Kitap Tanıtımları

Okul Sıkıntısı Kitabının Tanıtımı

okul sikintisi

Genelde polisiye romanları ile tanınan yazar Daniel Pennac, Okul Sıkıntısı isimli eseri ile eğitim hayatına da değinmiştir. Belki de eğitim hayatına değinme sebebi kendisinin okul yıllarında çekmiş olduğu sıkıntılardır.

Yazar bir dönem tembel bir öğrenci iken daha sonra çalışkan bir öğrencilik hayatı yaşamıştır. Hayatındaki bu değişime dikkat çekerek aslında tembel öğrenci olmadığını ancak sınıfta kendini gerçekleştirme imkanı bulamayan öğrenci olduğunu anlatmaya çalışır.(Biz de daha önceki bir yazımızda “Öğrenemeyen Çocuk Yoktur” başlığı ile yazarın bu görüşlerine paralel fikirler sunmuştuk.)

Yazar eğitim öğretim hayatında öğrencilerin çoğunluğunun hayatının sıkıntılarla geçtiğinden bahseder ve öğrencilerin çekmiş olduğu sıkıntıların çoğunluğunun anlaşılamamaktan kaynaklandığını anlatır. Öğrencilerin öğretmenleri tarafından gerektiği gibi anlaşılamadığı için bu durumun öğrencilere sıkıntı olarak yansıdığını anlatır. Bu sebeple öğretmenlerin öğrencileri anlama konusunda daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini söyler.

Yazar kitabında eğitim öğretim adına çok değerli fikirleri sunmuştur. Biz burada tamamını sıralama imkanı bulamasak da bazılarını aktarmaya gayret göstereceğiz.

Yazar, iyi öğrenci ve kötü öğrenci arasındaki farka da değinerek iyi öğrenciyi kötü öğrenciden ayıran farkı anlatmıştır. Ona göre iyi öğrenciyi kötü öğrenciden ayıran en büyük fark: Hızlı düşünebilme yeteneğidir. Ancak burada iyi-kötü öğrenci nitelemelerinin, yeterli-yetersiz anlamında kullanıldığına dikkat etmek gerekmektedir.

Daniel Pennac, Okul Sıkıntısı isimli kitabında problemli öğrencilere nasıl davranılması gerektiğinden de bahsetmiştir. Yazara göre problemli öğrencilerin akıllarını tamamen öğretmene vermelerinin şartı: Onları dersin içine çekmektir.

Yazar kitabında iyi öğretmenin tarifini de yapmaktadır. Yazara göre iyi öğretmen; sınıfı varlığı ile doldurabilen öğretmendir.(Biz de daha önce “İyi Bir Öğretmen Nasıl Olmalıdır?” başlıklı yazımızda iyi öğretmen vasıfları hakkında fikirler sunmuştuk.)

Daniel Pennac, sınıf yönetimi hakkında da fikirlerini sunmuştur. Yazar sınıfı bir orkestra gibi düşünür ve orkestranın şefinin de öğretmen olduğunu anlatır. Sınıf yönetiminde öğretmenin rolünün önemli olduğunu anlatan yazar, öğretmenin iyi bir eğitim öğretim verebilmesi için sınıfta bir ahenk oluşturması gerektiğini ifade eder.

Yazar, eğitim öğretim dönemlerinde problemli denilen pek çok öğrencisi ile yetişkinlik çağlarında karşılaştığını ve bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun  iyi işlerde çalıştığını anlatır.

Eğitim sisteminin öğrencilere gerektiği gibi yaklaşmaktan uzak olduğunu, bu durumun ise bazı öğrencileri problemli pozisyonuna iterek yabancılaştırdığını anlatır.

Daniel Pennac, Okul Sıkıntısı isimli kitabında çok gerçekçi saptamalar yapmıştır. Yaz tatiline girdiğimiz şu dönemde bu kitabı öğretmenlerimizin okumasının çok faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

1 yorum

Yorum yap