Testler

Milli Edebiyat Dönemi Test 15

MİLLİ EDEBİYAT TESTİ 15
1.Türk edebiyatında Maupassant tarzı öykünün örneklerini vermiş olan …, dilimizin sadeleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Çocukluğundan, tarihten ve günlük yaşamdan izler taşıyan hikayeleri ile edebiyatımızda büyük bir üne kavuşmuştur. … adlı kitabı Balkanlarda Türklere yapılan zulümleri anlatan hikayeleri içermektedir. Genç Kalemler adlı dergiye yazdığı Yeni Lisan başlıklı makalesiyle … dil görüşünü ortaya koymuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret-Şermin-Servet-i Fünuncuların
B) Mehmet Emin Yurdakul-Yeni Turan-Milli Edebiyatçıların
C) Ahmet Haşim-Harem-Fecr-i Aticilerin
D) Ömer Seyfettin-Beyaz Lale-Milli Edebiyatçıların
E) Ziya Gökalp-Gizli Mabet-Beş Hececilerin

2. Tiyatroya da uyarlanan roman, Cumhuriyet devrinde Üsküdar’da bir ailenin yaşadığı dramı anlatır. Romanda anlatılan ailenin reisi Ali Rıza Bey; bilgili, çalışkan, dürüst, şair ruhlu, kendi halinde, ahlaki değerleri güçlü bir adamdır. Aile bütünlüğüne ve toplum içinde saygınlığa çok önem vermektedir. Emekliliğinde Üsküdar’daki evine çekilir. Üç kızı ve bir oğlu vardır. Emekli olunca ailenin bütün yükü oğlu Şevket’e kalır. Şevket, Ferhunde adında zevk ve eğlenceye düşkün bir kadınla evlenince ailede israflar, gereksiz özentiler hüküm sürmeye başlar. Bu aynı zamanda, ailedeki çöküntüyü hazırlar. Oğlu hapse düşer, kızları mutsuz evlilikler yapar. Ali Rıza Bey, bütün iyi niyetine rağmen bunu engelleyemez ve aile dağılır. En sonunda evden kovduğu kızının yanına sığınır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaprak Dökümü
B) Kiralık Konak
C) Sinekli Bakkal
D) Çalıkuşu
E) Sürgün

3. Yakup Kadri bu romanında Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemindeki toplumsal nedenleri dile getirmiştir. Seniha, Faik ve Hakkı Celis üçgeni romanın yapısının iskeletidir. Yazar, toplumsal rüzgarların savurduğu bu insanların yaşamını anlatmıştır. Roman kahramanlarının ortak özelliklerinden biri de düşündükleri dünya ile gerçek yaşamları arasındaki uçurumdur. Onlar için yaşamın her gerçeği birer beklenmeyen darbedir. Ailenin oturduğu evin satılığa çıkarılmasıyla biten roman bir zümrenin çöküşünün üç kuşaklık hikayesidir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara
B) Panaroma
C) Sodom ve Gomore
D) Kiralık Konak
E) Hüküm Gecesi

4. Türk edebiyatında olay merkezli Maupassant tarzı öykünün en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Şinasi
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp

5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ilk romanıdır. Bu eser 1922 yılında kitap olarak çıkmadan öce gazetede yayımlanmıştır. Ama yazılışı ondan sekiz dokuz yıl öncesine kadar gider. O yıllar, yazarın Eski Yunan ve Latin edebiyatıyla ilgilendiği ve Çamlıca’daki bir Bektaşi tekkesine devam ettiği dönemdir. Yakup Kadri, bu romanını Euripides’in Bakkhalar’ından esinlenerek ve tekkedeki gözlemlerine dayanarak yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban
B) Hüküm Gecesi
C) Kiralık Konak
D) Nur Baba
E) Sodom ve Gomore

6. …, nesre yaklaştırdığı şiirlerinde yalnız aruz veznini kullanmış, ama heceye de karşı olmamıştır. Süse ve yapmacığa kaçmadan yaşayan halk dilini kullandığı çekici bir anlatımı vardır. Bol fiil ve sıfat kullandığı şiirlerinde aşırı sadelikten ve yapma dilden kaçınmıştır. Şiirlerinde hikaye etme, betimleme, karşılıklı konuşma gibi bütün anlatım yollarını başarıyla kullanmıştır. Özellikle karşılıklı konuşma anlatım yolu onun şiirlerin en önde gelen özelliklerinden olmuştur. İç ahenk, daha çok lirik şiirlerinde görülür. Fazla mecaz kullanmaktan kaçınmıştır. Asım, Gölgeler, Fatih Kürsüsünde gibi bölümlerden oluşan… adlı bir şiir kitabı vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp-Altın Işık
B) Yahya Kemal Beyatlı-Kendi Gök Kubbemiz
C) Mehmet Akif Ersoy-Safahat
D) Mehmet Emin Yurdakul-Zafer Yolunda
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı-Serab-ı Ömrüm

7. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanat yaşamına Fecr-i Ati topluluğu içinde yazmış olduğu mensur şiir ve öyküleri ile başlamıştır.
B) Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra yazı yaşamını Beş Hececiler’le sürdürmüştür.
C) Yazın dünyasında romanları ile tanınmıştır.
D) Köy ve köy yaşamı konusunu işleyen Yaban adlı romanı yazmıştır.
E) Değişik türlerde eserler vermiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyatçıların özellikleri arasında yer almaz?
A) Dil görüşlerini Yeni Lisan adlı makalede açıklamışlardır.
B) Yazı dili olarak İstanbul Türkçesinin kullanılmasını savunmuşlardır.
C) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkı ortadan kaldırmak istemişlerdir.
D) Şiirde aruz vezninin yerine hece veznini getirmişlerdir.
E) Hikaye ve romanlarında bireysel ve soyut konuları işlemişlerdir.

9. Yazı yaşamını Milli Edebiyat topluluğunun etkisinde sürdüren …, Türk edebiyatında ilk defa Anadolu’yu tanıtan yapıtları ile ismini duyurmuştur. Yapıtlarında yergi ve mizahı öne çıkarmasıyla da ün yapmıştır. Yapıtlarında gözleme dayanan betimlemeler, benzetmeler kullanmış, sade, akıcı dili, güçlü tekniği ile başarılı romanlar yazmıştır. İstanbul’un İç Yüzü, Memleket Hikayeleri, Üç Nesil Üç Hayat eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Refik Halit Karay
C) Halide Edip Adıvar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

10. Aşağıdakilerin hangisinde Milli Edebiyat akımı sanatçıları bir arada verilmiştir?
A) Ömer Seyfettin-Ziya Gökalp-Ali Canip Yöntem
B) Ahmet Haşim-Aka Gündüz-Halide Edip Adıvar
C) Mehmet Akif Ersoy-Reşat Nuri Güntekin-Halit Ziya Uşaklıgil
D) Mehmet Emin Yurdakul-Ahmet Rasim-Rıza Tevfik Bölükbaşı
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Yahya Kemal Beyatlı-Ahmet Hikmet Müftüoğlu

11. Milli Edebiyat sanatçılarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yazı yaşamına Fecr-i Ati’de başlayan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, milli sorunların değerlendirmesini yaptığı hikayelerini Çağlayanlar adlı eserinde toplamıştır.
B) Beyaz Gölgeler adlı şiir kitabının sahibi olan Celal Sahir Erozan duygusal şiirleriyle öne çıkmıştır.
C) Duru bir dille toplumsal konulara değinen Aka Gündüz’ün Dikmen Yıldızı adlı bir romanı vardır.
D) Ahmet Rasim, Ahmet Haşim’in dil ve şiir anlayışını bağımsız bir şekilde sürdürmüş, eserlerinde süslü ve ağır bir dil kullanmıştır.
E) Değişik yerlerdeki açık hava toplantılarında ve mecliste coşkulu konuşmalara yapan Hamdullah Suphi Tanrıöver, söylevlerini Dağ Yolu adlı eserinde toplamıştır.

12. Yazı yaşamına tiyatro eleştirileri yaparak başlamıştır. Yapıtlarıyla Türk tiyatrosunun kurulmasına büyük hizmetleri dokunmuştur. Günümüzde de en tanınmış romanı olan Çalıkuşu bile, daha önce İstanbul Kızı adıyla tiyatro olarak yazılmıştır. Son derece duygulu ve arı bir dille öykü, roman, tiyatro, anı ve makale türlerinde eserler yazmıştır. Eserleriyle edebiyatımızda bir Anadolu atmosferi meydana getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
C) Ali Canip Yöntem
D) Ömer Seyfettin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

13.Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Acımak-Reşat Nuri Güntekin
B) Akile Hanım Sokağı-Halide Edip Adıvar
C) Yüksek Ökçeler-Ziya Gökalp
D) Sürgün-Refik Halit Karay
E) Erenlerin Bağından-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

14. (I) Eserlerinde halkın günlü konuşma dilini kullanmıştır. (II) Olayların anlatımında taklitlere yer verdiği eserlerinde İstanbul’un kenar mahallelerindeki insanların dünyasını anlatmıştır. (III) Toplumdaki yanlışları eleştirmekten geri kalmamıştır. (IV) İyi ile kötünün çatışmalarını işlediği romanlarında romantik romanın etkileri görülür. (V) Ahmet Mithat’ın etkisiyle romanlarında bilgiler veren sanatçının eserleri teknik yönden başarılı değildir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar’la ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I.     
B)II.   
C)III.
D)IV.
E)V.

15. (I) Divan şiirini biçim olarak devam ettirmiştir. (II) Şiirin nesre yaklaştırılmasına karşı çıkmıştır. (III) Şiirlerinde tarihe ve ulusal değerlere ağırlık vermiştir. (IV) Şiirlerinde sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına ve biçimde kusursuz olmaya çok önem vermiştir. (V) Aruz veznini kullansa da hece vezni ile birçok şiir yazmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Yahya Kemal’le ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I.
B)II.
C)III.
D)IV.
E)V.

16. Halide Edip Adıvar’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Milli Mücadele yıllarında değişik cephelerde bulunmuş, Ateşten Gömlek romanında milli mücadeleyi başlatmıştır.
B) Sinekli Bakkal’da 2.Abdülhamit döneminin toplumsal yapısını yansıtmıştır.
C) Akıcı ve sürükleyici bir üslubu vardır ve şiirlerinde dili kullanmada son derece başarılıdır.
D) Romanlarında genellikle kadın kahramanlara yer vermiştir.
E) İngiliz edebiyatının etkisinde kaldığı ilk romanlarında ağırlıklı olarak aşk konusunu işlemiştir.

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.D, 4.D, 5.D, 6.C, 7.B, 8.E, 9.B, 10.A, 11.D, 12.A, 13.C, 14.D, 15.E, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap