Genel Ders Notları

MASAL, ÖZELLİKLERİ, TÜRLERİ

MASAL:

Olağanüstü özellilere sahip kahramanların başından geçen olağanüstü olayların belirsiz bir yer ve zamanda geçtiği metinlerdir.

Masallar nazım, nesir karışık olabilir.

Masalların girişinde genellikle tekerlemeler bulur.

Masallar özellikle çocuklara hitap eden eğitsel içerikli metinler olduğu için kolay anlaşılır ve akıcı bir anlatıma sahiptir.

Masallarda herkesi ilgilendiren evrensel değerler ve konular işlenir.

Masallarda iyiler kazanır, kötüler kaybeder.

Masallar geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılarak anlatılır.

Masallarda eğiticilik esastır. Kimse rencide edilmeden insanlara ders verilir. Herkes masalın sonunda verilen dersten kendisine düşen payı alır. Kötülükler eleştirilir, iyilikler yüceltilir.

Masalın Bölümleri:

Serim: Tekerlemelerle giriş yapılır. Kahraman tanıtılır. Konu verilir.

Düğüm: Kahramanın başından geçen türlü türlü olaylar anlatılır. Okuyucunun merakı canlı tutulur.

Çözüm: Olay sonuca bağlanır. İyiler kazanır, kötüler kaybeder. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. İyi dileklerle masal bitirilir.

Masal Türleri:

a.Anonim Masallar: Bu masallar toplumun değer yargılarını, anlayışını, kültürünü, dünya görüşünü yansıtan masallardır. Söyleyeni belli değildir. Toplumun ortak ürünüdür. Sözlü olarak nesilden nesle aktarılır.Keloğlan masalları anonim masallardır.

b.Sanatsal Masallar: Toplumda görülen aksaklıkları yermek, bir düşünceyi ortaya koymak gibi belli bir amaca yönelik olarak sanatçılar tarafından yazılır. Anonim değildir. Bu masallar yazarın toplumsal görüşlerini ve dünyaya bakış açılarını yansıtır.

Fransız yazar La Fontaine’in yazdığı hayvan masalları buna örnektir.

Dünya Edebiyatında Masal

Dünya edebiyatında masal türündeki ilk eser, Hint edebiyatına ait Beydeba’nın yazdığı Kelile ve Dimne’dir. Bu eser fabldır. Binbir Gece Masalları da bu türün örneklerindendir. Fransa’da La Fontaine, Alman edebiyatında Grim Kardeşler ve Danimarka’da Andersen öne çıkmıştır.

Türk Edebiyatında Masal

Keloğlan en tanınmış masal kahramanıdır. Şinasi La Fontaine’in lamasallarını Tercüme-i Manzume (1859) adıyla Türkçeye çevirmiştir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap