Eğitimle İlgili Yazılar

Mutluluk İçin Pozitif Eğitim

Eğitim öğretimde farklı yaklaşımlardan birisi de pozitif eğitim yaklaşımıdır. Eğitim öğretim öyle bir derya ki ne birkaç cümle ile anlayabiliriz ne de birkaç cümle ile anlatma imkanına sahibiz.

Eğitim öğretimle ilgili binlerce eser ve binlerce görüş vardır. İşin ilginç tarafı her görüş kendi bağlamında doğru ve mantıklıdır. Bundan dolayı biz iyi ve kötü ayrımına gitmeden farklı fikirleri anlamaya ve onlardan faydalanma yöntemlerini bulmaya çalışmalıyız.

Yıllardan beri akademik başarı mutluluğun ön şartı olarak gösterildi. Yani mutlu olmak için sınavlardan iyi notlar almak gerekiyordu, derslerden başarılı olmak gerekiyordu. Bizler bu savları duyarak büyüdük. Oysa çevremizde sınavlardan yüksek notlar aldığı halde mutsuz bireyler olduğu gibi sınavlardan düşük notlar aldığı halde mutlu bireyler de mevcuttu.

Bu gerçekler eğitimde farlı bir perspektifi zorunlu kıldı ve bunun sonucunda pozitif eğitim yaklaşımı doğdu. Pozitif eğitim şimdiye kadar bildiklerimizden çok farklı bir yaklaşım olmasa da eğitime farklı bir nefes getirdi. Pozitif eğitimin amacı her bireyin potansiyelini gerçekleştirebileceği ve başarıyı sağlayabileceği mutlu ortamı oluşturabilmektir.

Pozitif eğitim bireylerin güçlü yanlarına odaklanmak suretiyle olumsuzlukları nispeten görmezden gelen daha ziyade teşekkür etmek, takdir etmek, minnettarlık gibi değerleri önceleyen bir eğitim yaklaşımıdır.

Böyle bir yaklaşım insanların kaygı esnasında gerektiği gibi öğrenemediğini, olumsuz duyguların baskın olduğu ortamların depresyona sebep olduğu tezini savunmaktadır. En verimli öğrenme ortamlarının öğrencilerin mutlu olduğu ortamlar olduğunu savunur.(Biz de daha önceki bir yazımızda bu konuyu eğitimde başarı nasıl sağlanır başlığı ile işlemeye çalışmıştık.)

Pozitif bir eğitim sağlayabilmek için öğrencilere anlamlı bir hayat ve anlamlı bir hedef sunmak gerekmektedir. Ancak burada da belirlenen hedeflerin çok bağlayıcı hedefler olmamasına dikkat etmek gerekir. Öğrencilere belirlenen hedefler kaygıya sebebiyet vermemelidir.

Hedefler onların birlikte mutlu ve uzlaşmacı bir şekilde topluma uyum sağlamalarını amaçlamalıdır, topluma uyum sağlama ve birlikte yaşama çabaları da  iş birliği içinde olmaktan zevk duyacakları şekilde planlanmalıdır.

Pozitif eğitimi sadece olumlu yaşantılara odaklanmış Polyannacı bir yaklaşım olarak da görmemek gerekir. Hayattaki erdemlere odaklanarak eğitim vermeye çalışan pozitif eğitim aynı zamanda eğitim sürecindeki zorlukları da görmezden gelmez, zorluklara karşı daha dayanıklı olmayı savunur. Kısaca pozitif eğitim düştükten sonra kalkmanın yol ve yöntemlerini de anlatır.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap