Roman Yorum-Özet

KORKUNÇ YILLAR- CENGİZ DAĞCI

KORKUNÇ YILLAR

Cengiz Dağcı’nın eserlerinin pek çoğunda olduğu gibi Korkunç Yıllar isimli eserinde de Rusların Kırım’da yapmış oldukları asimile çalışmaları anlatılmaktadır.

Eserimizin başkahramanı Sadık, Kırım’ın Karadeniz’e yakın bir köyünde doğup büyüyen bir delikanlıdır. Ruslar bu köydeki Türkleri rahat bırakmazlar. Bir kısmını tutuklarlar, bir kısmını öldürürler. Burada yaşayan Türklerin alfabelerini değiştirmek suretiyle kültürlerinden uzaklaştırmaya çalışırlar. Camileri yıkarlar, tarihi eserleri yok ederler. Buradaki halkın diğer bölgelerdeki Türkler ile bağlantılarını kesmeye çalışırlar.

Burada yaşayan orta yaşlı Türkler kendi kültürlerine bağlıdır. Çocuklarını hem iyi bir Türk milliyetçisi olarak yetiştirmeye çalışırlar hem de Siyer-i Nebi gibi dini kitapları okutarak İslam dinini unutturmamaya çalışırlar.

Gençler genelde Türk gelenek ve göreneklerine göre yetişir, ancak istisnalar da yok değildir. Rusların baskısı ve dayatma eğitimleri ile kendi değerlerinden uzaklaşmış ve Rusların değerlerini benimsemiş Süleyman gibi insanlar da vardır.

Sadık, Rus mektebine giderek Rus ordusuna subay olmak zorunda kalır. İkinci Dünya Savaşı’nda tank teğmeni olarak görev almak zorunda kalan Sadık, Ukrayna’da Almanlara esir düşer. Esir kamplarında çok zorluklar çeken Sadık burada güzel olaylara da şahit olur. Esir kamplarındaki Türkler arasında çok güzel bir dayanışma vardır. Bu insanlar birbirlerine hayatları pahasına da olsa yardım etmekten geri durmazlar.

Bu kamplarda dikkat çeken bir başka olay da Kırım’da yaşayan halkların milliyetleri ve dinleri ne olursa olsun bir birlerine karşı yaptıkları dayanışma ve bir birlerine duydukları sevgidir. Sadık esir kampında bu insanlardan çok yardım görmüştür.

Sadık Kırımlı bir Yahudi vasıtasıyla hemşerilerini bulur, Kırımlı bir Ermeni vasıtası ile de zindandan kurtulur. Kırımlı İskender’in yardımı ile de aşçı olmuştur. Bu olay Sadık’ın hayatında dönüm noktası olmuştur. Aşçılıktan sonra bir Alman başçavuşunun emir eri olan Sadık, Alman başçavuşu tarafından Rusya’nın aleyhine casusluk yapması için zorlanır. Sadık bu teklifi reddeder ve daha sonra Sadık’ı yeni oluşturulan Türkistan ordusuna gönderirler.

Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar isimli eserinde Kırımlı Türklerin içinde yaşamış oldukları  zorlukları okuma imkanına sahip olabileceğiz.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap