Eğitimle İlgili Yazılar

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ HAKKINDA GÜZEL SÖZLER

Öğretmenlik mesleği şu an gündemde olan konulardandır. Basınımızda öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu- olumsuz pek çok haber çıkmaktadır. Toplumsal sorumluluk anlamında mesleğin itibarına katkı sağlamalıyız. Öğretmenlik mesleğinin itibar kazanması demek; eğitim-öğretimin gelişmesi demektir. Eğitim öğretimin gelişmesi de toplumumuzun gelişmesidir.

Bizler de öğretmenlik mesleğinin önemine olumlu anlamda vurgu yapan güzel sözlerden bazılarını derleyerek mesleğin itibarına katkı sunmak istedik.

Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Güzel Sözler

En üstün sadaka, ilim öğrenip sonra da onu başkasına öğretmektir. (Hadisi Şerif)

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir  meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. (Socrates)

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison)

Bu hayatta eli öpülesi ve hakkı asla ödenemeyecek iki insan vardır: birisi annelerimiz, diğeri öğretmenlerimiz.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)

İnsanın istisnasız anne ve babasından sonra en çok sevdiği ve güvendiği kişi öğretmenidir.

Öğretmenler için kimseye sağlanmayan olanakları yaratmak zorundayız. Bunu da bir an önce yapmalıyız; çünkü halk, her yönden yeterli bir eğitim görmezse, devlet, yeterince pişirilmemiş tuğlalardan örülen bir ev gibi çöküverir. Öğretmen, bir sanatçı gibi, işine büyük bir tutkuyla âşık olmalıdır. (Antony Çehov)

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

 

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

1 yorum

Yorum yap