştu gönlüm yoluna anın
Aşk ile kahılan kapu meftûh değül mi

Kirpüğü ne kılduğunı sen sanma muammâ
Gönülde anun yâresi meşrûh değül mi

Bin yılda eğer Nûh yaşadı ise bin yaş
Ol yaş bana bir lâhza-i memnûh degül mi

Ma’şûk ile âşık bir olur âşk oduyla
Mâdih dahi pes hem yine memdûh değül mi

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

4 yorumlar

  • Merhaba,
    Onun sarhoş gözü bilir ki ben aşk sarhoşuyum. (Ayrıca) Ben manevi olarak aklı başında biriyim, (ancak) aşkın delisiyim.
    Şerh etmeme yardımcı olur musunuz lütfen çok acil ?

    • Göz, divan şiirinde sevgili imajı ile birlikte kullanılır. Göz ise sevgilinin en dikkat çekici özelliğidir. Divan şiirinde göz karadır ve kaş ve kirpikler ile birlikte kullanılır. Göz bir afettir ve aşığı yok eder. Veya aşığı büyüler. Sevginin gözü işlevselliği, şekli, ve etkileri açılarından , sihir, cellat, cadu, afet, büyü, maral, badem, gazal, kafir, hûn-feşân, hûn-hâr, Harut ve Marut, ok, kuyu, ayna vb ile ilişkilendirilir. Göz renk olarak genellikle kara, siyah, ender olarak da elâ dır. Göz en çok nergis, ahu ,maral, ahu-yu hoten , ceylan ve bademe benzetilmiştir.Sevgilinin gözü ile sihir, büyü, Babil kuyusuna kapatılan sihir ve büyü melekleri olan Harut ve Marut arasında alakalar kurulur. Sevgilinin gözleri Harut ve Marut’a sihir ve büyü ilimlerini öğreten sihir ve büyü merkezi gibidir. Sevgili aşığa baktığı zaman onu büyüler. Aşığı kendinden geçirtir. Aşığın gözleri kamaşır ve başka hiç bir şeyi göremez hale gelir.

      Sevgili bakışıyla aşığı sarhoş eder. Aşıktaki normal olmayan, sıra dışı haller aşkın cezbesinden dolayı aşığın kendisini kaybetmesi durumudur. Şair kendisinin de diğer insanlar gibi normal haller sergilediğini ancak sevgilinin aşkı sevdası yolunda zaman zaman normal dışı tavırlar sergileyebileceğini belirtiyor. Bu durum da gayet normaldir diyor.

Yorum yap