Edebi Şahsiyetler

MUSTAFA KUTLU (1945-?)

mustafa-kutlu

Mustafa Kutlu

MUSTAFA KUTLU’NUN EDEBİ ŞAHSİYETİ

Mustafa Kutlu,  ilk hikayelerini  1968 yılında yayımlamıştır. Bu hikayeler İstanbul’da çıkan Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi’nde yayımlanmıştır. Adımlar,  Hisar, Türk Edebiyatı, Düşünce, Yönelişler gibi dergilerde yazdı.

Mustafa Kutlu , Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisinin 2. ciltten itibaren yayın yönetimini üstlenir ve bu ansiklopediye geniş ölçüde madde yazar.

Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi 1982’de kapanınca kendi tabiri ile sudan çıkmış balığa dönerler; çünkü dergi ile yaşamaya alışmışlardır.

Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe’sini senaryolaştırır.

Mustafa Kutlu’nun Kapıları Açmak adlı senaryosu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın açtığı yarışmada ikinciliği alır.

Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi 1982’de  kapanır. Mustafa Kutlu, dergiciliğe uzun bir ara verdikten sonra Dergâh (1990) ile bir dönüş yapar. İlk sayısı Mart ayında yayımlanır. Dergi edebiyat-sanat dergisidir. Mustafa Kutlu derginin yanı sıra, hâlen Dergâh Yayınevi’nin yönetimini de sürdürmektedir.

1986 yılından itibaren bir gazetede yazdığı Bir Demet İstanbul başlıklı yazıları Şehir Mektupları (1995) adı altında kitaplaşır.

Başlangıçtan günümüze, kitaplaşmış hikayelerinden hareketle sanatçının hikayeciliği dört dönem altında incelenebilir:
1.Dönem (1968-1979): Ortadaki Adam ve Gönül İşi bu dönemin ürünleridir. Bu dönemde yazarın Sait Faik ve Sabahattin Ali tesirinde olduğu gözlemlenir.
2.Dönem (1979-1995): Kutlu’nun klasik şark üslubundan hareket ederek kendi hikaye tarzını bulduğu ve hikayelerinde sosyal  değişme hadisesini bütün yönleriyle işlediği dönemdir.
3. Dönem  (1995-2000): Yazarın hikayecilik serüveninde bir nevi ara dönem olarak nitelendirilebilecek bu dönemde kaleme alınan eserler Hüzün ve Tesadüf ile Arkakapak Yazıları’dır.
4.Dönem (2000-2007): Kültür değişmesi olgusu arka plana itilmekle birlikte sosyal zeminden kopulmaksızın bireylerin içlerinde olup bitenlerin aksettirildiği, çocukluk, çevre, köy, kasaba, varoş hayatı gibi konuların daha çok nostaljik bir tarzla işlendiği dönemdir.

Mustafa Kutlu’nun Eserleri:

Hikaye:

Ortadaki Adam (1970)
Gönül İşi (1974)
Yokuşa Akan Sular (1979)
Yoksulluk İçimizde (1981)
Ya Tahammül Ya Sefer (1983)
Bu Böyledir (1987)
Sır (1990)
Arkakapak Yazıları (1995)
Hüzün ve Tesadüf (1995)
Uzun Hikaye (2000)
Beyhude Ömrüm (2001)
Mavi Kuş (2002)
Tufandan Önce (2003)
Rüzgarlı Pazar (2004)
Chef (2005)
Menekşeli Mektup (2006)
Kapıları Açmak (2007)
Huzursuz Bacak (2008)
Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı (2009)
Zafer yahut Hiç (2010)
Hayat Güzeldir (2011)
Anadolu Yakası (2012)
Sıradışı Bir Ödül Töreni (2013)
Nur (2014)
Vatan Yahut İnternet (2014)
Dem Bu Demdir (2014)
Tirende Bir Keman (2015)
Hesap Günü (Haziran 2016)
İyiler Ölmez (Eylül 2016)

Deneme:
Şehir Mektupları (1995)
Akasya ve Mandolin (1999)
Yoksulluk Kitabı (2004)
Haziran 2016(Vatan Yahut İnternet)
Vitrinde Olmak (Temmuz 2016)

İnceleme:
Sait Faik’in Hikaye Dünyası (1968)
Sabahattin Ali (1972)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap