Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 10

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 10

1. Yüzyıllar süren savaşlar sonunda Osmanlı Devleti iyice yıpranmış ve yıkılmaya yüz tutmuş, halkın moral gücü ve kendine güven duygusu iyice zayıflamıştı. İşte … böyle bir ortamda ortaya çıkmıştı. Doğal olarak bu dönemde kaleme alınan hikayeler de söz konusu koşullardan etkilenmiştir. Bundan dolayı dönemin hikayelerinde ülke sorunlarının ele alındığı ve bu sorunların üstesinden gelebilecek kahramanların yetiştirilmeye çalışıldığı görülür. Örneğin Halide Edip’in … hikayesindeki çocuk, bu kahramanlardan biri olarak karşımıza çıkar.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat Edebiyatı-Letaf-i Rivayat
B) Servet-i Fünun Edebiyatı-Hayat-ı Muhayyel
C) Milli Edebiyat-Himmet Çocuk
D) Tanzimat Edebiyatı-Müşahedat
E) Milli Edebiyat-Diyet

2. Aşağıdaki yapıtlardan hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) Ateşten Gömlek
B) Gurbet Hikayeleri
C) Çağlayanlar
D) Dağa Çıkan Kurt
E) Başını Vermeyen Şehit

3. Milli Edebiyat hikayeleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalın dil dönemin bütün sanatçıları tarafından benimsenmiştir.
B) Hikayecilerimiz ustalaşıp özgün eserler vermeye başlamıştır.
C) Refik Halit, sade Türkçesi ve sağlam cümle yapısıyla dikkat çekmiştir.
D) Hikayeler genellikle realist bir tutumla kaleme alınmıştır.
E) Çehov hikaye tarzının (durum hikayesi) en seçkin örnekleri bu dönemde verilmiştir.

4. Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullanan hikaye ve roman yazarıdır. Pek çok roman yazmasına karşın, hikayelerini romanlarını gölgede bırakacak bir ustalıkla yazmıştır. İki öykü kitabının konularını da sürgün yıllarında görüp yaşadıklarından almıştır. İç gözlem bakımından zayıf olan sanatçı, dış gözlemde bir ressam gibi yetenekli olup olayları ve kişileri büyük bir ustalıkla betimler. Makale, mensur şiir, anı, sohbet, fıkra, hikaye, tiyatro, roman türlerinde eserler vermiştir. Anahtar, Nilgün, İstanbul’un İçyüzü ise sanatçının romanlarından birkaçıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Refik Halit Karay
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Ömer Seyfettin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5. Sanatçı, ilk hikayelerinden itibaren Maupassant tekniğini kullanmıştır. Bu tarzda hikayelerin dikkat çekici özelliği, hikayenin temelini oluşturan başlangıcının belli, sonucunun şaşırtıcı olmasıdır. Yazar, hikayelerinde sürgüne gönderildiği yıllarda yaşadıklarını, gözlemlerini anlatmıştır. Hikayelerinin kuruluşu sağlamdır. Onun hikayeleri adeta küçük bir romanı çağrıştırır. Bu türdeki eserlerinin hemen hepsinde Anadolu’dan ya da İstanbul’dan orta halli insanların acı dolu yaşamını ele almış, bunları hikayeleştirmiştir. Sarı Bal ve Şeftali Bahçeleri‘nde memur ve eşraf takımının eğlencelerini anlatırken aynı zamanda bu tür kimselerle alay etmiş, bunun yanında halkın sefaletini anlatmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Refik Halit Karay
E) Aka Gündüz

6. Sanatçı, Milli Edebiyat döneminde Türkçülük çalışmaları ile dikkat çeken sanatçılardan biridir. Fakat sanatçının süslü ve şairane bir üslubu vardır. Özellikle ilk eserlerinde Servet-i Fünun edebiyatının ağır üslubu görülür. Milli Edebiyatı benimsedikten sonra yazmış olduğu eserlerde ise yalınlığa varan bir dil kullanır. Sanatçı, Servet-i Fünun döneminde yazdığı mensur şiirlerle hikayelerini Haristan ve Gülistan, Milli Edebiyat akımının etkisinde kalarak yazmış olduğu hikayelerini de Çağlayanlar adlı eserinde toplamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Refik Halit Karay
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Ömer Seyfettin
E) Yakup Kadri Karasomanoğlu

7. …, kimi hikayelerindeki tipler, sadece bir düşünceyi anlatmak veya savunmak için yer alan kişilerdir. Bunlara gerçek yaşamda pek rastlanmaz. Bundan dolayı sanatçının hikayeleri genellikle kişiler yönüyle zayıf kabul edilmiştir. Fakat Pembe İncili Kaftan ve Forsa hikayelerindeki kişiler için bu yargı geçerli değildir. Çünkü bu hikayelerdeki Muhsin Çelebi ve Kara Memiş hatırdan çıkmayacak özelliklere sahip tiplerdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Ömer Seyfettin
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Memduh Şevket Esendal
E) Refik Halit Karay

8. Bu sanatçımız, yaşamının önemli bir bölümünü sürgünde geçirmiş; pek çok hikayesini de bu sürgünlerdeki olaylardan ve kişilerden yola çıkarak kaleme almıştır. … konusunu Ankara, Çorum, Sinop, Bilecik yörelerindeki sürgün yaşamından, … konusunu ise Beyrut ve Halep çevresinde geçirmiş olduğu on beş yıllık sürgün yaşamından almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çağlayanlar’ın-Haristan ve Gülistan’ın
B) Forsa’nın-Başını Vermeyen Şehit’in
C) Memleket Hikayeleri’nin-Gurbet Hikayeleri’nin
D) Dağa Çıkan Kurt’un-Harap Mabetler’in
E) Otlakçı’nın-Temiz Sevgiler’in

9. Yeni Lisan hareketinin ve Milli Edebiyat akımının oluşmasında önemli katkıları olan sanatçılar arasında yer alır. Yapıtlarında yalın, kıvrak ve çekici bir üslup kullanmış ve bundan dolayı İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar unvanını kazanmıştır. Sanatçının düzyazılarında Dede Korkut güzelliği bulan Nihat Sami Banarlı bu sanatçımızın dildeki yeteneğini: “Onun zeki ve usta kaleminden ışıklı bir hareket dans eder gibi dökülen duru ve şeffaf nesir dili, yirminci asır Türkçesinin örnek dili olabilecek derecede güzel ve sağlam bir yapıya sahiptir.” sözleriyle özetlemiştir. Memleket Hikayeleri onun en ünlü yapıtlarındandır.
Bu parçada İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar olarak tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Refik Halit Karay
E) Halide Edip Adıvar

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir sanatçı, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Çağlayanlar
B) Refik Halit Karay-Memleket Hikayeleri
C) Yakup Kadri Karasomanoğlu-Milli Savaş Hikayeleri
D) Ömer Seyfettin-Forsa
E) Halide Edip Adıvar-İlk Düşen Ak

11. (I) Ömer Seyfettin’in hikayelerinde olaya karışan birinci ve ikinci derecedeki kahramanlar arasında karakter ve dünya görüşü bakımından zıtlık veya benzerlik söz konusudur. (II) Memleket Hikayeleri’nin kahramanları arasında böyle bir zıtlık olduğu halde, Gurbet Hikayeleri’ndeki kahramanlar arasında benzerlik vardır. (III) Örneğin “Ayşe” ile “Antikacının Oğlu” farklı sosyal çevrelerde yetişen kişilerdir. (IV) “Küs Ömer” ile “İlistir Nuri” ayrı dünyaların insanıdır. (V) “Komşu Namusu”ndaki tipler, birbirinden farklı yaratılıştaki kişilerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.     B) II.      C) III.       D) IV.         E) V.

12. Aşağıdaki hikayelerden hangisi Ahmet Hikmet Müftüoğlu’na aittir?
A) Forsa-Tuz
B) Dağa Çıkan Kurt-Harap Mabetler
C) Tanrı Misafiri-Olağan İşler
D) Haristan ve Gülistan-Çağlayanlar
E) Otlakçı-Mendil Altında

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.E, 4.B, 5.D, 6.A, 7.B, 8.C, 9.D, 10.E, 11.A, 12.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap