Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 8

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 8

1. Bu sanatçımızın şiiri anlatıya ve öğüde dayanır. Anlatımda ulaştığı başarı, öğüt ve anlatıyı donukluktan kurtarır. Şiirlerinde didaktizmin sakıncalarını hafifleten bir mizah ön plana çıkar. Coşku ve içtenlik gibi ögeler, şiirini söylev parçası olmaktan kurtarır. “Sanat sanat içindir.” anlayışına karşıdır. Ona göre şiir, libas hizmetini, gıda vazifesini görmelidir. Gerçeği her an ve bütün çıplaklığıyla yakalamalıdır. İstanbul halkının konuşma dili kadar Osmanlıcayı da çok iyi bildiği için aruz veznini büyük bir ustalıkla kullanır. İslam birliğini savunurken İslam dünyasındaki durağanlığı da sert bir dille eleştirir. Savaş, bunalım ve yokluk yıllarının yoksul insanları, Türk edebiyatında gerçek yüzleri ve sorunlarıyla ilk kez onun şiirlerinde ele alınır. Yedi kitaptan oluşan şiirlerini ilk kitabının adı altında tek kitapta toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ali Canip Yöntem
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Emin Yurdakul

2. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.
B) Bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.
C) Türkçeyi aruz veznine ustalıkla uygulamıştır.
D) Halkın yaşama biçimi ve değerlerini işlemiştir.
E) Devrin gerçeklerini sade bir dille ve hece vezniyle şiirleştirmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy ile Ahmet Haşim’in ortak özelliğidir?
A) Saf (öz) şiir yolunda eser verme
B) Tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazma
C) Şiirlerinde sembolizmin etkisinde kalma
D) Şiirlerinde gerçekçilikten ayrılmama
E) Şiirde halkın yaşama tarzını ve değerlerini işleme

4. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy ile Tevfik Fikret’in ortak özelliğidir?
A) Nazmı nesre yaklaştırma
B) Aynı topluluk içinde yer almaları
C) İslamcılık fikrini savunma
D) Az da olsa hece vezniyle şiir yazmaları
E) Halkın yaşama tarzı ve değerlerini anlatan manzumeler yazmaları

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Asım
B) Gölgeler
C) Hatıralar
D) Göl Saatleri
E) Hakkın Sesleri

6. …, şiirlerini çoğunlukla kuralsız nazım şekliyle yazmıştır. Ölçü olarak yalnız aruzu kullanmış, ama heceye de karşı olmamıştır. Üslubu, şiirlerindeki olaydan ve fikirden daha önce göze çarpar. Süse ve yapmacığa kaçmadan yaşayan halk ifadeleriyle kurulmuş, çekici bir anlatımı vardır. Halk dili ve üslubunu hemen her şiirinde kullanmasına rağmen bu konuda en başarılı olduğu eseri Asım’dır. Bol fiil ve sıfat kullandığı şiirlerinde aşırı sadelikten ve yapma dilden kaçınmıştır. Şiirleri manzum hikayeler, hitabet şiirleri, lirik şiirler ve taşlama şiirleri şeklinde sınıflandırılabilir. Bunlardan manzum hikayeleri sosyal konulu, hitabet şiirleri didaktik içerikli, lirik şiirleri vatan sevgisi, milli ve dini coşkularla dolu, taşlama şiirleri ise şakadan hicve kadar uzanan tenkitlerle doludur. Bütün şiirlerini … adı altında tek bir kitapta toplamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim-Piyale
B) Ali Canip Yöntem-Geçtiğim Yol
C) Mehmet Akif Ersoy-Safahat
D) Yahya Kemal Beyatlı-Kendi Gökkubbemiz
E) Mehmet Emin Yurdakul-Ey Türk Uyan

7. Mehmet Akif Ersoy’un sanat ve şiir anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirin bir gönül işi olduğuna inanır.
B) Sanatta eğlence amacı güdülmesine karşıdır.
C) Sanatın insanlığa yararlı olması gerektiğini savunur.
D) Sanatta gerçeklikten ayrılmaması gerektiğini düşünür.
E) Dilimizin ancak tercüme eserlerle zenginleştirilip geliştirilebileceğine inanır.

8.  Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba,
Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfı Baba.
– Ihlamur verdi demin komşu… Bulaydık, şunu, bir…
– Sen otur, ben ararım…
– Olsa içerdik, iyidir…
Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme…
Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime,
Başladım kaynatarak vemeye fincan fincan,
Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan.
Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirinden alınan bu dizelerden hareketle sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Manzum hikaye türünde şiirler yazdığı
B) Halkın konuşma dilini ustalıkla uyguladığı
C) Şiirlerinde karşılıklı konuşma yönteminden faydalandığı
D) Halk dilini tüm sıcaklık ve içtenliğiyle şiirlerine yansıttığı
E) Şiirlerini yalnız sanat yapma amacı için kaleme aldığı

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Milli Edebiyat döneminde aruz ölçüsünü kullanarak halkın yaşama biçimi ve değerlerini anlatan manzum hikayeler yazmıştır?
A) Ahmet Haşim
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Emin Yurdakul

10. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçılar hece ölçüsünü hiç kullanmamış, tüm şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır?
A) Mehmet Emin Yurdakul-Tevfik Fikret
B) Ali Canip Yöntem-Tevfik Fikret
C) Yahya Kemal Beyatlı-Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy-Ahmet Haşim
E) Mehmet Emin Yurdakul-Tevfik Fikret

11. Mehmet Akif Ersoy’un yedi şiir kitabı vardır. Bunlardan ilkinin adı Safahat’tır. Daha sonra tüm şiirlerini bu başlık altında toplamıştır.
Sanatçının, diğer altı kitabı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Hatıralar-Asım-Gölgeler-Süleymaniye Kürsüsünde-Fatih Kürsüsünden-Göl Saatleri
B) Fatih Kürsüsünden-Hakkın Sesleri-Süleymaniye Kürsüsünde-Hatıralar-Piyale-Gölgeler
C) Fatih Kürsüsünden-Süleymaniye’de Bayram Sabahı-Hakkın Sesleri-Hatıralar-Asım-Gölgeler
D) Hakkın Sesleri-Hatıralar-Asım-Gölgeler-Süleymaniye Kürsüsünde-Türkçe Şiirler
E) Süleymaniye Kürsüsünde-Fatih Kürsüsünden-Hakkın Sesleri-Hatıralar-Asım-Gölgeler

12. Milli Edebiyat döneminde hece ile şiir yazma anlayışı yaygınlaşırken üç şair bu akımın dışında aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Bunlardan …, sadece Ok adlı şiirini hece vezniyle yazmıştır. Saf şiir yolunda ürünler veren … ise sembolizmin etkisinde, kapalı şiirler yazmış; şiirin sözden çok musikiye yakın bir lisan olduğunu söyleyerek şiirde ahenge çok önem verdiğini belirtmiştir. Aynı dönemde halkın yaşama biçimi ve değerlerini manzum hikaye biçiminde dile getiren … ise şiirde yarar amacı gütmüştür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret-Ahmet Haşim-Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim-Yahya Kemal Beyatlı-Cenap Şehabettin
C) Ali Canip Yöntem-Ahmet Haşim-Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Emin Yurdakul-Ahmet Haşim-Mehmet Akif Ersoy
E) Yahya Kemal Beyatlı-Ahmet Haşim-Mehmet Akif Ersoy

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.B, 4.A, 5.D, 6.C, 7.E, 8.E, 9.C, 10.D, 11.E, 12.E

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap