Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 11

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 11

1.Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Refik Halit Karay-Eski Hastalık
B) Reşat Nuri Güntekin-Tanrı Misafiri
C) Halide Edip Adıvar-Mor Salkımlı Ev
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar-Şıpsevdi
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Hep O Şarkı

2. Bu dönem romanlarında sanatçılar sosyal meselelere eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca aşk bu dönem romanlarının en temel teması olarak dikkati çeker. Bu eserlerde dil günlük konuşma dilidir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat dönemi
B) Servet-i Fünun dönemi
C) Fecr-i Ati dönemi
D) Milli Edebiyat dönemi
E) Cumhuriyet dönemi

3. Reşat Nuri Güntekin, roman türünde
          I
Mevud Hüküm, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı
;

          II
öykü türünde Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt;
                                  III
oyun türünde Kenan Çobanları, Maske ve Ruh
                                   IV
gibi eserler vermiş, anılarının bir bölümünü de
Türkün Ateşle İmtihanı adlı eserinde anlatmıştır.
V
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.     B) II.      C)III.       D) IV.       E) V.

4. Milli Edebiyat dönemi romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gerçekçilik akımının etkileri görülür.
B) Yalın bir halk dili kullanılmıştır.
C) Bazı romanlarda Kurtuluş Savaşı işlenmiştir.
D) İlk kez roman konusu bilinçli bir şekilde İstanbul dışına çıkarılmıştır.
E) Tesadüflere sıkça yer verilmiş, olay akışı kesilerek okura bilgi verme yoluna gidilmiştir.

5. İlkokul öğretmeni Zehra’nın babası ölmüştür. Zehra yaşlı adamın bıraktığı anı defterine sabaha kadar okur. Annesinin olumsuz tavırları yüzünden ailenin dağıldığını, babasının bu yüzden onu öğretmen okuluna gönderdiğini öğrenir. İç yüzünü bilmeden düşman olduğu babasının acılarını anlar. Zehra artık bağışlamayı ve acımayı öğrenmiştir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinekli Bakkal
B) Yeşil Gece
C) Kan Davası
D) Yeni Turan
E) Acımak

6. … ilk önce İstanbul Kızı adıyla oyun olarak yazıp sonradan romana çevirdiği … adlı romanıyla ünlendi. Türk edebiyatında gerçekçi romana yönelimin ilk örneklerinden olan bu roman, dili ve anlatımındaki rahatlığıyla uzun yıllar güncelliğini koruyan bir eser oldu. Romanda, iyi bir eğitim görmüş ve bir aşk sebebiyle hüsran yaşamış İstanbullu genç öğretmen Feride’nin tanıklığıyla Anadolu’nun o günkü hali yansıtılır. Farklı yaşam biçimleri, farklı anlayışlar, farklı gelenek ve görenekler, toplumsal çatışmalar Feride’nin gündelik yaşamı ve duygu dünyasıyla iç içe verilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin-Çalıkuşu
B) Reşat Nuri Güntekin-Yeşil Gece
C) Reşat Nuri Güntekin-Kavak Yelleri
D) Halide Edip Adıvar-Tatarcık
E) Halide Edip Adıvar-Vurun Kahpeye

7. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin’in romanlarından değildir?
A) Dudaktan Kalbe
B) Raik’in Annesi
C) Akşam Güneşi
D) Yaprak Dökümü
E) Kızılcık Dalları

8. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi romancılarından biri değildir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Refik Halit Karay
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

9. Hemen bütün romanlarında dekor olarak taşra ve kasaba şehirleri vardır. Çeşitli problem ve görüşleriyle Anadolu atmosferi görülür. Romanlarında sosyal ve duygusal konuları işlemiş, küçük hikayelerinde bunların yanına mizahı da eklemiştir. Romanlarında kullandığı dil ve anlatım oldukça yalın, diyalogları canlıdır. Müfettişlik görevi ile Anadolu’da gezdiği için Anadolu insanını yakından tanımıştır. Anadolu gezileri sırasındaki gözlemlerini Anadolu Notları adıyla kitaplaştırdı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Refik Halit Karay
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

10. Milli Edebiyat dönemi romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Realizm etkileri görülür.
B) Halkın konuşma dili kullanılmıştır.
C) Kurtuluş Savaşı, işlenen önemli konulardandır.
D) Anadolu, halkı ve yaşam biçimi işlenmeye başlanmıştır.
E) Olayların akışında rastlantılara sıkça yer verilmiştir.

11. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanlardan biridir. İzmir’in işgali sırasında kocası ve çocuğu düşman tarafından öldürülen Ayşe, İstanbul’a akrabası Peyami’nin yanına gelir. İkisinin yanına Binbaşı İhsan da katılır ve Anadolu’ya geçerler. Amaçları Kuvayı Miiliye’ye hizmet etmektir. Bu arada hem Peyami hem de Binbaşı İhsan Ayşe’ye aşık olur.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar
B) Sürgün- Refik Halit Karay
C) Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil
D) Kiralık Konak-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Dudaktan Kalbe-Reşat Nuri Güntekin

12. Milli Edebiyat romancıları daha çok, aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinden etkilenmişlerdir?
A) Klasisizm
B) Realizm
C) Sembolizm
D) Seviye Talip
E) Mor Salkımlı Ev

13. Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın roman türündeki yapıtlarından biri değildir?
A) Kalp Ağrısı
B) Sonsuz Panayır
C) Vurun Kahpeye
D) Seviye Talip
E) Mor Salkımlı Ev

14. İlk romanı Seviye Talip ile ilk öykü kitabı Harap Mabetler edebiyat çevrelerinde ilgiyle karşılandı. Romanlarının kadın karakterleri, Batılı bir anlayışla idealize edilmiş, güçlü ve kültürlü kadınlardır. Kahramanlarının kişiliklerine, ruh yapılarına ve davranışlarına önem vererek bu özelliğiyle Türk romanında yeni bir adım attı. Kurtuluş Savaşı döneminde ulusçu, milli duyguları öne çıkaran roman ve öyküler kaleme aldı. Yeni Turan, Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye bu dönemin eserleridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Refik Halit Karay
D) Halide Edip Adıvar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.A, 4.E, 5.E, 6.A, 7.B, 8.D, 9.A, 10.E, 11.A, 12.B, 13.E, 14.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap