Genel

KİTAP ve OKUMAYLA İLGİLİ SÖZLER

“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendin bilmezsin bu nice okumaktır.” Yunus Emre

” Ölünce unutulmak istemezseniz, ya okumaya değer eser yazın veya yazılmaya değer işler başarın.” Benjamin Franklin

“Yasalar ölür  kitaplar ölmez.”Bulwer Lytton

“İyi kitaplar babalarını ebedîleştiren çocuklardır.” Eflatun

“Bir kitap  içinizdeki donmuş değerleri parçalayarak bir balta olmalıdır.” Franz Kafka

“İçinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur.” Geothe

“İyi bir kitap insana can veren kandır.” John Milton

“Dünyayı yöneten  kalem  mürekkep ve kâğıttır.” Jonathan Swift

“Ben kitaplarımı değil  kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.” Montaigne

“Kitaplardan insanı tanıdım.” Roosevelt

“Kitaplar soğuk ama  güvenilir dostlardır.” Victor Hugo

“Kitapları seviyor musunuz öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir.” Jules Chore

“Ahlâk kurallarına uyan veya uymayan bir kitap diye bir şey yoktur  kitaplar ya iyi yazılmıştır ya kötü.” Oscar Wilde

“Kitaplar  beynin çocuklarıdır.” J. Swift

“Bütün iyi kitapları okumak  geçmiş anıların o mükemmel kişileri ile konuşmaya benzer.”Anonim

“Yazarlar ölür  kitaplar kalır.” Bulves Ligtton

“Kâmil odur ki; koya her yerde bir eser
Eseri olmayanın yerinde yeller eser.”Hadimî

“Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi bizi uyarmıyorsa ne işe yarar?” Franz Kafka

“Okuduğumuz eser, sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurmalıdır.”Alexandre Pope

“Ümitle açılıp  kazançla kapanan kitap iyi bir kitaptır.” Alcott

“İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur.” Mark Twain

“Kültür  bilginin şuurlaşmasıdır.” Ahmet Selim

“İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır.” Francis Bacon

“İlk defa yeni bir kitap okumaktansa  okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır.” Lord Dudley

“Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir.” Scilus

“Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.” Carlyle

“Kitap ruhun ilacıdır.” Japon Atasözü

“Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık eser okunmalıdır.” Samuel Johnson

“Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla ölçülür.” Herbert Spencer

“Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam mutlu olacaktır.” Sir John Herschell”

“Kitaplar insanların yolunu aydınlatır.” Çin atasözü

“Kitap aklın ilacıdır.”Ovidius

“Okula her şey yapabilirsiniz  ama okulun kitaplığı yoksa  hiçbir şey yapmamış olursunuz.”J. Ferry

“Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. Ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun.” Dale Carnegie

“Yabani uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir.” Voltaire

“Yaşayan insan zekası  ölmüş insanlarla en iyi ilgiyi kitaplarla kurar.” Bouee

“Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez.” Caryle

“Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.” Horace

“Kitapsız yaşam kör  sağır ve dilsiz yaşamaktır.” Seneca

“Kitaplar zekanın çocuklarıdır.” Jonathan swift

“Kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır.” Roosevelt

“Tanrım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.” Konfüçyüs

“Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.” William Shakespeare

“Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynidir: ateş,  nem  zaman ve içindekiler.” Paul Valery

“İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur.” Balzac

“Kitaplar benim sevgili dostlarım  gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden  bana görevlerimi anımsatırlar.” Alphonse Daudet

“Otuz yaşına gelinceye kadar kitapları sevmeyen,  sonraları da onları anlayacak kadar sevmeyecektir.” Clarendon

“Eğer bizi yaşamaya ve daha büyük bir susamışlıkla içmeye yöneltemiyorsa kitapların ne anlamı
var?” Henry Miller

“Kitaplar çoğunlukla kitabı yazan kimselerin en iyi duygularını  en doğru düşüncelerini  en sağlam kanılarını en temiz umut ve ülkülerini taşırlar.” Victor Hugo

“Okuduğunuz bir yapıt sizi fikren yükseltir  içinizi doldurursa onun hakkında hüküm vermek için
başka bir kural aramayınız; yapıt iyidir ve usta elinden çıkmıştır.” La Bruyére

“Size en çok yardım eden kitaplar  sizi en çok düşündüren kitaplardır.” Teodor Walker

“Kitaplar insanlara çoğunlukla kendi talihlerini açmak için yetenek aşılarlar.” Anonim

“Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: günün kitapları ve her zamanın kitapları.” Ruskin

“Kitapsız büyüyen çocuk  susuz büyüyen ağaca benzer.” Çin atasözü

“Kitaplık kurmak  tapınak yapmak kadar kutsaldır.” Victor Hugo

“Kitaplar da dostlar gibi az  fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar.” Jonerianna

“İyi bir kitap bir hazineye benzer; sıkıntılı zamanlarda onun yerine geçer.” Halig

“Kitaplar sessiz öğretmenlerdir.” Gellius

“Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdurlar.” Ovidius

“Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek  yüreği ve aklı,  dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.” Maksim Gorki

“Bir insanı öldüren  Tanrının aynası, akıl sahibi bir yaratığı öldürmüş olur; ama aklın ürünü olan kitabı yok eden  aklın kendisini yok etmiş olur.”John Milton

Kitap hayatı okumaktır…

İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır. “Francis Bacon”

“İlk defa yeni bir kitap okumaktansa, okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır.” Lord Dudley

“Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir.” Scilus
“Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.” Carlyle

“Kitap ruhun ilacıdır.” Japon atasözü

“Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık eser okunmalıdır.” Samuel Johnson

“Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla ölçülür.” Herbert Spencer”

“Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam mutlu olacaktır.” Sir John Herschell

“Kitaplar insanların yolunu aydınlatır.” Çin atasözü

“Kitap aklın ilacıdır.” Ovidius

“Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. Ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun.” Dale Carnegie

“Ulusları ilerleten, yükselten zengin kitaplardır.” Anatole France

“Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez.” Caryle

“Bir ulusun en değerli hazinesi, onu yükselten yayınıdır.” Churchill

“Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynidir: ateş, nem, zaman ve içindekiler.”Paul Valery
“İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur.” Balzac

“Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden, bana görevlerimi anımsatırlar. Alphonse Daudet

“Kitapların yakıldığı yerde insanlar da yakılır.” Heinrich Heine

“Eğer bizi yaşamaya ve daha büyük bir susamışlıkla içmeye yöneltemiyorsa kitapların ne anlamı
var?” Henry Miller

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap