Son Yazılar

Halk Edebiyatı Test 12

HALK EDEBİYATI TEST 12 1.Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir? A) Türkmenlerin yerleşik düzene geçirilmesi anlayışına karşı çıkıp Türkmenleri mücadeleye çağıran...

Divan Edebiyatı Test 20

DİVAN EDEBİYATI TEST 20 1.Divan şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A)Nazım birimi genellikle beyittir. B) İslamiyet etkisiyle edebiyatımıza girmiştir. C) Şiirlerin başlığı...

Söz Sanatları Çalışma Kitapçığı 4

SÖZ SANATLARI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 4 Aşağıdaki dize, beyit ve dörtlüklerde hangi söz sanatları vardır? Karşısına yazınız. 1 Gündüz güne teslim oldum, geceler aya tutsak Irmaklarda toy olurken dereler...

Yapılarına Göre Fiiller Test 5 (7.Sınıf Türkçe)

YAPILARINA GÖRE FİİLLER TEST 5 (7.SINIF TÜRKÇE) Çocuklar, çocuklar, altın kalpli çocuklar! Güvenin kitaba Herkesten, her şeyden çok… Eviniz, yuvanız kadar sıcak olabilsin Gözünüzde kitaplıklar...

Tanzimat Edebiyatı Test 18

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 18 1.Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Düşünce, duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak etki uyandıracak güzellikte anlatılması sanatına edebiyat denir...

Müslüman Saati-Ahmet Haşim

İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu. “Saat”ten kastımız, zamanı ölçen alet değil, fakat bizzat zamandır...

İnsan ve Hürriyet -Mehmet Kaplan

Descartes, “Selim akıl bütün insanlara müsavi surette paylaştırılmıştır” der. Bunun mânası, isterlerse, bütün insanlar hakikati bulabi­lirler, demektir. İnsan olmanın esası da budur. Nasıl bütün...