Genel

KİTAP ve OKUMAYLA İLGİLİ SÖZLER

“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendin bilmezsin bu nice okumaktır.” Yunus Emre

” Ölünce unutulmak istemezseniz, ya okumaya değer eser yazın veya yazılmaya değer işler başarın.” Benjamin Franklin

“Yasalar ölür  kitaplar ölmez.”Bulwer Lytton

“İyi kitaplar babalarını ebedîleştiren çocuklardır.” Eflatun

“Bir kitap  içinizdeki donmuş değerleri parçalayarak bir balta olmalıdır.” Franz Kafka

“İçinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur.” Geothe

“İyi bir kitap insana can veren kandır.” John Milton

“Dünyayı yöneten  kalem  mürekkep ve kâğıttır.” Jonathan Swift

“Ben kitaplarımı değil  kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.” Montaigne

“Kitaplardan insanı tanıdım.” Roosevelt

“Kitaplar soğuk ama  güvenilir dostlardır.” Victor Hugo

“Kitapları seviyor musunuz öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir.” Jules Chore

“Ahlâk kurallarına uyan veya uymayan bir kitap diye bir şey yoktur  kitaplar ya iyi yazılmıştır ya kötü.” Oscar Wilde

“Kitaplar  beynin çocuklarıdır.” J. Swift

“Bütün iyi kitapları okumak  geçmiş anıların o mükemmel kişileri ile konuşmaya benzer.”Anonim

“Yazarlar ölür  kitaplar kalır.” Bulves Ligtton

“Kâmil odur ki; koya her yerde bir eser
Eseri olmayanın yerinde yeller eser.”Hadimî

“Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi bizi uyarmıyorsa ne işe yarar?” Franz Kafka

“Okuduğumuz eser, sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurmalıdır.”Alexandre Pope

“Ümitle açılıp  kazançla kapanan kitap iyi bir kitaptır.” Alcott

“İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur.” Mark Twain

“Kültür  bilginin şuurlaşmasıdır.” Ahmet Selim

“İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır.” Francis Bacon

“İlk defa yeni bir kitap okumaktansa  okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır.” Lord Dudley

“Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir.” Scilus

“Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.” Carlyle

“Kitap ruhun ilacıdır.” Japon Atasözü

“Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık eser okunmalıdır.” Samuel Johnson

“Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla ölçülür.” Herbert Spencer

“Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam mutlu olacaktır.” Sir John Herschell”

“Kitaplar insanların yolunu aydınlatır.” Çin atasözü

“Kitap aklın ilacıdır.”Ovidius

“Okula her şey yapabilirsiniz  ama okulun kitaplığı yoksa  hiçbir şey yapmamış olursunuz.”J. Ferry

“Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. Ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun.” Dale Carnegie

“Yabani uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir.” Voltaire

“Yaşayan insan zekası  ölmüş insanlarla en iyi ilgiyi kitaplarla kurar.” Bouee

“Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez.” Caryle

“Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.” Horace

“Kitapsız yaşam kör  sağır ve dilsiz yaşamaktır.” Seneca

“Kitaplar zekanın çocuklarıdır.” Jonathan swift

“Kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır.” Roosevelt

“Tanrım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.” Konfüçyüs

“Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.” William Shakespeare

“Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynidir: ateş,  nem  zaman ve içindekiler.” Paul Valery

“İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur.” Balzac

“Kitaplar benim sevgili dostlarım  gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden  bana görevlerimi anımsatırlar.” Alphonse Daudet

“Otuz yaşına gelinceye kadar kitapları sevmeyen,  sonraları da onları anlayacak kadar sevmeyecektir.” Clarendon

“Eğer bizi yaşamaya ve daha büyük bir susamışlıkla içmeye yöneltemiyorsa kitapların ne anlamı
var?” Henry Miller

“Kitaplar çoğunlukla kitabı yazan kimselerin en iyi duygularını  en doğru düşüncelerini  en sağlam kanılarını en temiz umut ve ülkülerini taşırlar.” Victor Hugo

“Okuduğunuz bir yapıt sizi fikren yükseltir  içinizi doldurursa onun hakkında hüküm vermek için
başka bir kural aramayınız; yapıt iyidir ve usta elinden çıkmıştır.” La Bruyére

“Size en çok yardım eden kitaplar  sizi en çok düşündüren kitaplardır.” Teodor Walker

“Kitaplar insanlara çoğunlukla kendi talihlerini açmak için yetenek aşılarlar.” Anonim

“Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: günün kitapları ve her zamanın kitapları.” Ruskin

“Kitapsız büyüyen çocuk  susuz büyüyen ağaca benzer.” Çin atasözü

“Kitaplık kurmak  tapınak yapmak kadar kutsaldır.” Victor Hugo

“Kitaplar da dostlar gibi az  fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar.” Jonerianna

“İyi bir kitap bir hazineye benzer; sıkıntılı zamanlarda onun yerine geçer.” Halig

“Kitaplar sessiz öğretmenlerdir.” Gellius

“Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdurlar.” Ovidius

“Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek  yüreği ve aklı,  dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.” Maksim Gorki

“Bir insanı öldüren  Tanrının aynası, akıl sahibi bir yaratığı öldürmüş olur; ama aklın ürünü olan kitabı yok eden  aklın kendisini yok etmiş olur.”John Milton

Kitap hayatı okumaktır…

İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır. “Francis Bacon”

“İlk defa yeni bir kitap okumaktansa, okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır.” Lord Dudley

“Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir.” Scilus
“Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.” Carlyle

“Kitap ruhun ilacıdır.” Japon atasözü

“Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık eser okunmalıdır.” Samuel Johnson

“Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla ölçülür.” Herbert Spencer”

“Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam mutlu olacaktır.” Sir John Herschell

“Kitaplar insanların yolunu aydınlatır.” Çin atasözü

“Kitap aklın ilacıdır.” Ovidius

“Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. Ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun.” Dale Carnegie

“Ulusları ilerleten, yükselten zengin kitaplardır.” Anatole France

“Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez.” Caryle

“Bir ulusun en değerli hazinesi, onu yükselten yayınıdır.” Churchill

“Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynidir: ateş, nem, zaman ve içindekiler.”Paul Valery
“İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur.” Balzac

“Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden, bana görevlerimi anımsatırlar. Alphonse Daudet

“Kitapların yakıldığı yerde insanlar da yakılır.” Heinrich Heine

“Eğer bizi yaşamaya ve daha büyük bir susamışlıkla içmeye yöneltemiyorsa kitapların ne anlamı
var?” Henry Miller

“İnsan sevmiyorum ben. Gerçek insanları sevmiyorum. Fazla sıkıcılar. O yüzden kitaplarda bulduğum ve gerçek olmadıklarını bildiğim insanlar ruhumu dinlendiriyor. “Ali Lidar

“Televizyonu çok eğitici buluyorum. Ne zaman birisi televizyonu açsa, yandaki odaya gider ve kitap okurum.” Groucho Marx

“Kitap, zekâyı kibarlaştırır!” Cemil Meriç

“Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yalnız yarım kilo kâğıt, mürekkep ve tutkal satmış olmazsın, ona tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. Sevgi, dostluk, mizah ve geceleyin denizde dolaşan gemiler, eğer o kitap gerçekten benim anladığım anlamda bir kitapsa, onun içinde bütün gökler ve yer vardır.” Christopher Morley

“Okumak insanı bin bir gözlü yapar.” Rainer Maria Rilke

“Bence kitap okumak, âşık olmaktan veya seyahat etmekten aşağı kalan bir deneyim değildir.” Jorge Luis Borge

“Şu anda hangi kitabı okuyorsun?” sorusu basit bir soru değildir aslında. “Sen aslında kimsin ve nasıl biri olmak istiyorsun” sorusunu sormanın farklı bir yoludur. Will Schwalbe

“Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.” Mark Twain

“İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır.” Francis Bacon

“Kitaplar çoğunlukla kitabi yazan kimselerin en iyi duygularını, en doğru düşüncelerini, en sağlam kanılarını, en temiz umut ve ülkülerini taşırlar.” Victor Hugo

“Kitapları seviyor musunuz? Öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir.” Jules Chore

“Kitaplarda kendimize rastladığımızı sandığımız yerlerin altını çizeriz.” Metin Üstündağ

“Kitap onu satın alanın malı değildir. Kitabın mülkiyeti olmaz. Kitap, onun parasını ödeyen, alışverişini yapan ve evindeki rafa koyanın malı değildir. Kitap, okuyucusunun malıdır; sayfasını açanın, okuyanın, anlayanın, hissedenin, tat alanın, ondan etkilenenin malıdır. Kelimeleriyle daha çok ünsiyet kuranın, satırlarına daha fazla aşina olanın, harfleriyle arasında gizli bir ruh yakınlığı olanın malıdır.” Ali Şeriati

“İyi bir kitap, gerçek bir hazinedir.”Bulwer Lytton

“Kitapların kokusunu seviyordu. Yeni bir kitap açtığında hiç görmediği bir yer, tanışmadığı bir dost gibi kokuyordu.” Rocket Writes a Story

“Bir kitabın kaderini, okuyucunun zekâsı belirler.”Latin Atasözü

“Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.” Thomas Carlyle

“Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir.”D. Scilus

“Kitaplar ruhun gıdasıdır.” Japon Atasözü

“Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.” Teodor Walker

“Para ile mutluluk satın alınabilir mi? -Evet. Kitap alınabiliyor mesela.” La Edri

“Kitaplar, başka bir yerde olmak isteyen insanlar içindir.”Mark Twain

“Yatmadan önce okuyabileceğiniz iyi bir kitap ya da dergiye sahip olduğunuzu bilmek zevklerin en büyüğüdür.” V. Nabokov

“Eski Türk filmlerinde görmüşsünüzdür belki… Genç kızlara düzgün yürümeyi öğretmek için başına bir kitap koyar ve kitabı düşürmeden dik yürümesini öğretirler. Demek ki kitap her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın, insana düzgün yürümeyi ve dik durmayı öğretir.” Sunay Akın

“Binlerce kitap okuyun ki kelimeleriniz bir nehir gibi aksın.” Virginia Woolf

“İyi kitap, okura ‘Yazar benim hakkımda bunca şeyi nasıl biliyor?’ dedirtebilen kitaptır.” Alain De Botton

“Okuma hevesimi dünyanın bütün hazinelerine değişmem.”Tolstoy

“Kendimi unutmak için kendimi kollarına attığım ve başımı göğsüne bastırdığım bu işlerden biri de kitaptı. Ne güzel bir unutmalık.” Ali Şeriatî

“Kitaplarda aradığım, dürüstçe bir oyalanmanın yarattığı hoş duygulardır sadece, ya da amacım öğrenmekse, kendimi tanımama yardım edecek, daha iyi nasıl yaşanacağını ve ölüneceğini bana öğretebilecek bilgi bulmak isterim. ” Montaigne

“Kitabı eğlence için okumazdım, kitap benim için yeni bir dünya, yeni bir ben yaratmak, kendi derinliklerimi keşfetmek için bir araçtı.” Ertürk Akşun

“Kimse hoşuna gitmeyecek şeyleri duymak istemez, ne hayatta ne de bir kitapta!” Ayşe Kulin

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap